Maandag 3 januari

In de zondagschool sprak de lerares over de Bergrede. Ze vroeg haar klasje wat het eigenlijk betekent om zachtmoedig te zijn. Een jongetje antwoordde enthousiast: “Zachtmoedigheid betekent dat je vol moed een zacht antwoord geeft als iemand je hele nare boze vragen stelt.”

Koning Salomo zei eigenlijk hetzelfde in Spreuken 15:1:

“Met een vriendelijk antwoord kalmeer je iemand die woedend is. Maar met beledigende woorden maak je hem juist kwaad.”

 Deze week nieuw op de site

365 brieven per jaar
Het hele wezen in contact met God
Wees stil en luister

Spreuk van de week

Hoe dicht ben jij zelf bij God en hoe nabij is Hij voor jou? Realiseer je je wel dat je geen enkel mens ook maar een stap dichter tot God kunt brengen dan het punt waarop je zelf met Hem staat.

Dwight L. Moody
Om over na te denken

Angstig, vermoeid hart dat de donkere toekomst vreest, heb moed. Omgord je met nieuwe moed, hef de handen op die neerhangen en versterk je onzekere knieën. God weet hoe lang de weg zal zijn. Hij kent de noden van elke dag die nog komen gaat, de toekomstige verzoekingen en smarten zijn Hem bekend en Hij belooft ons dat er nooit een dag zal komen die niet gezegend zal zijn met Zijn goedheid en barmhartigheid. Hijzelf zal met ons zijn al de dagen van ons leven, zelfs tot aan het einde der tijd.

Uit: Thoughts for the quiet hour

Uit de schatkist van het verleden

“Ik ben een zondig mens, dat is waar. Maar ik heb uitgeroepen naar God en Hem gevraagd om mij genadig te zijn. Hij heeft mij in Zijn machtige armen genomen en me vervuld met ware vrede. Pas toen ik mij aan Hem heb overgegeven heb ik mijn levensdoel gevonden en durf ik samen met Hem een onbekende toekomst tegemoet te gaan.”

Waren dit misschien de woorden van een bekende evangelist? Nee, het was een uitspraak van de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus, die zeker niet de geschiedenis ingegaan is als een heilige. Toch heeft hij het geheim van het leven ontdekt toen hij inzag dat hij het zonder God niet kon bolwerken.

Het is een mooie gedachte, nu we op de drempel van het nieuwe jaar staan. Psalm 127:1 vertelt ons: “Als de Here de bouw van een huis niet zegent, is alle moeite nutteloos. Ook staat de wachter voor niets op wacht, als niet de Here de werkelijke bescherming over de stad geeft.”

     Dat is grappig
Een dame nodigde de dominee uit voor het eten. Ze wilde graag laten zien hoe goed ze haar dochtertje had opgevoed, dus wendde zij zich voor het tafelgebed tot haar zesjarig dochtertje en zei: “Lieverd, zou jij de zegen voor het eten willen uitspreken?”

Het kind begon te blozen en zei toen verlegen: “Maar mama, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen.”

“Geeft niets, lieverd. Zeg maar gewoon wat je mij hebt horen bidden. Dan wordt het een prima gebed.”

De dochter boog haar hoofd en zei: “Heer, U weet dat ik eigenlijk helemaal geen zin in het bezoek van de dominee heb. Waarom toch heb ik hem in hemelsnaam uitgenodigd voor het eten? Helpt u mij deze avond door te komen.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier