Geen geest van angst

God geeft ons geen geest van angst.
(2 Timotheüs 1:7)

De duivel? Daar geloof je toch niet in? Allemaal bangmakerij en bijgeloof van stoffige mensen van de oude garde. Maar als je dat denkt sla je de plank toch echt mis. Er is meer aan de hand dan je op het eerste gezicht zou zeggen. En daar gaat de Oppepper deze week over.

***

In de vorige eeuw stonden de prairies in Noord-Amerika nog vol met wilde paarden. Een wild paard was een geliefde lekkernij van de wolf die een kudde vaak vanaf grote afstand volgde. De paarden hadden wel een uitstekend reukorgaan en als de wolven in de buurt kwamen werd de kudde direct onrustig en stond iedereen in de kudde paraat om te rennen, mocht dat nodig zijn. Maar wolven zijn goede jagers en hadden daar een oplossing voor. Ongeïnteresseerd en suf hobbelden de wolven rond de kudde, maar op grote afstand. Niets wees er op dat ze iets in hun schild voerden en zonder ook maar de minste argwaan te wekken slopen de wolven steeds dichterbij. En het fatale moment kwam altijd. Opeens sprongen de wolven uit het gras en lieten ze hun ware gezicht zien door zich bloeddorstig op een nietsvermoedend paard in hun buurt te storten. En in één moment veranderde het vredige, rustieke plaatje in een bloederig slagveld. Ook de Bijbel spreekt daarover: Wees op uw hoede voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. (1 Petrus 5:6)

***

De Bijbel spreekt over een oorlog tussen twee werelden. Een geestelijke strijd van het goede tegen het kwade. Het licht tegen de kracht van het duister. Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. (Efeziërs 6:12)

Duivelse heersers en machten? De duivel wordt maar al te graag afgebeeld als een mannetje met een rode pyjama aan en een roestige drietand in zijn onhandige knuistjes en als hij zichzelf zo zou presenteren zou er inderdaad niet veel aan de hand zijn.

Helaas is de realiteit wel wat anders. De Bijbel leert ons zelfs dat Satan zich kan voordoen als een engel van het licht. (2 Corinthiërs 11:15).

Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich kunnen voordoen als oprechte dienaren van God. De duivel en zijn kracht zijn wel degelijk werkzaam in deze wereld en het is zijn grote doel om mensen bij God weg te houden, het geloof te verdraaien, het in een kwaad daglicht te stellen en de gelovigen vol te stoppen met twijfel en onzekerheid. Zijn motto is “verdeel en heers” en zijn trukendoos zit vol met gereedschap zoals negativiteit, onenigheid en ontmoediging. Als hij inderdaad met dat rode klofje aan je deur zou kloppen zou er niets aan de hand zijn. Dan herkende je hem meteen. Maar hij werkt ongezien door mensen die hij beïnvloedt met zijn ideeën en gedachten. Zo verspreidt hij zijn propaganda en negatieve leugens. Als je op een piano in het wilde weg noten aanslaat ontstaat er verwarring, maar als je geleid wordt door Gods schoonheid en liefde sla je steeds de juiste noten aan en is je leven gevuld met een hemelse melodie.

En bang hoef je zeker niet te zijn, want God beschermt Zijn kinderen met de kracht van de Heilige Geest. Gods bescherming is als een krachtveld dat ons overkoepelt en overschaduwt. De macht van het duister kan daar op geen enkele manier doorheen breken. De Bijbel staat vol beloften over Gods engelen die voortdurend over ons waken en daar kunnen we op vertrouwen. Satan kan niets tegen ons beginnen zonder dat God er een goede bedoeling mee heeft. Angst hoeven we echt niet te hebben voor deze gevallen engel, maar we moeten hem wel doorhebben zodat we hem herkennen en kunnen buitensluiten. In plaats van er bang voor te zijn moeten we zijn kracht weerstaan en bestraffen. Angst is een slechte raadgever en moet worden uitgedreven.

Woorden van Jezus
Blijf Mij ten allen tijde zoeken. Kijk naar Mij op zodat je mag leren wat Mijn wil voor je leven is en hoe Ik de dingen zie. Satan is sluw als een vos. Hij is doortrapt en geslepen. Hij neemt de waarheid en vermengt die met zijn eigen leugens en bereidt een brouwsel dat gezond en voedzaam lijkt, maar uiteindelijk leidt tot vergiftiging en de dood. Was dat niet de manier waarop de slang in het paradijs Eva verleidde? Hij speldde haar een heel geloofwaardig verhaal op de mouw en ze viel er voor. Ook vandaag werkt hij nog steeds op dezelfde manier. Vanachter de schermen, verborgen en met mooie praatjes. Maar hij is reeds een lang overwonnen vijand zonder toekomst. Blijf daarom dicht bij Mij, Mijn kinderen en schuil als een kuiken onder de vleugelen van Mijn Vader.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier