Vertrouwen op Uw Woord

De mate waarin we vertrouwen dat God gaat doen wat Hij in Zijn Woord gezegd heeft, bepaalt of we een sterk of een zwak geloof hebben. Durven we te vertrouwen dat God ook werkelijk meent wat Hij heeft gezegd? Dat is nog wel te doen als alles ons voor de wind gaat, maar durven wij ook op God te vertrouwen in de diepe duisternis?

Geloof heeft helemaal niets te maken met onze gevoelens. Natuurlijk is het fijner als we ons goed voelen en vol goede moed door het leven stappen, maar die gevoelens zijn niet hetzelfde als geloof. Geloof heeft niets te maken met een indruk, een omstandigheid of een goede of slechte situatie.

Zo worden we er nogal eens toe verleid om een soort afspraak met God te maken. “God, ik doe het als U doet wat ik gevraagd heb.” Maar dat heeft met geloof niet veel te maken en als God dan besluit om iets anders te doen worden onze gevoelens behoorlijk door elkaar geslingerd. Mooi weer-geloof is een geloof waar je niet veel aan hebt als het mooie weer voorbij gaat, wat onherroepelijk zal gebeuren. Als wij onze gevoelens gebruiken als graadmeter voor ons geloof dan rusten wij niet langer in het Woord van God, maar op ons gevoel en dat zal uiteindelijk geen houvast bieden. Geloof rust op de beloften van God en op niets anders.

“Het is zo omdat God het heeft gezegd.” Ons hart vertrouwt en is rustig omdat God er is. Ook al zien we het antwoord nog niet.

En zelfs als God besluit om niet te antwoorden, of heel anders antwoordt dan we zouden verwachten, maakt dat niet uit, want oprecht geloof weet dat God het beste met Zijn kinderen voor heeft en dat alles uiteindelijk toch op zijn pootjes terecht zal komen.

Geloof is dan ook heel belangrijk voor God. Jezus was altijd heel blij als Hij echt geloof bespeurde. Zo zei Jezus: “Wat hebt u een groot geloof! U krijgt wat u hebt gevraagd.” Er staat zelfs geschreven dat “als iemand niet gelooft, God niet tevreden over hem kan zijn, want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.” * Het lijkt er dan ook op dat God geen mogelijkheid onbenut laat om ons geloof te sterken.

Het is menselijk om te zuchten en te steunen als er moeilijkheden op onze deur kloppen, maar de houding die God het meest behaagt is de houding van geloof. De houding die zegt: “Mijn hemelse Vader heeft mij een kop vol moeilijkheden gegeven; dat betekent dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Niet alleen gaat God iets prachtigs doen, maar mag ik ook iets nieuws leren.”

Verdrukking en tegenslag zijn het voedsel voor geloof. Daarom moeten wij ons zonder zorgen en angst aan de handen van de Vader toevertrouwen.

Zijn problemen en tegenslag dan de enige manier waarop God ons geloof sterkt? Natuurlijk niet. Het geloof groeit ook door het horen van dat machtige Woord van God, want door het Woord openbaart God zichzelf aan ons. Door in Zijn Woord te verblijven ontdek je het karakter van God. Door Zijn Woord leer je Hem kennen en overtuigt God je van Zijn eeuwige liefde en zorg.

Ervaar je dat nog niet? Heb je daar twijfels over? Vraag God dan om je van Zijn liefde te overtuigen. Kruip dicht naar Hem toe en verschuil je onder Zijn machtige vleugelen zodat je zelf mag ervaren en proeven hoe liefdevol Hij is.

Hebreeën 11:6

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier