Maandag 19 februari 2024

Gebed

Heer …
In gebed moet ik . . .
worstelen zoals Jacob,
zuchten zoals David,
hopen zoals Elia,
volharden zoals Bartimeus.
Soms moet ik huilen zoals U, mijn Lieve Heer!

Gebed moet van de juiste makelij zijn:
nederig
verwachtingsvol
volhardend.

Dus …
Heer, leer mij bidden!

 Overdenking

      Het is heerlijk als je niet luistert naar de raad van mensen die zich niets van God aantrekken, als je niet omgaat met slechte mensen, als je niet meedoet met mensen die lachen om God.
Psalm 1:1

De zonde sluipt rond als een gevaarlijk roofdier en probeert ieder mens te bespelen. Psalm 1 vertelt ons hoe dit in zijn werk gaat. Zo kan het gebeuren dat als de zonde op de deur klopt, ik er genoegen in schep om even, al is het maar kortstondig, te luisteren en te wandelen in de raad van de mens die God de rug heeft toegekeerd. Het is geen vriendschap maar een korte ontmoeting, maar dan denk ik aan iets beters en stop ik met luisteren; een betere invloed roept me …

Een gedachte aan een liefdevol gebed van mijn moeder,
Een zinnetje in een brief van een vriend,
Een vers uit de Schrift dat mij plotseling te binnen schiet.

Maar het roofdier komt terug en bespeelt me met aanlokkelijke gedachten en dus besluit ik om stil te staan op de weg die de zonde mij voorspiegelt en er eens goed over na te denken. Het is als een geestelijke macht die me bedwelmt en er is sprake van een zekere fascinatie. Ik begin ervan te houden en blijf nu veel langer in het verkeerde gezelschap. Het valt me zwaar om me ervan los te rukken. Het gif werkt, de zuurdesem verspreidt zich.

Uiteindelijk besluit ik zelfs om er maar bij te gaan zitten en uit te rusten op de plaats van de mensen die lachen om God. Ofschoon een wat onaangenaam gevoel als een wolk boven mij hangt begin ik me hier toch op een wat ongewone manier thuis te voelen en word ik een graag geziene gast. Er is al snel geen verschil meer tussen mij en de spotter, want ik heb me bij hen gevoegd. Ik ben een van hen geworden. Hun toevluchtsoorden zijn de mijne; hun spot en sarcasme worden de mijne; hun geschroeide gewetens en verdorde harten worden ook die van mij. Wat een akelig einde van een ellendige reis.

Gezegend is de mens die zegt: “Dat wil ik wil niet,” en die zich verzet tegen de eerste verlokkingen van de zonde. Gezegend is de mens die niet eens in de betoverde grond wil wandelen, die er niet stopt en er al helemaal niet bij gaat zitten.

Alexander Smellie (1857-1923)

Hij zal in alle stilte plannen voor je maken,
Het is de Heer die je zo liefdevol geleidt.
Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord,
Maar alles, alles wordt jou daarboven bereid.

Hij zal in alle stilte plannen voor je maken,
Zijn doelen zullen zich meer en meer ontvouwen;
Je verwarde leven zal gaan stralen, de onrust is voorbij,
Want een machtig werk is de Heer in jou aan het bouwen.

Naar een gedicht van Mary Grimes

Deze week nieuw op de site

Hudson Taylor, zendeling en grondlegger van de China Inland Mission kwam tot het geloof toen hij als jonge man in een boek in de studeerkamer van zijn vader een traktaatje vond dat als bladwijzer diende. Eén klein, verkreukeld traktaatje …
Lees meer

Ik werd wakker omdat mijn jongste zoon bij ons in bed klom en zich warm tegen mij aan nestelde, veilig weggestopt tussen mijn man en mij. Hij had akelig gedroomd en voelde zich niet veilig.
Lees meer

Ik herinner me nog goed dat ik als jongetje naar school werd gestuurd waar we een opvliegende meester hadden die altijd met een ransel rondliep. Zijn motto was: “Als je dit of dat niet doet, krijg je d’r van langs.” Dat heb ik dus aan den lijve ondervonden, want in die tijd kon de school me gestolen worden…
Lees meer


Spreuk van de week

Als je durft te geloven dat je al geliefd was nog voordat je geboren werd, kun je niet anders dan concluderen dat je leven heel bijzonder is. Dan besef je dat je maar voor korte tijd hierheen bent gestuurd, misschien twintig, veertig of tachtig jaar, maar dat je hier bent om het leven te ontdekken en in God te leren geloven.
Henri Nouwen

Houd je gereedschap bij de hand, dan zal God voor passend werk zorgen.
Onbekend

 Je gelooft niet in een liefdevolle God in een wereld vol pijn? Het probleem van het rijmen van menselijk leed met het bestaan van een God die liefheeft, is alleen onoplosbaar zolang we een oppervlakkige en kortzichtige betekenis aan het woord “liefde” geven.
CS. Lewis

Geloof maakt dingen mogelijk, maar maakt ze niet noodzakelijkerwijs gemakkelijk.
Onbekend

Om over na te denken

“God is Liefde!”
1 Johannes 4:8

Het is maar een kleine bloem die ik hier pluk uit de tuin van de brief van Johannes, deze heerlijk geurende definitie van God. Toch geeft hij mysteries en wonderen weer waarvoor mijn intellect geen oplossing heeft. Deze woorden voeren me mee naar de datumloze jaren van de eeuwigheid. Altijd al was ‘Liefde’ Gods naam; altijd al was Liefde de kroon van God. Diep in Gods hart lag daar de liefde door al die jaren heen besloten. Maar lang voordat ik mijn ogen opensloeg zorgde Gods liefde al voor mij en wist Hij over mijn zondige leven met alle bitterheid, onrust en de dood. En toen al was God, die Liefde is, bezig met het bedenken van een manier hoe Hij mij kon verlossen.

Ik kijk nog eens goed naar de tuin van Johannes met al die prachtige bloesems en nu zie ik een kruis op de heuvel van de vergelding en de verguizing. Liefde kon niet opgesloten blijven in de schoot van God. Ze doorbrak alle barrières en opende de poort. De oude wijsgeer Plato sprak met een onbedoelde profetie over ‘De God van de liefde’. Hij zei: “Als er een God van liefde is dan zal die eens gevonden worden, liggend in de straten van de wereld, berooid, verguisd en dakloos.”

En dat is precies wat mijn God gedaan heeft. Hij gaf Zichzelf voor mij en werd, in de woorden van de apostel, het verzoenend offer voor mijn zonden!

Nogmaals kniel ik neer bij die prachtige bloem van Johannes en als ik er goed naar kijk gloeit de hoop en de vreugde in mijn hart. Er is niemand zo wonderlijk en machtig als deze God van liefde. Ik verwelkom Hem; en mijn hart wordt erdoor veranderd en mijn leven is er rijk en vruchtbaar door geworden. Ik ben veranderd naar Zijn beeld, draag Zijn opschrift en mag nu zelf vertoeven in de liefde. God wordt mijn atmosfeer en mijn universum.

God is Liefde …
Liefde die bij mij inwoont,
Liefde die voor mij offert en lijdt,
Liefde die mij smelt en overwint
en alle dingen nieuw maakt.

Uit het boek: The Hour of Silence

“De Heer is mijn herder.” Er staat niet ‘Hij was mijn herder,’ of ‘Hij kan mijn Herder zijn,’ maar Hij is het vandaag en op dit moment. Hij is het morgen en Hij was het gisteren. Hij is het op elke dag van de week en in iedere maand van het jaar. Hij is mijn Herder als ik in mijn vaderland ben, maar Hij is het ook in China. Tijdens dagen van vrede en in oorlogstijd, en in tijden van overvloed of armoede, is Hij mijn Herder. Hij heeft het beloofd. Wat een zegen, wat een rijkdom en wat een voorrecht dat de Heer mijn herder is.
Hudson Taylor (1832-1905)

 

Michael Angelo liep op een dag door een van de straten van Florence, toen hij een stuk marmer zag liggen dat door een onervaren werkman bewerkt was. De kunstenaar had erin gehakt en gekapt, het bedorven en toen maar achtergelaten als een waardeloos stuk steen. De steen lag nu tussen het afval en de rommel, maar Michael Angelo zag direct dat het van het fijnste marmer was. Menig kunstenaar had ernaar gekeken, getroffen door de fijnheid van de kwaliteit, maar die onervaren kunstenaar had het vernield en er kon nu niets meer van gemaakt worden. Verworpen, bedorven en nutteloos, totdat Michael Angelo het zag. Meteen zag zijn oog de mogelijkheden en nam hij het stuk marmer mee en begon er aan te werken.

Als je nu Florence bezoekt, is een van de beroemdste kunstwerken die je daar zult zien, de prachtige voorstelling van de jonge David, gemaakt van het afgekeurde stuk marmer.

Is dit geen prachtige illustratie van wat er gebeurt in zoveel mensenlevens? Mensen bevatten nobel materiaal voor een ongekende schoonheid. Maar door de krochten van een zondige wereld zijn ze bedorven, ontsierd en klaar voor de vuilnisbelt. Niemand denkt dat er ooit nog iets goeds uit zo’n mens kan voortkomen. Dan komt Jezus langs, de hemelse kunstenaar en Zijn oog ziet de mogelijkheden van schoonheid en de elementen voor een nobel leven. Jezus haalt zo’n mens uit het stof en begint eraan te werken totdat hij straalt in pracht en praal, en is omgevormd tot een beeld van de grote schoonheid en kracht van God.

J.R. Miller

Een schip is gemaakt om in het water te varen. Het maakt niet uit hoe diep de zee ook is of hoe wild de storm, alles gaat goed zolang het water maar niet in de boot komt. Het probleem op zee is niet hoe je een boot op het water moet houden, maar hoe je het water uit de boot moet houden. Zo is dat ook bij een godvruchtig leven. Als christenen gaat het er niet om hoe we onszelf kunnen vrijwaren van problemen, verleidingen en tegenslagen, maar hoe we kunnen voorkomen dat zorgen, beproevingen en verzoekingen onze ziel binnenkomen. Sommige mensen zetten de deur van hun hart wijd open en laten al hun zorgen en angsten binnenstromen met het gevolg dat hun levens zwaar en zuur worden. Zo’n mens wordt prikkelbaar, onrustig en ontevreden. Ze worden er zelf ellendig van en maken zo iedereen om hen heen ook ellendig. Terwijl God bedoelde dat we verkoelende, gezonde en verfrissende schaduwen over anderen werpen, gebeurt het tegendeel. Er komen sombere, verduisterende en ijzingwekkende wolken uit ons leven die het zicht op een troostrijke, hoopvolle toekomst voor anderen belemmeren. Leer om je zorgen uit je hart te houden zoals het water uit de boot moet blijven. Niets in deze wereld is mooier dan een christelijk leven met veel beproevingen en zorgen, dat toch vredig en vreugdevol doorleeft te midden van alles wat erop afkomt. Dit is de echte uitdaging voor iedere oprechte gelovige.

Uit: Glimpses Through the Window of Life

Bijbelstudie

De Eindtijd? Wat zegt de Bijbel over de Eindtijd? Passages uit de Bijbel.
Lees meer

 Pas op en kijk uit: Bijbelverzen met een waarschuwing. Wij lopen door de velden van een vijandige wereld.
Lees meer

Uit het archief van Spurgeon

Een baby spreekt een onbegrijpelijke taal. Dat gebrabbel heeft voor de meeste mensen geen betekenis. Maar een moeder kan die babytaal maar wat goed vertalen: ze verstaat de onbegrijpelijke wartaal en weet precies wat haar kind nodig heeft. Zo weet ook onze Vader in de hemel precies wat we bedoelen als we Hem met ons gestuntel proberen te bereiken. Wellicht vinden we dat we inmiddels echt goed kunnen bidden. Wij zijn tenslotte al zo lang gelovig en hebben onze sporen op het gebied van het gebed inmiddels wel verdiend. Toch niet. De kreet van ons hart is niet meer dan de wartaal van een baby. Maar God hoort onze schreeuw en weet precies wat we als Zijn kinderen bedoelen en geeft ons precies wat wij nodig hebben.

 

Uit de schatkist van het verleden

Iemand zei eens verongelijkt tegen de Engelse theoloog Joseph Parker (1830-1902) dat de Bijbel vol met probleemteksten zat en dat hij daarom niet kon geloven. Parker antwoordde hem: “Als het laatste woord over de Bijbel gezegd zou zijn en alles helder en duidelijk was voor de mens zou de Bijbel niet langer het Woord van God zijn. Het Woord is eenvoudig en tegelijkertijd onbegrijpelijk. Soms is het dieper is dan de diepste zee met ongekende schatten aan rijkdom. Soms straalt de Bijbel in haar eenvoudige wijsheid zodat het woord tot zelfs de eenvoudigste mens spreekt; maar in andere passages beschrijft de Bijbel mysterieuze zaken of spreekt het Woord over openbaringen die een mens met een geheiligde vreugde en een diep ontzag vervullen. Maar altijd en op elke bladzijde is er ruimte voor het geloof om zich te ontwikkelen en te groeien. Alles wat nodig is voor verlossing en godsvrucht is zo duidelijk geschreven dat zelfs een kind het kan begrijpen; maar er zijn andere zaken die naar een wijs en goddelijk doel verwijzen die minder helder zijn of die zelfs raadselachtig kunnen worden genoemd. Zulke passages sporen ons tot onderzoek en gebed. De Bijbel is fascinerend, mysterieus en soms schijnbaar ingewikkeld, maar het maakt allemaal niets uit, want ieder mens die het licht van het Woord op het hart laat schijnen wordt erdoor geheiligd. Het Woord van God brengt altijd een rijke en heiligende beloning.”

Dat is grappig

Het is goed om de Bijbel te kunnen citeren. Tenminste, als je weet waar je het over hebt. Zo herinner ik me twee advocaten tijdens een rechtszaak. De ene advocaat dacht dat hij veel indruk zou maken op de rechter door uit de Bijbel te citeren. Hij herinnerde zich een passage uit de het Woord en zei met veel bombarie over de cliënt van zijn tegenstander: “Wij hebben het uit de hoogst mogelijke bron dat er gezegd is: ‘Ieder mens wil alles wel opgeven, als hij maar in leven mag blijven.’”

Maar de andere advocaat kende de Bijbel beter en antwoordde direct: “Ik ben erg onder de indruk van het feit dat mijn geachte collega hier de Bijbel citeert. Ik zou alleen graag een kleine kanttekening willen plaatsen bij wat hij zegt, want hij beweert dat deze woorden uit de hoogst mogelijke bron komen. Ik heb daar zo mijn twijfels over, gezien het feit dat deze woorden gesproken werden door Satan zelf. En die beschouwt mijn collega als de hoogste autoriteit?”

Het ging om de passage in Job 2:4 waar staat: “Maar de duivel antwoordde God en zei: Ieder mens wil alles wel opgeven, als hij maar in leven mag blijven.”

De jongeman besloot na lange en vermoeiende discussies met zijn schoonouders om zich maar te laten dopen. Dat zou de lieve vrede bewaren en dan kon hij in rust genieten van zijn zondag zonder voortdurend belaagd te worden met vragen over zijn geestelijke welzijn.

De voorganger had echter zo zijn twijfels of de jongeman wel echt begreep waar het om ging. “De doop is een serieuze stap,” zei hij. ”Ben je er echt klaar voor?”

“Ik denk het wel,” antwoordde de jongeman. “Het wordt een groot feest. Ik heb zowat de hele Aldi leeggekocht en mijn vrouw heeft gisteren de ganse dag in de keuken gestaan om lekkere taarten te bakken. Nee, we zijn er klaar voor.”

“Dat bedoel ik niet,” zei de voorganger verbouwereerd. “Ik praat over het geestelijke aspect. Denk je dat de doop … eh … je geest zal verruimen?”

De jongeman fronste zijn wenkbrauwen. “Natuurlijk. Ik heb ook een paar goede flessen wijn ingeslagen en voor de liefhebber is er bier. U komt toch ook wel?”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier