Niemand kan zijn dorst lessen met zand, of met het water uit de Dode Zee. En zo kan ook niemand rust in zijn eigen ziel vinden door te vertrouwen op zijn eigen goede werken, hoe religieus die ook mogen zijn.

- Horatius Bonar

Voorbij de oneindigheid

God, U heeft de aarde geschapen. Alles op en in deze aarde kan onze menselijke nood vervullen en alles is gemaakt om ons Uw liefde te tonen en ons naar U te leiden. Door onze eigen fouten hebben wij onze relatie met U en Uw schepping echter verbroken. Maar U wilde die relatie herstellen. Daarom gaf Uw Zoon Zijn leven aan het kruis en kunnen wij weer in eenheid met U en Uw schepping leven. Nu kunnen we weer waarlijk verenigd zijn met onze medemens, met de dieren om ons heen en met elk aspect van Uw schepping.  Helpt U ons daarom om alles in Uw schepping met het diepst mogelijke respect te benaderen. -Gebed van Franciscus van Assisi

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier