God verblijden

Er was eens een koning die maar niet gelukkig was. Ondanks zijn grote rijkdom en macht zat hij stilletjes te mokken op zijn troon. Op zekere dag vertelde zijn raadsman hem dat hij het hemd moest dragen van een man die volmaakt gelukkig was. Als hij zo’n hemd zou dragen, zou hij zeker gelukkig worden. Toen zond de Koning direct zijn trouwste dienstknecht uit die het hele land afstroopte naar het hemd van een man die volkomen gelukkig was. Maar dat was niet zo eenvoudig. Waar hij ook keek, nergens kon hij iemand vinden die oprecht gelukkig was. Maar na ettelijke maanden, toen de Koning de hoop al bijna had opgegeven, vond de knecht ten langen leste toch zo’n mens. Hij keerde terug naar het paleis en de Koning vroeg hem opgewonden naar het hemd van deze man. Maar de dienstknecht sloeg zijn ogen neer en antwoordde de Koning bedroefd: “Het spijt me majesteit, maar het was een bedelaar en hij bezat geen enkel hemd.”

***

…Van waar zij U verblijden.
Psalm 45:8

Wie is er geroepen om de Heer te verblijden? Wie anders zou dat kunnen zijn dan wij, Zijn eigen kinderen. En hoe doen wij dat? Dat antwoord is niet moeilijk te vinden. Wij verblijden God zelf door onze oprechte liefde voor Hem waarmee wij Hem eren. Lees de Bijbel er maar op na. Het duidelijkst wordt dit beschreven in het Hooglied.

Daar staan passages zoals: “Mijn bruid, jouw liefde is mij alles waard. Die smaakt mij beter dan de lekkerste wijn. De geur van jouw zalfolie is heerlijker dan die van specerijen.”

 

Als wij onze hoofden te ruste leggen op Zijn borst ontvangen we niet alleen Zijn rust en warmte, maar geven we ook vreugde aan God zelf.

Het verblijdt Zijn hart als je je tegen Hem aanvlijt en Hem liefhebt. Als het geloof geen warme relatie betreft is het nog niet gevormd en kun je er nauwelijks op leunen. Een relatie waarbij je alleen maar neemt is gedoemd te mislukken. En zo geeft dankbaarheid niet alleen vreugde aan ons eigen hart, maar schenkt het ook God vreugde.

Heeft God dan noden? Moet God blij gemaakt worden? God is liefde, en liefde verlangt ernaar om zich te verenigen met het object van zijn liefde. Liefde die niet gedeeld kan worden en waar geen uitlaatklep voor is, verdroogt en verdort. Dus in die zin heeft God noden en in die zin kunnen wij als nietige, onvolmaakte mensen, Gods hart verwarmen en verblijden met onze dankbaarheid en ons verlangen om Hem te behagen.

Door God te volgen maak je Hem blij. En God volg je door je vijanden te vergeven, door je talenten en je gaven in Zijn dienst te stellen, door je naaste lief te hebben en door met een dankbaar hart door het leven te stappen. Je eert Hem door je dankbaarheid aan God die ons het leven heeft geschonken. En net als de vrouw in de Bijbel die het kostbare parfum uitgoot over de voeten van Jezus kunnen ook wij ons kostbare parfum van dankbaarheid uitstorten en zo het hart van God verblijden.

“Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.”
Lukas 2:14

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier