Woorden die bevrijden

Twee zeemannen hadden schipbreuk geleden en spoelden aan op een onbekend eiland in een gebied waar nog koppensnellers woonden. Angstig gingen ze op onderzoek uit en vreesden in een pot te eindigen als vlees voor de soep van de inboorlingen. Toen ze een hutje ontdekten en er voorzichtig naar binnen stapten slaakten ze allebei een zucht van verlichting. Daar op een tafeltje lag een Bijbel. “We zijn gered,” riep een van hen uit. “Hier zit het wel goed!” De ander knikte tevreden en zei: “Je hebt gelijk. Waar het Woord van God heerst is beschaving en liefde.”

***

Jezus zei: “Als u zich houdt aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn discipelen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid zult u bevrijd worden.” * Wat een prachtige woorden. Stel je eens voor…Ware vrijheid komt niet alleen door de woorden van Jezus te kennen, maar door ze ook in praktijk te brengen.

Lang niet iedereen gelooft in het Woord. De wereld beschimpt het en vindt het ‘ouwe koek.’ En mocht het dan toch nog ergens ontkiemen dan brengt het slechts ongewenst onkruid voort. Die houding komt voort uit het feit dat de wereld het Woord van God niet begrijpt. Maar het Woord van God is niet zomaar iets. Het is het zaad van het leven en bevat ware kracht. Als het tot bloei komt in een hongerig en oprecht hart is de verandering onvoorstelbaar. Het verandert donkere, onvruchtbare harten in tuinen van rust die beginnen te stralen met een licht dat reikt tot diep in de eeuwigheid.

Het is de waarheid in Zijn Woorden die ons bevrijdt.

‘En waar moeten we dan van bevrijd worden?’ Moet je dat nog vragen? Dat is duidelijk genoeg als je de krant open slaat of het nieuws bekijkt. Wij moeten bevrijd worden van onze menselijke zelfzucht. De Bijbel noemt het zonde.

Gods Woord verandert het menselijk hart. Het geneest de wonden die veroorzaakt werden door een harteloze wereld; het geeft hoop en richting aan een stuurloos leven, vergeeft de zonden van ieder mens die ermee in aanraking komt en zet de deur open naar een wereld van ongekende schoonheid.

Is een Christen door dat Woord dan een volmaakt mens? Natuurlijk niet. Verre van dat zelfs. Maar een Christen is wel een vergeven mens. Een mens met een nieuw hart, een nieuwe visie en nieuwe hoop.

Dat zei Jezus. Dat waren Zijn woorden en dat is de waarheid die ons vrijmaakt.

Maar vergis je niet. Er is nog iets meer voor nodig om de kracht van het Woord ten volle te benutten. De Schriftgeleerden kenden het Woord ook en hielden zich er ook aan, maar Jezus veegde de vloer met hen aan…

Dat kwam doordat ze zich wel aan de letter van de wet hielden, maar niet aan de Geest.

“Onze kracht en resultaten komen alleen van God. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de Heilige Geest komt er leven.” *

De Geest van God is de geest van liefde. Niet alleen liefde om te ontvangen en er zelf beter van te worden, maar liefde die geeft en anderen beter maakt. Zo’n houding kunnen we onszelf niet aanleren. Dat gaat tegen onze eigengereide natuur in. Maar de Geest van God in ons kan dat wel. Daarom moet een kind van God zich afzonderen bij God en stil naar Hem luisteren. Dan kan

Gods Geest de woorden van Jezus uitleggen zoals die uitgelegd moeten worden. Dan gaat het zaad ontkiemen en groeit het geloof uit tot een machtige, vruchtbare boom. Zo’n boom groeide er niet in het hart van de Schriftgeleerden. Hun hart was dor en verlaten, want ofschoon het zaad wel was gezaaid kon de Geest het niet tot ontkieming brengen.

* Johannes 8:31
* 2 Corinthiërs 3:6

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier