Hij neemt het passlood ter hand

Kijk niet neer op dit kleine begin, want de Here is blij te zien dat het werk begint en dat Zerubbabel het paslood ter hand heeft genomen.
Zacharia 4:10

Wat is dat eigenlijk, een paslood? Het is een stuk gereedschap dat metselaars en timmermannen gebruiken om te controleren of een wand of balk wel recht staat. Jezus heeft ook z’n paslood dat Hij gebruikt bij het bouwen van Zijn koninkrijk. Wat een vreugde voor ons om te weten dat onze hemelse Zerubbabel het paslood ter hand genomen heeft en alles nauwkeurig en recht afmeet. Als Hij wederkomt zal de chaotische en goddeloze regering van de wereld voorbij zijn. Dan zal alles wat schots en scheef staat omver geworpen worden. De verkeerde en valse standaard van de ongelovige mens zal niet langer gehanteerd worden, maar alles wordt dan nauwkeurig en recht afgemeten in overeenstemming met de standaard van God. Dat is een standaard die lijnrecht tegenover die van de wereld staat.

 

De wereld volgt de standaard van efficiëntie en zogenaamde vrijheid waarbij ieder mens vrij is om te doen en te laten wat hij wil zolang hij maar oprecht is. Maar een dergelijke standaard, en alle soortgelijke normen en waarden, staan ver van de waarheid af. Zo’n standaard is als een verlammend web van bedrog dat mensen vastgrijpt, want de echte bouwmeester is Christus die alle dingen juist en recht afmeet met Zijn hemelse en door God geïnspireerde paslood.

Wat een wonderlijke dag zal dat zijn als Hij terugkeert en alles wordt rechtgezet. Wat een afwijzing van alles waar de wereld zich nu aan vasthoudt. Wat een gezegende dag, het grote jubileum van Gods wereld waarop het kreunen, het zuchten van de aarde verandert in een kreet van uitbundig geluk. Weg met de onrechtvaardigheid en de zelfzucht van de mens zonder God, op die grote en wonderlijke dag waarop de nieuwe wereld begint.

Wie wil er zijn ogen nu niet opheffen naar het hemelrijk en uitschreeuwen: “Here Jezus, kom toch spoedig en maak een einde aan deze boze en vermoeiende droom. Verbrijzel de schaduw van deze lange, donkere nacht van zonde en verdriet, van tranen en wanhoop, en luid de dag in waarop de dood voor eeuwig wordt verstoten.”

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier