Stemmen

Er zijn nogal wat stemmen die dagelijks tot ons komen, maar niet allemaal afkomstig zijn van de trouwe, liefhebbende Goede Herder. Stemmen uit het nieuws, de krant of de wereld in het algemeen. “Doe dit, dan vind je het geluk.” “Doe dat, dan ga je de juiste richting op.” Valse stemmen die ons hart overal en nergens naar toe proberen te sturen met de valse beloften van voorspoed, weelde of gezondheid. De Bijbel waarschuwt ons ervoor dat er in de Laatste Dagen vele valse profeten zullen opstaan die beweren te weten waar het ware geluk, de echte Christus te vinden is, waar Hij woont, loopt en werkt. Maar ons hart wordt er moe en rusteloos van en de veiligheid is in deze praatjes ver te zoeken en slingert de mensen heen en weer als op de golven van een woedende, onstuimige zee.

Denk hier eens over na: Aan welke stem geven wij prioriteit? Zijn wij doof, of sluiten wij ons af voor de stem van Hem die zich boven al het menselijke lawaai laat horen? Onze echte zaligheid en ons ware geluk ligt hierin dat wij het God toestaan om tot ons hart te spreken. Het is ons geraden om naar Hem te luisteren; naar Hem die zelfs als Hij ons zo nu en dan terechtwijst of vermaant, altijd vertroost en bemoedigt.

Hij brengt ieder luisterend hart en ieder mens die de tijd neemt om Zijn Geest beter te leren kennen vrede en rust; zelfs de vrede die ons menselijk verstand ver te boven gaat.

Het is een gevecht dat al begint in de vroege morgen. Hoe vaak springen wij niet uit ons bed, vol plannen die we voor die dag zo zorgvuldig gesmeed hebben? ‘Vandaag zal ik deze overeenkomst afsluiten, die reis maken, of dat boek lezen dat me nieuwe wijsheid verschaffen zal.’ Wellicht zijn het prachtige plannen, noodzakelijk zelfs, maar toch zouden wij ons, als kinderen van een hemelse Vader en als dienstknechten van de Meester, eerst bij Hem moeten terugtrekken om Hem te vragen of Hij wellicht een ander idee heeft. Het gaat tenslotte altijd om God en niet in de eerste plaats om ons. Dat is een les die we maar moeilijk lijken te kunnen begrijpen.

Maak het toch tot je eerste plicht om te horen wat de Heer tot ons zeggen wil.

Zodra wij het Hem toestaan om tot ons te spreken, daalt de hemelzegen, die ‘vrede’ heet, op ons neer.

Ja, onze ziel waakt en wacht
Uw Vaderhand zal ons bestieren
En ons geloof zal door uw kracht
Op nood en dood toch zegevieren

Bewerkt uit een oud Bijbels dagboekje
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier