Laat je tanden zien en vecht terug

God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden.
Romeinen 15:13

Ook als christenen worden we soms geconfronteerd met twijfel en ongeloof. We kunnen momenten hebben waarop we twijfelen aan de oprechtheid van onze verlossing, of we twijfelen aan de waarheid van de Bijbel. Zijn die beloften voor ons wel echt waar, heeft God ons wel echt geroepen en geeft Hij wel echt om ons?  Misschien is het allemaal maar een vaag idee dat ons eens is ingeprent en waar we ons in een moment van zwakte aan hebben vastgegrepen. Twijfel en onzekerheid… het zijn machtige wapens van onze vijand. In plaats van het schild van geloof op te heffen om onszelf te verdedigen, staan we toe dat de brandende pijlen van de Boze ons hart verwarren en beangstigen (Efeziërs 6:16).

Twijfel en ongeloof zijn sluipmoordenaars. Ze kunnen ons soms besluipen zonder dat we ons daar volledig bewust van zijn. Wanneer dit echter gebeurt, zijn er wel degelijk tekenen die een goede indicatie zijn dat er pijlen op ons worden afgevuurd. Terwijl we niet al onze gevoelens op dezelfde hoop kunnen gooien, mag het duidelijk zijn dat als we dingen voelen zoals angst, frustratie en verdriet, de kans groot is dat we die brandende pijlen van twijfel en ongeloof langs onze schilden van geloof hebben laten gaan. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om vreugde en vrede te hebben als ons hart vol twijfel en ongeloof is.

Als we ons dan bewust worden van onze emotionele verwarring en waar die wellicht vandaan komt, is het tijd om direct in actie te komen. Het is tijd om op God te vertrouwen, de tijd om onze schilden van geloof op te heffen en die ellendige, leugenachtige brandende pijlen van de Boze te stoppen. Een van de kenmerken van twijfel is dat je direct op jezelf terug wordt geworpen en gaat geloven dat je er helemaal alleen voor staat. God is niet thuis, en zal naar alle waarschijnlijkheid ook nooit meer thuiskomen. Je moet nu zelf in actie komen, En omdat je heel goed weet dat je zelf de oplossingen ook niet hebt, zijn mismoedigheid, angst, en depressie het onvermijdelijke gevolg.

Laat je niet door die goddeloze ingevingen op je neus slaan. Sta op en vecht terug. Een van de beste manieren om dit te doen is door het Woord te overdenken en dan vooral die passages die onze twijfels en angsten behandelen. De Bijbel vertelt ons dat geloof ontstaat doordat je je blootstelt aan het woord van God (Romeinen 10:17). De woorden van God in de Bijbel zijn meer dan slechts mooie poëtische volzinnen met een soort boodschapje. Jezus zei: “Het is de geest die iemand levend maakt. Aan alleen een lichaam heb je niets. Mijn woorden zijn Geest en leven.” (Johannes 6:63) Als we de Bijbel lezen, geven we de Heilige Geest de kans ons vermogen om te geloven en geloof te hebben, te vernieuwen en te versterken.

Er gebeuren geweldige dingen als we ons vertrouwen op God stellen. We worden vervuld van vreugde, vrede en hoop. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om je benauwd, gefrustreerd, verdrietig en ongelukkig te voelen als je hart vol geloof is. Laat het niet toe dat je in de hoek wordt gedreven door het duister. Laat je tanden zien en vecht terug; dan zal het licht van de Heilige Geest stralen als nooit tevoren.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier