Maandag 11 september 2023

Heer, zend uw zegeningen. Stort ze uit over mijn familie, mijn vrienden en mijn naasten. Zegen hen die deze week goed voor me zijn geweest en vergeef hen die mij hebben verwenst en het kwaad hebben opgezocht. Leer ons om berouw te hebben over de dingen die U niet welgevallig zijn, en ons meer en meer naar U te richten. Wilt U alstublieft barmhartig zijn voor hen die in moeilijkheden verkeren of pijn lijden en geef hen wat ze nodig hebben. Doe dit omwille van Hem die het goede deed, de Man van Smarten, uw Zoon en onze Verlosser, Jezus Christus.

In Zijn naam kom ik voor U, heilige Vader.
Tim Keller

“Dat doe ik wel even,” zei de bijl met trotse stem, en begon met harde slagen op het ijzer in te beuken. Maar dat viel tegen. Met elke slag maakte hij zijn rand botter en botter totdat hij er uiteindelijk nog geen lucifershoutje mee zou kunnen klieven en hij zakte ontmoedigd neer.

“Laat maar aan mij over,” zei de zaag. “Ik zal dat varkentje wel even wassen.” Met zijn meedogenloze tanden werkte hij heen en weer op het ijzer, maar ook hem lukte het niet. Voordat hij het wist waren zijn tanden versleten en afgebroken en zakte ook hij van ellende in elkaar.

“Ha, ha,” zei de hamer. “Ik wist dat het jullie niet zou lukken. Ik zal jullie de weg wijzen.” Maar bij de eerste felle slag vloog zijn kop eraf en landde hij met een grote smak in de brandnetels. En het ijzer dat ze probeerden te bewerken bleef onbewogen en keek hen allemaal geamuseerd aan.

“Mag ik het ook eens proberen?” vroeg het stille, schuchtere vlammetje.

“Jij?” zeiden de anderen spottend. “Wat kun jij nou? Je bent zo klein en nietig; tot helemaal niets in staat.” Maar omdat niemand anders de klus kon klaren, stonden ze het hem uiteindelijk toe. Het vlammetje krulde rond het ijzer en bleef maar hardnekkig branden op dezelfde plaats. En toen, opeens en tot ieders verbazing, begon het ijzer te smelten.

Het hart dat liefde kan weerstaan is inderdaad hard, maar de Bijbel is duidelijk over dit onderwerp. Deze drie blijven altijd bestaan: Geloof, hoop en liefde, maar de grootste van deze is liefde.

Uit Springs in the Valley

Deze week nieuw op de site
De Chinese zendeling John Bentley besloot het boek van Max Lucado: “Niemand is zoals jij,” te vertalen in het Chinees om het in weeshuizen te verspreiden. Het verhaal gaat over Wout, een houten figuurtje dat een gelukkig leven probeert te leiden in een houten stad, vol met andere houten mensjes.
Lees meer

Er was eens een koning die maar niet gelukkig was. Ondanks zijn grote rijkdom en macht zat hij stilletjes te mokken op zijn troon. Op zekere dag vertelde zijn raadsman hem dat hij het hemd moest dragen van een man die volmaakt gelukkig was. Als hij zo’n hemd zou dragen, zou hij zeker gelukkig worden.
Lees meer

Een nieuw huis! Opgewonden hield ik de sleutel van ons nieuwe thuis in mijn hand. Toen we binnen stapten werden we begroet door die bekende, holle echo van een huis zonder meubilair. Er stond nog niets, maar wij hadden grote plannen voor dit huis waar we naar verwachting zeker vijf jaar zouden wonen.
Lees meer

De nieuwe Actief

Spreuk van de week

Alleen huurlingen verwachten per dag betaald te worden.
Teresa van Avila

 Als je ver en snel wilt reizen, reis dan vooral licht. Gooi dus al je afgunst, wrok, egoïsme en angst van je af.
Glenn Clark

 Geloof wacht niet met het doen totdat het begrijpt; in dat geval zou het geen geloof meer zijn.
Vance Havner

 De staat waarin een mens voor God verkeert, kan altijd worden afgemeten aan zijn gebeden.
Ryle

Om over na te denken
Er is iets gezegends, iets dat hoger is dan alles wat wij hier zien en dat onafhankelijk is van onze uiterlijke omstandigheden. Het is iets dat er altijd is en dat blijft. Ik kan het alleen maar benoemen als het herkennen van die ongeziene Aanwezigheid, zo wonderlijk en rustgevend, zo kalmerend en verwarmend. Het is Zijn aanwezigheid – die van de Meester zelf. Hij is hier, dichtbij; Zijn aanwezigheid is echt. Zo is ook de Waarheid niet een ding, maar een Aanwezigheid.

 

 

De waarheid is geen feit of een slimme uitspraak maar de wetenschap dat er Iemand bij je is. Er is Iemand aanwezig, een warmhartige Vriend, een almachtige Heer. O, wat een troost. Dit is de vreugdevolle waarheid voor ieder mens; voor elk treurend hart, en voor iedere pelgrim op de weg, waar jouw treurwilg ook geplant mag zijn.
S. D. Gordon

***

Ik wou dat er een prachtige plek bestond, genaamd het Land van het nieuwe Begin. Een land waar al onze fouten en hartzeer uit het verleden en al onze egoïstische verdrietige gedachten als sjofele oude jassen bij de poort konden worden gegooid, daar achter gelaten konden worden waarna we nieuwe, goed zittende schone kleren konden krijgen.

Een droom of een utopie? Welnee, dat land bestaat en de poort gaat open voor iedereen die de Zoon van God in zijn hart meedraagt. Het is de essentie van het Evangelie; het is de boodschap van het Kruis. Wij mogen met de profeet Jesaja zingen: “Wees niet bang, Jeruzalem, want je zult niet teleurgesteld worden. Je zult niet rood van schaamte hoeven worden. Want je zult niet meer voor schut staan. Je zult vergeten hoe je je vroeger hebt geschaamd. Je zult niet meer denken aan de tijd dat je zo alleen was als een weduwe. Want je Maker is jouw Man. Hij zal voor je zorgen. Zijn naam is ‘Heer van de hemelse legers.’ Je zult worden bevrijd door de Heilige God van Israël. Hij zal de God van de hele aarde worden genoemd.” (Jesaja 54)

Uit: Putting Your Past Behind You, E. Lutzer.

Uit het archief van Spurgeon
Het klinkt wellicht vreemd, maar als puntje bij paaltje komt kan ik niet anders dan toegeven dan dat de slechtste dagen die ik ooit heb gehad, uiteindelijk mijn beste dagen zijn gebleken. Op die momenten dat de duivel mij probeerde te vertellen dat God wreed en gemeen was, was Hij juist het vriendelijkst. Als er iets in deze wereld is waarvoor ik Hem meer dan voor iets anders zou willen danken, dan is het wel voor mijn momenten van pijn en lijden. Ik weet zeker dat Hij op die momenten zijn rijkste, tederste liefde aan mij openbaarde. De wagens van onze Vader kraken en rammelen het meest als Hij ze heeft volgestopt met de rijke vracht van het goud van Zijn genade. Liefdesbrieven uit de hemel worden vaak verzonden in enveloppen met zwarte randen. Vrees de storm dus niet. Wanneer Jezus met jou in de boot zit, brengt de storm het schip alleen maar sneller naar de gewenste haven.

Geloof je dat echt?
Dr. Charles Ryrie schrijft dat er volgens de wetten van het toeval minimaal tweehonderd miljard planeten zoals de aarde nodig zouden zijn, ieder bevolkt met tenminste vier miljard mensen, om één persoon te vinden wiens leven honderd nauwkeurige profetieën zou kunnen vervullen zonder mankementen en fouten in de volgorde.

Toch vermelden de Schriftteksten niet honderd, maar meer dan driehonderd profetieën die alleen al bij de eerste komst van Christus werden vervuld. En dan hebben we het nog niet eens over al die profetieën die nog vervuld moeten worden, zoal het Nieuwe Jeruzalem en de wederkomst van Christus. De Bijbel het woord van God? Daar hoeft niemand aan te twijfelen.

Uit: Today in the world

Uit de schatkist van het verleden
In een toespraak in 1983 haalde de Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn de woorden aan die hij als kind hoorde van zijn ouders. Zijn ouders probeerden de verwoestende omwentelingen in Rusland aan hem te verklaren en zeiden: “Aleksandr, de mensen zijn God vergeten; daarom gaat alles mis.” In zijn toespraak in 1983 voegde hij eraan toe: “Als ik in het kort de belangrijkste karaktertrek van de hele twintigste eeuw zou moeten samenvatten zou ik geen kernachtiger uitspraak kunnen vinden en dus moet ik de woorden van mijn ouders met klem herhalen: “Waarom gaat het zo vreselijk mis in onze wereld? Omdat de mensen God zijn vergeten.”

Dat is grappig
Het lijkt erop dat de beroemde wetenschapper Albert Einstein meer moeite had om de weg van zijn werk naar huis te vinden dan om de sleutel tot atoomenergie te vinden. Op een avond zat Einstein diep in gedachten in de trein die hem elke avond naar huis bracht en werd hij opgeschrikt door de kaartjescontroleur die hem om zijn treinkaartje vroeg.

“Mijn treinkaartje?” antwoordde Einstein verschrikt, “eh … ik … eh.” Einstein frommelde zenuwachtig in zijn jas, zijn zakken, zijn overhemd en overal waar hij maar kon bedenken, maar kon zijn kaartje niet vinden.

“Dat geeft niet, Dr. Einstein,” zei de spoorwegbeambte. “Ik weet dat u elke dag met deze trein reist. Laat u het morgen maar zien.”

“Alles goed en wel, jongeman,” antwoordde Einstein, “maar hoe moet ik nu weten waar ik uit de trein moet stappen zonder mijn kaartje?”

Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen. 1 Korinthe 1:27

***

Een ongelovige boer, die pochte over zijn ongeloof, schreef in een brief aan een plaatselijke krant: “Meneer, ik heb een experiment gedaan met een akker van mij. Ik heb op zondag geploegd. Ik heb op zondag geplant. Ik heb hem op zondag bewerkt. Ik heb op zondag geoogst. Tenslotte heb ik de oogst op zondag naar mijn schuur gebracht. Meneer de redacteur, wat is het resultaat? Mijn oogst is groter dan die van al mijn buren die op zondag altijd netjes in de kerk zitten. Het dunkt me dat mijn experiment uiterst geslaagd is.” Hij verwachtte van de redacteur, die niet eens bijzonder gelovig was, een klopje op zijn schouder, maar onder zijn brief schreef de man: “Beste mijnheer de boer, God vereffent zijn rekeningen niet altijd op zondag.  De dag van de afrekening komt altijd op Zijn vastgestelde tijd.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier