Wat is eigenlijk het doel?

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”
Genesis 1:1

* Voordat er een Melkweg was, was God er.
* Voordat er sterrenstelsels, zonnestelsels, sterrenbeelden en nevels waren was God er.
* Voordat Mercurius, Venus en Mars in hun baan waren gezet was God er.
* Voordat Polaris boven de Noordpool was bevestigd was God er.
* Voordat Orion een gordel had en Saturnus zijn ringen was God er; in principe helemaal alleen, maar volmaakt, tevreden en glorieus in Zijn bestaan als de eeuwige ‘Ik ben’!
* Voordat de zon aan de hemel stond, voordat er een maan was of zelfs maar de aarde, voordat er gras was om het veld mee te bekleden en er bloemen stonden om het mee te versieren, voordat de machtige bergen werden voortgebracht en de zee de diepten vulde, voordat de adelaar door de lucht zweefde en de vis door de zee zwom, zelfs voordat engelen, duivels en mensen bestonden, was God er.

Hier is waar het om gaat: Als we de dingen goed willen begrijpen, moeten we niet bij de mens beginnen, maar bij God, want Hij is het begin van alle dingen. Het is dwaasheid als we met onze wijsheid en ons doen en laten bij de mens beginnen, want de mens is slechts een schepsel – een voortbrengsel van de Schepper. We moeten teruggaan en beginnen waar de Bijbel begint, en die begint bij God.

Een kind van God weet instinctief altijd iets dat de slimme geleerden en wetenschappers van onze tijd maar blijft verbijsteren en verontrusten, en dat is dat God in den beginne de hemelen en de aarde schiep

Door het geloof begrijpen Gods mensen het mysterie van de schepping.

Ik vraag je: “Waarom zijn we hier?” “Wat is ons doel?” “Wat is Gods doel?” Kunnen we het antwoord op deze vragen wel weten? Natuurlijk kunnen we dat. Zo moeilijk is dat niet, tenminste niet als je bij God begint.

De vierentwintig oudsten die rond Gods troon in de hemel zitten, geven ons het antwoord in Openbaring 4:10-11: “Ze lieten zich in aanbidding op de grond vallen voor Hem die op de troon zat en wierpen hun kroon voor de troon op de grond.” Ze aanbaden Hem die eeuwig leeft en zeiden: “Heer, alle macht en eer en kracht is voor U. Dat bent U waard. Want U heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat U wilde dat ze er waren en omdat U ze heeft gemaakt.”

Jij, ik, engelen, dieren, planten, rotsen en alle andere dingen bestaan en zijn geschapen met één reden, en dat is het behagen van de Schepper. We zijn geschapen volgens Zijn wil en doel, voor Zijn welbehagen en glorie. God heeft de hemel en de aarde niet willekeurig geschapen. Hij schiep alles om het toneel te zijn waarop Hij Zijn eeuwige doel van genade zou kunnen uitvoeren en alle wonderen van Zijn goedheid en genade zou kunnen openbaren. Het is op het toneel van de tijd dat God ons Zijn eeuwige plan toont en Zijn glorie laat zien in de verlossing van zich bekerende zondaars. Hij schiep deze wereld voor de verlossing van Zijn volk, opdat zij door Zijn almachtige genade in eeuwigheid hersteld zouden worden.

Ik ben God en er is geen andere God. Er is niemand als Ik. Al aan het begin vertel Ik wat er aan het eind zal gebeuren. Ik spreek van tevoren over dingen die nog niet gebeurd zijn. En alles wat Ik van plan was, doe Ik.
Jesaja 46:9-10

Naar een artikel van Frank Hall

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier