Het grootste verlies

Hoe zou een Christen zich moeten gedragen wanneer hij zich in een moeilijke situatie bevindt, op een plaats waar hij zwaar op de proef wordt gesteld? Daar is eigenlijk maar één antwoord op en er kan maar één houding de juiste zijn. Dat is de houding van een eenvoudig, oprecht en standvastig vertrouwen in God. Wij moeten leren om tijdens de strijd te weigeren om naar de moeilijke omstandigheden te kijken. We moeten onze ogen erboven houden.

Hoe doen we dat? De enige zekere manier om dit te kunnen doen is door heel dicht bij God te leven. Grote, machtige vliegmachines met hun straalmotoren kunnen veel hoger vliegen dan kleine, gammele vliegtuigjes. Zo heeft ook de Christen die met God wandelt, gehoorzaam is aan het Woord en luistert naar Jezus, veel meer kracht dan de mens die zich nauwelijks bezighoudt met God en kan hij op grote hoogten blijven doorvliegen.

Het is een feit dat God veel sterker is dan alle verleidingen en gevaren in deze wereld; en de persoon die God met zich meedraagt is in feite onoverwinnelijk.

Ook is het waar dat God Zijn kinderen vaak in een positie van grote moeilijkheden lijkt te plaatsen en hen in een moeilijke positie drijft in een hoek van waaruit geen ontsnappen mogelijk lijkt.

 

Maar juist dan beginnen de woorden van Jezus te leven en krijgen ze extra betekenis.

Dit is het geloof dat de beste bescherming en benadering biedt voor de problemen en beproevingen van het leven. Het is niet het verstand, het zicht, de rede of ons eigen gepruts dat rust en overwinning brengt, maar ons besluit om God op Zijn Woord te vertrouwen en te geloven dat Hij wat Hij gezegd heeft ook zal doen.

De ervaring leert ons dat geloof de zon niet sneller zal doen opkomen, maar het zal de nacht draaglijker en schijnbaar een stuk korter maken.

Er is een verhaal over een kleine groep pelgrims die ergens aan de kust over hun problemen en ellende zaten te praten en zich afvroegen wie van hen het meest geleden had. De ene vertelde over een schip dat met zijn hele gezin ten onder was gegaan. Vreselijk gewoon. Een ander vertelde over een verschrikkelijke jeugd waarvan de gevolgen hem nog steeds achtervolgden. Weer anderen vertelden met klagelijke stem over verloren goud, verdwenen trotse eerbewijzen en ontrouwe vrienden.

Maar één zei: Treurige verliezen hebt gij ontmoet. Maar het mijne is nog zwaarder, want een gelovig hart is van mij heengegaan.” De pelgrims keken elkaar verschrikt aan en toen stamelde een van hen: “Uw verlies is waarlijk het ergste en het zwaarste. Het grootste verlies van het leven is het verlies van geloof.”

Bescherm en voed je geloof daarom boven alles, want zonder geloof is het contact met God onmogelijk.

Door Mrs. Charles Cowman

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier