Christus in ons hart

Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof.
Efeziërs 3:17

Is dat geen wonder dat wij, als kinderen van God, de persoon van Jezus voortdurend bij ons hebben, dat Hij in ons woont en wij onze kennis van Hem kunnen vergroten? Ik zou wensen dat wij allemaal ijverige studenten zijn in de school van Jezus en vastbesloten zijn om Zijn school met goed succes te doorlopen. Ik zet daar echter een kanttekening bij. Om altijd dicht bij Jezus te zijn moet ons hart vol van Hem zijn en overvloeien van Zijn liefde.

Daarom bidt de apostel “dat Christus in uw hart moge wonen”. Je kunt iets waarvan je houdt haast niet dichter bij je brengen dan wanneer je het in je hart stopt. De apostel schrijft hier over het ‘wonen’. Als je ergens woont is dat iets blijvends. Jezus doet in dit geval niet zo af en toe een beroep op je, of belt zo nu en dan aan om te vragen of Hij wellicht een nachtje kan blijven slapen, maar jouw hart is Zijn woning. Hij heeft het huis gekocht en is van plan, daar altijd te blijven.

Wat is de beste kamer van het menselijk huis? Het hart natuurlijk. Dat is de plaats waar alles om draait. Het gaat niet alleen om je gedachten, je ontmoet Hem niet alleen in de overpeinzingen van de geest, maar in de emoties van het hart.

De passies van het hart stuwen de mens voort en Jezus zegt daarom: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.” We moeten hongeren naar oprechte liefde voor Christus, naar een liefde met een blijvend karakter. Het gaat niet om een liefde die zo nu en dan oplaait en dan weer uitsterft in het duister van deze verwarrende wereld, maar het gaat om een constante vlam die gevoed wordt door heilige brandstof, zoals het vuur op het altaar dat nooit doofde.

Dit kan alleen door geloof worden bereikt. Ons geloof moet sterk zijn, anders zal de liefde niet vurig zijn; de wortel van een prachtige bloemenstruik moet gezond zijn en zich voeden met vruchtbare aarde, anders kunnen we onmogelijk verwachten dat de bloesems zoet zullen geuren en de bloemen gaan stralen met hun hemelse schoonheid. Geloof is de wortel van de lelie en liefde is de bloei.

Bid daarom dat God je zal leiden en helpen om Zijn liefde steeds beter te gaan begrijpen, zodat je altijd op Christus mag vertrouwen en het vuur hartstochtelijk brandt. Maar als de liefde koud is, wees er dan zeker van dat ook het geloof afneemt.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier