In de gevangenis?

Hij gooide Jozef in de gevangenis … maar de Heere was ook daar bij Jozef … Jozef zorgde voor alles tot in de puntjes en de Here zorgde voor hem, zodat alles goed bleef gaan.
-Genesis 39:20, 21,23

Als God ons de gevangenis in laat gaan omdat wij Hem gediend hebben en Hij ook daar bij ons is, dan is die gevangenis de meest gezegende plek ter wereld. Jozef heeft dat kennelijk begrepen. Hij mopperde niet en werd niet ontmoedigd en opstandig omdat “alles hem tegenzat.” Had hij dat wel gedaan, dan zou de gevangenbewaarder hem niet zo vertrouwd hebben. Jozef had niet eens medelijden met zichzelf.

We moeten bedenken dat het direct met ons gedaan is als we zelfmedelijden in ons hart toestaan. We moeten dit direct buiten sluiten. Jozef gaf alles over aan God, vol vertrouwen en daarom kon de gevangenbewaarder alles aan Jozef toevertrouwen.

Here Jezus, als de gevangenisdeuren achter mij dicht gaan, help me dan om te blijven vertrouwen en laat mij overlopen van Uw vreugde. Zegen Uw werk dat ik in de gevangenis voor U te doen heb en maak me ook daar waarlijk vrij.

***

Ik heb van de duisternis van droefenis leren houden; je kunt Zijn licht daar nog beter zien stralen.
– Madame Guyon

Angstige bezorgdheid mag eigenlijk niet in het woordenboek van een gelovig mens voorkomen. We mogen dan veel strijd hebben en problemen, maar we zouden niet angstig moeten worden want we hebben een Vader in de hemel die almachtig is, die van Zijn kinderen houdt zoals Hij van Zijn eniggeboren Zoon houdt en die er onder alle omstandigheden vreugde in schept hen te hulp te snellen. Er staat ook: bid voor alles.

A-l-l-e-s dus.

Niet alleen in die uiterst extreme gevallen wanneer er een huis in brand staat of wanneer iemand op de rand van de dood staat, maar maak al je problemen en verlangens aan Hem bekend en vergeet niet Hem ook te danken.

Wanneer we ’s nachts niet kunnen slapen en liggen te piekeren over ons gezin, onze werkkring, of wat er met ons gebeuren zal, dan kunnen we het beste met God praten en Hem de problemen voorleggen. We mogen bedelaars zijn voor Zijn aangezicht en we mogen aanhouden in gebed en blijven wachten op Zijn antwoord.

Daarbij kunnen we ook dankbaar zijn. Voor het feit dat Hij ons van de hel gered heeft bijvoorbeeld. Dat Hij ons Zijn Woord gegeven heeft waardoor wij Hem leren kennen en dat vol beloften staat. We kunnen danken voor de Heilige Geest en voor Zijn bescherming. Genoeg redenen om dankbaar te zijn. Laten we dat nooit vergeten!

“Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.”

Dat is zo’n enorme zegen die we enkel maar kunnen ervaren, want hij gaat ons menselijk verstand te boven.

Als we op deze manier leren vol dankbaarheid met God te wandelen zullen we God nog meer kunnen verheerlijken.

-Naar een artikel van George Müller in Life of Trust

Controleer twee- of driemaal per dag of je hart niet ongerust is over iets. Als je merkt dat dit wel het geval is, tref dan direct de juiste maatregelen om het weer tot bedaren te brengen.
– Franciscus de Sales

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier