Duisternis verdrijvers

Corrie ten Boom zei ooit: “In de duisternis schijnt Gods licht het helderst.” Dr. Martin Luther King Jr. zei iets soortgelijks toen hij verklaarde: “Duisternis kan duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven, alleen liefde kan dat.” En Jezus bevestigde het toen Hij zei: “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.”(Johannes 1:5)
God heeft ons als Zijn kinderen geroepen om Zijn licht in de duisternis te laten schijnen. Maar nu de dagen steeds donkerder en moeilijker worden, is het verleidelijk om te twijfelen en te wanhopen.  Wat is God nu precies van plan met deze verwarrende wereld? En wat heeft het eigenlijk voor zin om dat licht te laten schijnen? De wereld is vol met schijnbaar onoverkomelijke problemen, de mensen geloven toch niet in God en wat kan ik er aan doen?
Heeft God Zijn handen dan van de wereld afgetrokken?

Natuurlijk niet. Hij heeft nog steeds een plan en is nog net zo bezorgd voor ons welzijn als toen hij in een stalletje geboren werd en met Zijn kruis Golgotha opliep. Maar hoe dat plan zal worden vervuld is uiteindelijk alleen aan God bekend en ofschoon Hij soms weleens een tipje van de sluier oplicht om ons aan te moedigen wil Hij dat wij Hem op Zijn Woord vertrouwen. Dat Woord en Zijn beloften zijn nog steeds even waar als toen Jesaja profeteerde: “Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.”
Charles Spurgeon zei daarover: “O mijn ziel, is dit woord niet genoeg? Hebben we meer kracht nodig dan de almacht van onze hemelse Vader?

Willen wij meer wijsheid dan God voor ons heeft, en meer liefde dan er nu voor ons leeft in het hart van de Zoon? Breng je lege kruik toch naar de bron waar die gevuld kan worden. Laten wij ons haasten om onze noden te verzamelen, onze leegte, twijfel, en ellende en ze onder te dompelen in de rivier van Gods genade. De rivier van God is diep genoeg, wijd genoeg en vol genoeg om je voorraadschuur volledig mee op te vullen; wat meer kunnen we nog verlangen? Ga voort, mijn ziel, in deze overtuiging. De eeuwige God is uw helper.”

Wat er ook gaande is in deze wereld, God is nog steeds dezelfde die Hij altijd was en onze opdracht is nog steeds dezelfde: “Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.”

Terwijl het er soms op lijkt dat het duister het licht verdrijft weten we heel goed dat dat niet kan omdat God het enige ware licht is en Zijn licht kan niet verdreven worden. Ook niet te midden van ziektes, ongemak en onrust.  Sterker nog, als de wereld donkerder wordt hebben wij als Gods kinderen een ongekende kans om Gods licht nog helderder te laten schijnen. In een wereld die soms aan elkaar lijkt te hangen van vrees, bedrog en ongeloof is de nood voor Gods liefde groter dan ooit.
Wij zijn dan ook geroepen om duisternis verdrijvers te zijn. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.” Mattheüs 5:16.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier