Maandag 28 augustus 2023

Gebed
Heer, ik vraag U om mij te helpen als ik Uw tempel binnenga. Was mij schoon zodat ik eerlijk en oprecht voor U mag staan. Helpt U mij te begrijpen dat ik Uw tempel niet mag gebruiken als een doorgang naar iets dat mijn onbenullige hart nodig denkt te hebben buiten U; als middel om belangrijk te worden in de ogen van anderen. Laat mij niet de gewaden van aanbidding aantrekken in de hoop mijn beurs er sneller door te vullen. Als ik Uw heiligdom zie als een kortere weg naar persoonlijke voorspoed zal de poort naar Uw aanwezigheid zich direct voor mij sluiten. Als ik bij U kom laat me dan het stof van de ongelovige wereld niet meedragen en er Uw heilige vloer mee bevuilen. Helpt U mij om eerst mijn voeten te vegen en alle lichtzinnigheid, onverschilligheid, haast en zelfzucht van mij af te schudden. En laat me onthouden dat de hele aarde vol is van Uw heerlijkheid en dat ik daarom altijd dicht bij U met een oprecht hart zou moeten leven.  Heer, leer mij dit geweldige geheim, want dan zal ik noch Uw tempel, nog mijn eenvoudige werkplaats verlagen tot een ordinaire wereldse markt, en leef ik alle dagen van mijn leven in Uw heilige tempel.
Amen

Canon Lidden

Ergens in Engeland staat een prachtig kapelletje waar een bijzondere geschiedenis aan vastzit. Het kapelletje werd in een vorige eeuw gebouwd door een man die zich jarenlang verzet had tegen het evangelie, maar uiteindelijk toch tot het geloof kwam, vooral dankzij zijn vrouw. Zijn vrouw eerde God en had een rotsvast vertrouwen in de kracht van gebed. Maar daar moest haar man niets van hebben. Hij wilde absoluut niet naar haar luisteren, wilde zelfs geen gesprek voeren met haar gelovige vrienden en was er vast en zeker van overtuigd dat hij heel wat beter af was zonder God. De Bijbel was aan hem niet besteed en als het gesprek de richting van God op ging vloekte hij luid. Wat moet je als gelovige vrouw nu met zo’n man? “Ik kan hem niet veranderen,” dacht ze bij zichzelf, “maar God kan het wel.”

Ze nam zich voor dat ze elke dag precies om twaalf uur tot God zou bidden voor zijn redding. Tegen hem zei ze er niets over, maar iedere dag om twaalf uur trok ze zich terug en praatte ze met God over haar man. Dat was niet makkelijk, want na een jaar was er nog geen spoortje van verandering te bekennen. “Geeft niets,” dacht ze. “God weet wel hoe Hij zo’n varkentje moet wassen.”

En dus bleef ze volharden in het gebed voor haar man. Zo gingen de maanden voorbij en werden ze uiteindelijk tot jaren, zonder resultaat. Haar geloof begon te wankelen. Ze zei: “Zal ik het uiteindelijk moeten opgeven? Misschien zal God mijn gebeden pas verhoren als ik al dood ben.”

Maar op een goede dag kwam de man schoorvoetend hun huisje binnen en vertrok zonder te eten naar het kleine studeerkamertje waar zij zelf elke dag om twaalf uur voor hem bad en daar deed hij de deur dicht. “Wat heeft die nou?” vroeg de vrouw zich af. “Het is nog wel zijn lievelingsmaaltijd en die wordt koud.” Ze wachtte een tijdje en zocht hem uiteindelijk op. Wie schetst haar verbazing toen ze hem daar zag, biddend op zijn knieën, met tranen in zijn ogen. Die dag gaf hij zijn hart aan God. Uit eerbied voor God en dankbaarheid aan zijn vrouw begon hij de volgende dag met de bouw van het kapelletje dat nu nog steeds een plaats van rust en geloof is voor een vermoeide reiziger om zich even bij God terug te trekken.

Soms worden onze gebeden niet direct beantwoord. Vaak begrijpen we niet hoe God werkt, maar Zijn wegen zijn hoger dan de onze. Het is aan ons om te vertrouwen en te volharden in ons geloof, ook al zien we niet direct het antwoord waar we op hopen.

Deze week nieuw op de site
Als eigen kracht tekortschiet: Men zegt doorgaans graag dat Jakob met God worstelde, maar eigenlijk worstelde God meer met Jakob. De Engel van het Verbond, God in menselijke gedaante, was gekomen om het oude, zondige leven van Jakob omlaag te drukken en hem onder Zijn heerschappij te brengen.
Lees meer

Laat je tanden zien en vecht terug: Twijfel en ongeloof zijn sluipmoordenaars. Ze kunnen ons soms besluipen zonder dat we ons daar volledig bewust van zijn. Daar moeten we iets aan doen.
Lees meer

Mijn eigen ideeën zijn toch zeker prima? Het is heel gewoon voor een mens om op zichzelf te vertrouwen. Daar hoeft niemand moeite voor te doen, want het komt vanzelf. Als je voortdurend aan jezelf twijfelt krijg je tenslotte niet veel gedaan. En toch zegt de Bijbel iets onaangenaams over ons eigen hart en onze eigen gedachten.
Lees meer

Spreuk van de week
Ik kan het belang en de waarde van gedegen Bijbelstudie niet genoeg benadrukken. In deze dagen van onzekerheid waarin mensen geneigd zijn beslissingen te nemen vanuit het standpunt van opportunisme in plaats van de eeuwige principes die door God zelf zijn vastgelegd, is het Woord van God belangrijker dan ooit.
John Wanamaker

Ja, het waar. De wegen zijn soms ruig, en de afgronden steil; op de hoogvlakten worden we soms bevangen door duizeligheid en worden we blootgesteld aan harde rukwinden, stormen en zelfs nachten van vreselijke somberheid. Vrees ze niet. God is bij je. Kijk ook eens verder dan je neus lang is… Daar, op de weg, zijn ook de geneugten van het zonlicht, bloeien prachtige bloemen zoals je die op de vlakte niet kunt vinden. Hier op de berg bij God is de lucht zuiver en is het landschap gevuld met rustgevende plekjes en glimlachen de sterren als waren ze de ogen van God.
Henri Didon

Een bergstroom is dicht bij de bron altijd het zuiverst.
Blaise Pascal

Om over na te denken
Te vaak willen we, voordat we aan een nieuwe onderneming durven beginnen, eerst de weg vinden en kijken waar die heen leidt. Maar dat heeft niet veel te maken met het lopen op geloof. Als we onze weg goed zouden kunnen zien, hoe zou de ontwikkeling van onze christelijke groei dan gestimuleerd worden? Ons geloof groeit juist tijdens moeilijke bergbeklimmingen waarbij we zien dat God Zijn Woord houdt, ons leidt en vasthoudt. Geloof kijkt omhoog en gaat moedig voorwaarts, geleid door Gods grote Zon, zonder de veilige kustlijn of aardse vuurtoren te zien. Vaak lijken de stappen op geloof juist te leiden naar volslagen onzekerheid, duisternis en zelfs rampspoed, maar God opent de weg en maakt juist van het duister een poort die leidt naar het prachtige licht.

Geloof, hoop en liefde kunnen niet van de bomen geplukt worden zoals rijpe appelen. Na de woorden ‘In den beginne’ komt in de Bijbel al snel het woord ‘God’! God helpt hen die zichzelf helpen, maar Hij helpt in het bijzonder ook de mens die zichzelf niet kan helpen. Loop toch met Hem door het leven, want op Hem kun je altijd vertrouwen. Wachten op God brengt ons heel wat sneller naar het einde van onze reis dan onze voeten dat kunnen.
Streams in the Desert deel 1

***

De Heilige Schrift bevat niet zozeer een grote hoeveelheid beloften; maar wellicht moeten we het Woord zien als één grote belofte, en die ene belofte waar alles om draait is het beloofde Geschenk van een Redder. We zullen de kracht van het Woord met al die prachtige beloften nooit volledig begrijpen door er hier en daar een tekst uit te vissen die ons op een gegeven moment goed uitkomt, maar alleen door het hele Woord te zien en te overdenken als de openbaring van Jezus. Iedere belofte afzonderlijk is verweven met het grotere geheel; het verhaal van God. Alleen door het Woord zo te benaderen kunnen we een waarachtig idee krijgen van de hoogte, diepte, lengte en breedte van wat God ons belooft in zijn geliefde Zoon. Kijk dus altijd naar Jezus en net als bij de glinsterende facetten van een kostbare edelsteen, stralen de beloften van God naar ons toe vanuit iedere hoek en verlichten ze ons hart.
J.R. Thompson

***

Ga voor ons de vossen vangen, die kleine vossen die onze wijngaard vernielen nu die in bloei staat.
Hooglied 2:15

Hoe werkt de afkalving van ons geloof eigenlijk? Het begint eigenlijk altijd met een onderschatting van de kracht van onze geestelijke vijand. Mij zal het niet gebeuren. En dan opeens verlangen we naar iets dat niets te maken heeft met het Koninkrijk van God, maar wel heel verleidelijk is. De verbeelding wordt aangewakkerd en de wens begint aan ons te trekken. We vinden logische redenen om ons geweten het zwijgen op te leggen en uiteindelijk, als we het toelaten, nemen we de beslissing en zoeken we naar een manier om het verlangen te bevredigen. Soms worden alle stadia snel doorlopen, vaak gaat het wat langzamer, maar in elke situatie gaat de mens vrolijk en zonder het door te hebben, bergafwaarts zoals een postkoets het dal inrijdt in de Alpen. Het gebeurt soms dat de kusten van een land ieder jaar een paar millimeter verzakken. Geen probleem toch zeker? Daar merkt niemand wat van. Totdat er jaren later opeens hele huizen in zee zakken en wegen onbegaanbaar worden. Wie heeft het in de gaten? Zit mijn tijd toch zeker nog wel uit? Toch niet en laat het niet gebeuren met je geloof dat de Bijbel zelf ‘erg kostbaar’ noemt.
A. Maclaren

***

Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.
2 Corinthiërs 5:17

Ieder kind van God is een nieuwe schepping in Jezus. Een nieuwe schepping impliceert ook een plan, want niets wordt geschapen zonder plan of reden. Gaat een architect aan het werk om een prachtig paleis te bouwen en doet hij dat zonder idee of plan? Begint de scheepsbouwer aan een machtig schip dat de oceanen moet bevaren zonder een nauwkeurig ontwerp? Natuurlijk niet. Alles wordt gebouwd met een reden. Voor elke dauwdruppel die glinstert in de ochtendzon, voor elke lichtstraal die door de grenzeloze ruimte van zon naar aarde schiet, heeft God een doel en een plan. Zou de Schepper van hemel en aarde dan geen plan en ontwerp hebben voor de mens die zijn hart overgeeft aan God? Natuurlijk wel. God heeft voor ieder van Zijn kinderen een volmaakt en van tevoren gepland levensplan dat alleen door hem of haar vervuld kan worden. In alle eeuwen der eeuwen is er nooit een man of een vrouw geweest zoals jij; jij bent uniek. Er is geen dubbelganger. Zo is er ook geen mens ter wereld die jouw werk kan doen of jouw plan kan vervullen. Wat een voorrecht dat Christus persoonlijk in ons woont en ons zal helpen dat plan te vervullen, hoe nederig het ons ook lijkt.
James McConkey

***

Een schip is gemaakt om het water in te gaan, en hoe diep de zee ook is of hoe zwaar de storm, alles gaat goed zolang het water maar niet in het schip komt. Bij het besturen van een schip gaat het er dus niet om het schip uit het water te houden, maar om het water uit het schip te houden. En zo is dat ook met ons als Christenen. Het probleem van het ware christelijke leven is niet om onszelf uit de zorgen, beproevingen en verleidingen te houden, maar om te zorgen dat de zorgen en verleidingen niet in onze ziel komen. Daar heeft God ons Zijn Woord voor gegeven.
J. Parker

Uit het archief van Spurgeon
Is dat geen wonder dat wij, als kinderen van God, de persoon van Jezus voortdurend bij ons hebben, dat Hij in ons woont en wij onze kennis van Hem kunnen vergroten? Ik zou wensen dat wij allemaal ijverige studenten zijn in de school van Jezus en vastbesloten zijn om Zijn school met goed succes te doorlopen. Ik plaats daar echter een kanttekening bij…
Klik hier om meer te lezen.

Evolutie en schepping
Absurd toch, dat de Evolutionist klaagt dat het ondenkbaar is dat God, die volgens hem niet bestaat, alles uit niets maakt en dan vervolgens beweert dat het denkbaarder is dat niets zichzelf in iets verandert.
G.K. Chesterton (1874-1936)

Uit de schatkist van het verleden
John Wesley’s vader, Samuel, was een toegewijde pastoor, maar er waren mensen in zijn parochie die hem niet mochten. Op 9 februari 1709 brak er brand uit in de pastorie van Epworth, die vermoedelijk werd aangestoken door een van zijn vijanden. De jonge John, toen nog geen zes jaar oud, zat vast op een bovenverdieping van het gebouw. Twee buren redden de jongen enkele momenten voordat het dak instortte. De ene buurman stond op de schouders van de andere en trok de jonge John door het raam in veiligheid. Samuel Wesley zei: “Kom, buren, laten we knielen en God danken. Hij heeft mijn kinderen veilig bewaard. Laat het huis maar gaan. Ik ben rijk genoeg.” Hij vergeleek zichzelf daarna vaak met het vers uit Amos 4:11 waar staat: “[Ik ben] als een stuk verkoold hout dat uit het vuur was gerukt.” Samuel Wesley werkte 40 jaar in Epworth en zag maar heel weinig vrucht van zijn werk; maar bedenk eens wat zijn familie heeft bereikt!
Uit Wycliffe Handbook for preaching

Dat is grappig
Er was eens een man die graag diep in het glaasje keek, maar zijn gewoonte eindelijk had overwonnen en nu het smalle pad van het geloof bewandelde. Op een dag zag de herbergier, die hij maar al te goed kende, hem met een naaimachine sjouwen die hij naar zijn vrouw moest brengen. “Hé Joris,” riep de herbergier. “Kom binnen man, en drink een stevig glas op mijn rekening. Daar word je sterker van.”
“Nee, nee,” antwoordde Joris. “Geen sprake van. Nog niet zo lang geleden was ik zó zwak dat ik nog geen Euro langs je deur kon dragen. Maar nu ik God ken ben ik al zo sterk dat ik zelfs een zware naaimachine kan dragen.”

***

Volgens een oud Hebreeuws verhaal zat Abraham eens op een avond buiten zijn tent toen hij een oude vermoeide man zag langslopen. Abraham haastte zich naar de man, begroette hem hartelijk en nodigde hem toen uit in zijn tent. Daar waste hij de voeten van de oude man en gaf hem te eten en te drinken. De oude man begon meteen te eten zonder ook maar een gebed of zegen te zeggen. Dus vroeg Abraham hem: “Aanbid je God niet?” De oude reiziger antwoordde: “Welnee. Ik aanbid alleen het vuur en ik vereer geen enkele andere god.” Dat schoot Abraham in het verkeerde keelgat en hij greep de oude man woedend bij zijn schouders en gooide hem zijn tent uit, de koude nachtlucht in. Toen de oude man van het toneel verdwenen was, riep God zijn vriend Abraham en vroeg waar de vreemdeling was.
“De vreemdeling?” antwoordde Abraham. “Die nietsnut heb ik eruit gegooid. Hij bad niet en vereerde U niet en was nog ongemanierd ook.” “Abraham, Abraham,” antwoordde God zachtjes. “Ik verdraag die man al tachtig jaar, hoewel hij mij onteert. Kon jij hem nou niet één nacht verdragen?”
Thomas Lindberg

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier