Het is al gegeven

Alle plaats, waarop ulieder voetzool treden zal, heb Ik u gegeven.
-Jozua 1:3 Statenvertaling

 Door deze gezegende, inspirerende woorden werd het volk van God begroet toen het voor het Beloofde Land stond. Ze kregen de belofte voordat ze het land binnengingen en moesten toen op geloof uitstappen en hun voeten op het nieuwe land neerzetten. De belofte is geformuleerd in de voltooid verleden tijd. Het is al volbracht: “Heb Ik u gegeven.”

Onze hemelse Jozua geeft ons dezelfde prikkel om te overwinnen: Alle beloften in de Bijbel waar we op staan zijn voor ons! De hoger gelegen gebieden van geestelijke kracht zijn voor jou, ook al woont Anak er vandaag misschien nog. Die beloften en hun vervulling zijn voor jou als je tegen de oppositie vecht en die uit zijn bolwerk verdrijft in de kracht van de Naam van Jezus.

Als wij de moed opbrengen om onze voeten vol overtuiging op een belofte te planten heeft God beloofd die voor ons te vervullen. Ga dus naar Hem toe als de voorziening voor al je noden: geloof dat Hij er voor jou is en twijfel er nooit meer aan.

Misschien heb je geestelijke reiniging nodig. Die staat in Zijn belofte beschreven: Jullie zijn al schoon door wat Ik jullie heb gezegd. Als je dit kunt geloven zul je worden gereinigd en behouden worden. Je kunt de belofte uitkiezen die precies bij jouw behoefte past en er op gaan staan; niet aarzelend met alleen een stukje van je grote teen maar vol overtuiging, met je hele voet. Wees maar niet bang dat hij je gewicht niet kan dragen. Zet je hele nood op het Woord van de eeuwige God, voor je ziel, je lichaam, je werk, je geliefden voor wie je bidt, voor elke crisis in je leven. En blijf er dan vol overtuiging in volharden!

Alle kostbare beloften in dat oude boek zijn voor jou bestemd, dus waarom aarzel je nog om het land in bezit te nemen? De grootte van je erfenis hangt af van de hoeveelheid land waar je met je voet op bent gaan staan of waar je overheen bent gelopen. Tussen jou en je bezit doemt nog een hoge berg op. Loop er met stevige passen op af en neem hem in bezit! Ga er op af zoals je bent, geef God de eer; dan krijg jij de overwinning.

A.B. Simpson

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier