Ik maak alles nieuw

Naar een preek van Spurgeon

En Hij die op de troon zit, zei: “Ik maak alles nieuw!” Tegen mij zei Hij: “Schrijf dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat Ik heb gezegd.”
Openbaring 21:5

“Ik maak alles nieuw.” Wat een belofte geeft de Heer ons hier. God geeft ons een kijkje in Zijn grote plan voor deze wereld. Alles wordt nieuw. Het duister zal verdwijnen en de aarde zal geluk beërven. In het begin was de wereld ook zuiver en volmaakt. Zij zong het lied van vreugde en eerbied, want het was een mooie wereld, vol met alles wat lieflijk, gelukkig en heilig was. Maar er kwam een slang en zijn list bedierf alles. Hij fluisterde in de oren van Eva; zij viel, en met haar vielen wij. En, wat een wereld is dit nu. Voor iemand die Gods plan niet begrijpt ziet alles er hopeloos uit. Ik bedoel natuurlijk niet de schoonheid van de natuur, maar ik bedoel de afschuwelijke wereld in moreel opzicht. Toen ik laatst door de straten van Parijs liep kwam ik een grote groep soldaten tegen op weg naar het front. Ze waren zwaar bewapend met messen en geweren met het enige doel om op andere mannen in te hakken en hen te voeren aan een gulzige dood.

Dit een mooie wereld?  Als er in deze wereld één zot de macht grijpt die denkt te weten hoe het zit, dan staan er ras honderdduizend mannen klaar om te vechten tegen honderdduizend andere mannen. Niemand deinst ervoor terug om een ander de keel door te snijden, en achter te laten als voer voor honden en aasgieren. De overwinnaars slaan dan op de trommels en blazen op de trompetten terwijl ze schreeuwen: “Glorie! Glorie! Kijk eens wat we hebben gedaan.” Duivels kunnen niet slechter zijn dan de mensen wanneer hun ongecontroleerde passies hun levens regeren. Hoe is het mogelijk? Intellectuele mannen zitten achter hun bureau en pijnigen hun hersenen om nieuwe manieren te vinden om buskruit en granaten te gebruiken, zodat ze beter in staat zullen zijn om nog eens twintigduizend zielen meer de eeuwigheid in te blazen. En zo’n man wordt dan beschouwd als een slimme man, een patriot, een weldoener voor zijn eigen volk, want hij heeft zijn talenten goed gebruikt om nieuwe manieren te vinden om zijn medeschepselen te vernietigen.”

Dit een mooie wereld?

Het is een afschuwelijke wereld. Als God ernaar kijkt, vraag ik me af waarom Hij het kwaad niet uitroeit zoals jij en ik een brandend stukje kool dat uit de open haard op ons tapijt valt, met geweld uitstampen. Maar er is een plan. Jezus Christus, die vanaf het begin al wist dat wij mensen deze wereld nooit echt beter kunnen maken, werkt rustig en onverstoord achter de schermen door om Gods grote plan uit te voeren.

Denk hier eens over na. Een wereld maken is iets geweldigs, maar een wereld nieuw maken is nog geweldiger. Toen God bij de schepping zei: “Laat er licht zijn,” was er licht. Maar op dat moment was er nog niets dat Zijn wil kon weerstaan; Hij had geen tegenstander en Hij kon bouwen zoals hij wilde. Er was niemand om Zijn werk neer te halen. Maar nu, terwijl Jezus Christus aan het werk is om een nieuwe wereld te maken, is er van alles dat zich tegen Hem verzet. Als Hij zegt: “Laat er licht zijn,” zegt de duisternis: “Er zal geen licht zijn.” Als Hij zegt: “Laat er orde zijn,” zegt de chaos: “Nee, ik zal verwarring zaaien.” Wanneer Hij zegt: “Laat er heiligheid, liefde en waarheid zijn, dan weerstaan de overheden en machten van het kwaad Hem en schreeuwen ze: “Nee, er zal geen heiligheid zijn, maar zonde; er zal geen liefde zijn, maar haat; er zal geen waarheid zijn, maar dwaling. De mensen zullen God niet aanbidden, maar zichzelf en dingen. De mens moet zich buigen voor afgoden die hun eigen handen gemaakt hebben.”

Laat het duister maar schreeuwen, vloeken en tieren. Gods plan gaat door en wordt vervolmaakt. Jezus Christus, de Zoon van God, is vastbesloten om alle dingen nieuw te maken en wees er maar verzekerd van dat wat Hij gezegd heeft, Hij ook zeker zal doen. De dag zal komen waarop deze wereld weer net zo mooi en zuiver zal zijn als op de eerste rustdag na de schepping. De dag komt waarop er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, waarin alleen de gerechtigheid zal heersen. De oude profetie zal naar de letter worden vervuld. God zal onder de mensen verblijven, er zal vrede op aarde zijn en Gods licht zal stralen tot in de verste uithoeken van deze wereld. Dit is het grote werk van Christus. “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier