De Heer regeert

“De Heer regeert. Hij heeft de hoogste macht. Hij is de machtigste Koning. Daardoor staat de wereld stevig.”
Psalm 93:1

Er bestaat geen regenboog van Gods belofte die stralender schijnt dan deze belofte dat de Heer regeert. Mijn God, de God die ons Jezus gaf, bestuurt alles. Alle gebeurtenissen en alles wat er op mijn weg komt ligt in Zijn handen besloten. Ook al begrijp ik het niet altijd, alles wordt mij gestuurd voor mijn bestwil!

Wanneer Hij wolken brengt die de zon lijken te verduisteren, betekent dat niet dat Zijn aanwezigheid verdwenen is. Hij brengt de wolken en zal ons met Zijn liefdevolle en barmhartige hand door het sombere landschap leiden. Zijn koninkrijk heerst over alles. Hoe onze weg er morgen uit zal zien is vooralsnog voor ons verborgen, maar de hele beschikking erover is van de Heer. Hij staat naast ons, leidt ons overal doorheen en zal, op Zijn tijd, de zon weer door de wolken laten breken.

Pas er dus voor op dat je je niet overgeeft aan gepieker en onrust. Het is niets anders dan ongeloof, want God heeft beloofd dat Hij regeert. Het zijn niet je angsten die uiteindelijk de dienst uitmaken.

Wanneer onze meest dierbare verwachtingen verdrukt lijken te worden en onze mooiste bloemen verdord in onze boezem liggen brengt deze overtuiging alle zorgen tot zwijgen. “De Heer regeert en heeft alles in Zijn hand.” Ook wanneer de tempel van de ziel door de bliksem wordt getroffen en de pilaren staan te schudden op haar fundament, is de Heer nog steeds Koning en regeert Hij nog steeds over alles. Ongeluk, toeval, het lot – geen van deze dingen zouden een plaats mogen hebben in het leven van de christen.

Een kind van God is geen stuurloos schip dat aan de genade van de storm is overgeleverd. De stem van de Heer is op de wateren!

De houding die God in ons leven probeert te kweken is de houding van vertrouwen en krachtige overgave: “Heer, ik zal zwijgen. Ik zal mijn mond niet opendoen met geklaag en gemopper, want U regeert over alles en ook deze storm ligt in Uw handen.”

“Maar”, zo zegt ons onzeker hart, “En de dood dan?” De dood lijkt voor ons wellicht de meest grillige en wrede van alle gebeurtenissen die ons kunnen overkomen. Niet waar. Ook de sleutels van de dood en de hel liggen in de handen van dezelfde regerende God! De bijl kan niet bij de wortel van de boom worden gelegd als God het bevel daarvoor niet gegeven geeft! Pas toen de Heer het bevel gaf in het verhaal van de onvruchtbare vijgenboom verschrompelde de boom en vond die zijn einde. Hoeveel te meer zal dit het geval zijn met een kind van God, een “boom van gerechtigheid”. Zal de Heer die regeert er niet over waken zodat niets of niemand Zijn boom kwaad zal doen? Voor elke bevende vezel zal Hij zorgen. Heer, wilt U mij leren om mijn wil in de Uwe te laten opgaan. Helpt U mij om niet te spotten met Uw wegen of om te proberen ook maar een jota of tittel van Uw wil veranderd te krijgen. Ik wil stil in Uw handen liggen terwijl ik rustig vertrouw op Uw liefdevolle inzicht. Ik wil het moeilijke en het mooie met overgave accepteren omdat ik weet dat, mocht U een bittere beker voor mij voorbereiden, deze gemengd is door U, de Heer die over alles regeert en die mij liefheeft.

Uit het boek: Rainbow in the Clouds

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier