Het duister doorkliefd

Naar een artikel van Graham Insley

De diepe duisternis werd die dag doorkliefd met een stralende lichtflits.

Het was de dag waarop het licht tot leven kwam.

En het licht zong en het danste van vreugde. En het duister? Dat zonk terug in de barre vergetelheid. Weg, ver weg van het licht, want het duister kon het licht niet verdragen. Het licht was er tenslotte nog nooit eerder geweest.

Maar op die dag was het opeens gekomen. Want God had gezegd: “Laat er licht zijn!”

En als God iets zegt, gebeurt het ook.

En dat was de dag van de schepping.

Het licht kwam voort uit het niets.

Het had tot op dat moment alleen nog maar bestaan in het hart van God.

Daarom was er ook niets meer voor nodig dan Gods stem alleen om dat licht te laten stralen. Wat een wonder. Een paar woorden maar en toen scheen het licht en werd het duister verdreven.

Daarna kon het water gehoord worden. Water dat borrelde en spetterde. Water dat stroomde naar de plaats waar God het wilde hebben.

God wilde dat er boven water was in de vorm van de wolken en er was water beneden. Dat waren de zeeën, de rivieren, de beken en de stroompjes. En er was zelfs water onder de grond.

En God zette grenzen uit waar het droge land moest komen.

Wat een wonder…Licht, water, wolken en zee. En alles op de juiste plaats.

 

Maar als God spreekt gebeuren er wonderen.

Altijd.

En Hij bleef spreken.

Toen liet Hij het gras groeien en waren er bomen en planten vol vruchten en bloemen.

En de Schepper glimlachte, want Hij zag dat het goed was.

En het hield maar niet op.

Hij maakte de zon, de maan en de sterren…De seizoenen, de dagen en nachten en uiteindelijk de dieren en ook de mens. Alles werd gemaakt door die stem, die machtige stem van God die de kracht heeft om alles te veranderen. Er is niets dat Gods stem niet kan scheppen en niets dat zich met Hem kan meten.

En hoe ik dat weet? Omdat ik Zijn stem ook heb gehoord. Het was Zijn stem die mij heeft veranderd. Ook mijn leven was vol met het duister; met angst en onzekerheid.

Net zoals in veel andere levens van mensen die ik ken.

Maar de stem van God veranderde dat toen Hij ook bij mij het duister doorkliefde, Toen Hij ook bij mij zei: “laat er licht zijn.” Op die dag begon het water van Zijn Woord ook in mij te borrelen en te spetteren en nu stroomt het dag na dag naar de plaats waar God het wil hebben.

Nu straalt het licht in de kamers van mijn hart en zie ik duidelijk waar ik moet lopen. Het water stroomt over de droge, dorre velden van mijn hart en maakt het tot vruchtbare grond.

Want God heeft gesproken. Het wonder is ook in mij geschied.

En Hij blijft spreken. Tot een ieder die Hem horen wil.

En jij? Zou jij die stem niet willen horen en het scheppingsverhaal niet zelf willen meemaken? Hij doet het ook voor jou!

“Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede worden gebracht.” (Lukas 1:79)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier