Maandag 26 februari 2024

Gebed

Lieve Heer …

Deze morgen kniel ik voor U neer en zie heel goed:
Dat U gisteren dingen van mij vroeg die ik niet in daden heb omgezet.
Dat ik beslissingen genomen heb zonder U te raadplegen en U vervolgens de schuld gaf toen alles verkeerd ging.
Dat ik U beloofd had dat ik U zou vertrouwen als het moeilijk werd, maar in plaats daarvan direct heb geleund op de hulp van anderen.
Ik ben zelfzuchtig geweest in mijn zoektocht naar genoegens en was niet bereid om te wachten op het geluk dat alleen U kunt geven.
Ik zocht naar de makkelijke weg en heb de moeilijke weg vermeden.

O Heer …

Ik een zondaar? Ja, U heeft gelijk.
Ik kan het niet alleen.
En nu maak ik aanspraak op Uw belofte om mij te veranderen.
Wilt U voor mij doen wat ik niet voor mezelf kan doen?
Leid me deze nieuwe morgen naar een nieuwe geest.
Reinig mijn hart; schep in mij een nieuwe houding,
frisse ideeën en hemelse verlangens.
Ik geef U vandaag de vrije hand.
Amen.

Overdenking

O, geliefd en rusteloos hart, wees stil;
Maak je niet zo druk om morgen;
Duizend zijn de hemelse manieren
Die God gebruikt om voor jou te zorgen;
Vertrouw je toch toe aan Hem,
In Hem ben je volledig geborgen.

O, geliefd en rusteloos hart, wees stil;
Vrede is de lach op Gods gezicht,
Als Zijn hand je hart beroert
verandert al dat duister in een hemels licht.
Heb lief, vertrouw op elk moment,
want God is het die wonderen verricht.

Lang geleden, in een oude stad, besloten enkele ijverige mannen om een kathedraal voor hun Meester te bouwen. Het gebouw moest groots worden opgetrokken en ze haalden kostbaar hout en marmer uit verre landen en namen de beste kunstenaars in dienst om er sierlijke figuren voor te maken. Toen alles klaar was en ze met de bouw konden beginnen kwamen ze samen om te bespreken waar ze de kathedraal zouden bouwen. “Hier niet,” zeiden ze vol minachting terwijl ze naar de stad keken. “In deze smalle, vieze straatjes zal de rook en het stof van het dagelijks leven het pure wit van het marmer bezoedelen.”

“Dat is goed gesproken,” zei een ander. “We zullen de kathedraal op een machtige, groene heuvel zetten, zodat de top vanuit het hele omringende land te zien is. Daar zullen we onze kathedraal bouwen; Iedereen zal hem zien en weten wat voor een prachtig bouwwerk we hebben opgezet.”

Zo gezegd, zo gedaan. De ijverige mannen kozen de beste, hoogste en mooiste top van het land en begonnen met de bouw. Ze werkten er de hele zomer aan met gewillige handen. Het graan was net geplant toen ze begonnen, en straalde in gouden glorie toen ze weer bij elkaar kwamen om hun vooruitgang te bespreken. Maandenlang hadden ze gewerkt, doch de torens van de kathedraal kwamen maar niet van de grond en de muren bleven onbeduidend en klein. Een oude man wist wel waardoor dat kwam. “Wat jullie overdag bouwen wordt in de nacht weer afgebroken door Gods engelen. Hij wil niet dat de kathedraal daar gebouwd wordt zodat de hele wereld hem kan zien. Jullie misleiden jezelf want eigenlijk bouwen jullie voor je eigen eer en niet voor die van God.”

Deemoedig bogen de bouwers het hoofd, want ze wisten dat die oude man gelijk had. Ze zagen de hand van God in de mislukking van hun werk, en diep in hun eigen hart kijkend zagen ze dat ze helemaal verkeerd bezig waren geweest. Dus namen ze hun werk weer op. Deze keer kozen ze een plek midden in de stad waar ook de armen, de kreupelen, de ouderen, de vrouwen en de kinderen konden komen om te bidden.

Terwijl ze werkten, kwam er een vreemde werkman bij om hen te helpen. Hij was gekleed in een zuiver wit gewaad, zo helder en schoon dat het hun ogen haast verblindde. Als bij toverslag begonnen de muren en torens te groeien en werkte iedereen met liefde en passie, want iedereen wist dat hun vreemde Medearbeider Jezus Christus, de Heer was.

Het is maar een oude legende, maar hij bevat een belangrijke les voor ons. Het is niet gemakkelijk om die te leren, want we willen allemaal graag onze kathedraal voor God op de top van de heuvel bouwen waar de hele wereld hem zal zien.

Maar zo dienen we God niet, alleen onszelf. We vergeten zo snel dat het grootste werk dat we voor Hem kunnen verrichten vaak bestaat uit de liefdevolle kleine dingen die Hij ons te doen geeft. Dan staat Hij naast ons in het werk als een medearbeider en groeit Zijn gebouw als bij toverslag.
J.R. Miller

Deze week nieuw op de site

Wanneer God wolken brengt die de zon lijken te verduisteren betekent dat niet dat Zijn aanwezigheid verdwenen is. Hij zal ons met Zijn liefdevolle en barmhartige hand door het sombere landschap leiden.
Lees meer

Het is een vreemd gegeven, maar vaak sterken wij als gelovigen de ongelovige wereld in hun opstandigheid tegen God door ons eigen gemopper en geklaag.
Lees meer

Wat bedoelt de schrijver van Hebreeën met de “menigte van getuigen”? Eigenlijk is dit hoofdstuk het vervolg van het vorige hoofdstuk van Hebreeën waarin ons wordt verteld over de geloofshelden uit de tijd van het Oude Testament.
Lees meer

Spreuk van de week

Het is geen toeval dat er door de eeuwen heen altijd mensen waren die voordat ze met hun dag begonnen, tijd met God namen. Het eerste teken dat de vruchtbaarheid van een geestelijk leven verdrukt wordt, is een verkeerde relatie met de morgen. Veel mensen laten de wereld binnen lang voordat ze aan de Heer denken.
Oswald Chambers

Als de Heer bij ons is, hebben we geen reden tot angst. Zijn oog is op ons, zijn arm over ons, zijn oor staat open voor ons gebed. Zijn genade is voldoende, zijn beloften zijn onveranderlijk.
John Newton (1725-1807)

Het leven is voor niemand gemakkelijk. Maar wat dan nog? We moeten doorzettingsvermogen hebben en vooral vertrouwen. We moeten geloven dat we ergens voor begaafd zijn en dat we dit kunnen bereiken.
Marie Curie (1867-1934)

Talent wordt door God gegeven; wees dus nederig.
Roem wordt door mensen gegeven; wees dankbaar.
Hoogmoed wordt door jezelf gegeven; wees voorzichtig.
John Wooden

Om over na te denken

Wanneer we uiteindelijk voor God staan in het hemelse land en terugkijken op onze voorbije levens, kan ik me niet anders voorstellen dan dat we ons met ontzetting en afkeer zullen afwenden van al die keren dat we op onze eigen kracht en inzicht geleund hebben, terwijl Gods hand zo nabij was.

 

 Natuurlijk, wij zijn vergeven door het geweldige offer van Jezus, maar het zal niet gemakkelijk zijn om te zien wat God hier of daar in gedachten had en wat wij er toen van gemaakt hebben. Al die momenten waarop we God niet de vrije hand hebben willen geven, maar koppig onze eigen plannen wilden doordrukken. Het kan niet anders dan dat we op dat moment onze kronen van onze hoofden willen afrukken om ze aan de voeten van Christus te werpen, terwijl we zeggen: “Niet aan ons, niet aan ons, maar aan Uw Naam is alle eer en de lof van onze verlossing!” Het geduld van God, Zijn zachtmoedigheid, de vergevingsgezindheid en het lijden dat Hij voor ieder van ons droeg zullen op dat moment in zo’n luisterrijk licht staan dat iedereen vervuld zal zijn van gebroken nederigheid, maar ook van vreugde, dankbaarheid, triomf en nieuw plezier in het bewustzijn dat God ons werkelijk gered heeft, iets wat wij zelf nooit, maar dan ook nooit of te nimmer, voor elkaar konden krijgen.
H.W. Beecher

“Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”
Johannes 1:29

 * Hij is het Offerlam. Zijn bloed zo rood – werd voor mij vergoten! Priester zowel als slachtoffer, Herder zowel als Lam. Hij offerde Zichzelf in mijn plaats, zonder vlek of smet. Hij nam mijn ellende op Zich en oogstte wat ik had gezaaid; een droevige oogst van schuld en ellende! Zijn ongeschonden en onbevlekte leven gaf Hij vrijwillig en blijmoedig op om mijn verbeurde, verstoten en verwoeste leven weg te nemen. O, wat houdt Hij van mij!

* Hij is het Lam van Bevrijding. Ik herinner me het Lam van het Pascha vlak voor de bevrijding uit Egypte. Het werd geslacht en het levensbloed werd op de deurpost gesprenkeld. Iedereen in dat huis was veilig voor de donker gevleugelde engel des doods met het scherpe zwaard in zijn hand. Voor Gods kinderen was er geen veroordeling. Op dezelfde manier, door de genade en het bloed van het Lam ben ik vrij van veroordeling!

*  Hij is het Lam van de reinste zuiverheid. Er schuilt in Hem geen duisternis en geen schandvlek. Hij is door en door goed en lieflijk. Als ik bij Hem blijf, als ik mij aan Hem toevertrouw en Hem oprecht volg …  Dan gaan oude dingen bij mij weg, groei ik in genade en worden het geduld en de schoonheid van het Lam onderdeel van mijn leven.
Alexander Smellie

Bijbelstudie

De Eindtijd? Deel 2

Wat staat er in de Bijbel over de Eindtijd? Passages uit de Bijbel. Klik op de links om het Bijbelvers te lezen.

Lees meer

 Meer over de schepping.
Een korte Bijbelstudie

Lees meer

 Uit het archief van Spurgeon

Je onderwerpen aan God, als de Koning van je leven? Dat valt de zondige mens zwaar. Sommigen maken liever ruzie met God als Soeverein. Het idee dat God de baas is en de mens het niet is, doet hen tandenknarsen.

Zo zijn er mensen die beweren dat ze wel een god willen, maar . . .

Hij moet niet op een troon zitten,
Hij moet geen koning zijn,
Hij moet geen absolute macht hebben.

Als het erop aankomt moet God doen wat Zijn schepselen Hem vertellen, en is wat God zelf wil niet relevant. Dat heet zonde.

Maar deze slappe aftreksels van de waarheid zijn niet meer dan verwijfde afgoden, zijn het niet waard de naam God te dragen en zouden niets te maken mogen hebben met een waarachtig geloof.

 Uit de schatkist van het verleden

Tenniskampioen Boris Becker stond aan de top van de tenniswereld – en toch stond hij op het punt zelfmoord te plegen en zit hij nu een gevangenisstraf uit. Hij zei: “Ik had Wimbledon al twee keer gewonnen, één keer als jongste speler. Ik was rijk. Ik had alle materiële bezittingen die ik nodig had …” Het is het oude liedje van filmsterren en popsterren die zelfmoord plegen. Ze hebben alles en toch zijn ze zo ongelukkig. “Ik had geen innerlijke rust. Ik was een marionet aan een touwtje,” aldus Becker.

Becker is niet de enige die dat gevoel van leegte heeft. De echo’s van een hol leven doordringen onze cultuur. Je hoeft niet veel hedendaagse biografieën te lezen om dezelfde frustratie en teleurstelling te vinden. Jack Higgins, auteur van succesvolle romans zoals ‘The Eagle Has Landed,’ werd gevraagd wat hij als jongen had willen weten. Zijn antwoord: “Ik had graag willen weten dat als je de top bereikt, er daar helemaal niets te vinden is.”

Dat is grappig

Soms nemen gedachten een loopje met ons omdat we ze gewoon hun gang laten gaan in plaats van ze onder de duim te houden, zoals ons in de Bijbel wordt vermaand. Het overkwam de man in het volgende verhaal.

Op een donkere regenachtige avond, op een eenzame landweg had een man een lekke band. Maar tot zijn ontzetting had hij geen moersleutel. Toen hij een boerderij in de buurt zag dacht hij opgewekt dat hij daar hulp kon vinden. De boer zal wel een moersleutel hebben, dacht hij. Maar toen sloeg de onzekerheid toe. Het was laat in de avond en het was hondenweer. Die man zat niet op hem te wachten. Zou hij überhaupt wel naar de deur komen? En zo ja, dan zou hij waarschijnlijk woedend zijn omdat hij lastiggevallen werd. En zo ging het in de gedachten van de man snel van kwaad tot erger. Terwijl hij naderbij kwam begon hij zich zelfs op te winden door alles wat door zijn hoofd spookte en toen hij bij de boerderij was aangekomen was hij buiten zichzelf van woede. Die boer was een egoïstische kerel die zou weigeren om te helpen.

Gefrustreerd, boos en doorweekt bonkte hij op de deur.

“Wie is daar?” riep een stem vanuit een bovenraam.

“Je weet heel goed wie daar is,” schreeuwde de man, zijn gezicht zo rood en opgezwollen dat men de adertjes zou kunnen tellen. “Ik ben het! En je mag je oude moersleutel houden! Ik zou hem nog niet willen lenen al was het de laatste in het land.”

***

Na een week weg te zijn geweest voor zaken, dacht Tom dat het wellicht leuk zou zijn om zijn vrouw een cadeautje te geven.

Parfum.

Dat vond zijn vrouw altijd fijn en dus stapte hij goedgemutst de parfumeriewinkel in waar de verkoopster hem een flesje heerlijk geurende parfum voorhield. Maar het prijskaartje was wat verontrustend. 75 Euro.

“Hm,” zei Tom aarzelend, “Dat is wat te veel van het goede.”

En dus kwam de dame terug met een kleiner flesje. Dat kostte 39,99.

“Dat is nog steeds te veel,” mopperde Tom.

Geïrriteerd bracht de dame hem een piepklein flesje met de prijs van 15,45.

“Jullie zijn allemaal geldwolven,” sprak Tom boos. “Ik wil gewoon iets heel goedkoops zien.”

“Dat kan,” zei de winkeljuffrouw en toen hield ze hem een spiegel voor.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier