God houdt van puzzels

In het Bijbelboek Spreuken staat een intrigerende passage: “God ontleent eer aan zaken die Hij verborgen houdt, maar koningen ontlenen eer aan het doorgronden van een zaak.” Wat wordt hiermee bedoeld? Houdt God ervan om dingen verborgen te houden? Het lijkt er op.

God gebruikt puzzels en raadsels om ons te vormen en te kneden. Het leven zit tenslotte vol met raadsels, mysteries en puzzels. Hoe vaak vragen we ons niet af waarom God bepaalde dingen toelaat in ons leven en verbazen we ons over de dingen die ons of anderen overkomen. “God zegt in de Bijbel dat Hij me beschermt.

Waarom zit ik nu dan met dit probleem?” En dan zeggen we al snel: “Het is me een raadsel.” Maar dat vers in Spreuken zegt meer. Er staat ook dat koningen eer ontlenen aan het doorgronden van een zaak. Met andere woorden; het is de bedoeling dat wij het raadsel oplossen. God wil dat we antwoorden vinden. Natuurlijk zijn er ook zaken waar we aan deze kant van de hemel geen antwoord op zullen vinden, maar er komen genoeg puzzels op ons pad die God ons wil laten oplossen. Als God ons voor een raadsel plaatst is het meer dan waarschijnlijk dat Hij ook wil dat wij het raadsel oplossen. Een mysterie schept doorgaans een honger naar het antwoord en juist de honger naar het ontcijferen van de puzzel is wat ons sterk maakt. Zei Jezus niet: “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.”

Puzzels zijn een van Gods manieren om ons geestelijk te laten groeien en ons te helpen, Hem beter te leren kennen. Als je kinderen hebt snap je heel goed waar het om gaat. Kinderen zijn gek op spelletjes waarin een raadsel verborgen zit. Het is een geweldige manier om kinderen iets te leren, en als ze dan stap voor stap dichter bij de oplossing komen worden ze opgewonden en kent hun enthousiasme haast geen grenzen.

Als de goede Vader die God is, kijkt Hij zo ook naar ons als Hij ons een nieuwe puzzel voorlegt. En in ons verlangen de puzzel op te lossen leren we kostbare lessen en gaan we vooral God zelf beter begrijpen. Ons geloof wordt er echter en sterker door.

Zonder die puzzels zou het leven niet hetzelfde zijn. Wie houdt er niet van een mysterie? Een boek of een film waarin niets gebeurt en waarbij je alles vanaf het begin al helemaal door hebt is een verspilling van je tijd.

Maar wat een vreugde als je lang met een raadsel geworsteld hebt en eindelijk wordt het je duidelijk. Je kunt je de vreugde van de oude wetenschapper Archimedes dan ook wel voorstellen toen die in zijn badkuip een moeilijk probleem overdacht en het kwartje opeens viel. Naar het schijnt sprong de goede man vol enthousiasme en vreugde uit het sop en schreeuwde hij: “Eureka. Nu snap ik het!”

Wij reageren doorgaans net zo enthousiast als Archimedes wanneer we een probleem opeens begrijpen. Er is een uitdrukking voor. De bijbel noemt het “leven op geloof.” Leven op geloof betekent dat je durft te leven met raadsels. Dat je stap voor stap achter de Herder aan loopt en de problemen stukje bij beetje ontrafelt. Het betekent dat je je niet wanhopig in het duister stort omdat je er niets van begrijpt en het leven je schijnbaar zo onrechtvaardig behandelt. Je weet dat je voor een mysterie staat waar een oplossing bij hoort.

Soms is die oplossing niet altijd logisch. Soms is het een diep gevoel van overtuiging dat alles in orde komt. Je weet het gewoon. God gaat het doen, ook al zie je niets. Soms is de oplossing een daadwerkelijke verandering in je directe omstandigheden. Maar er is altijd een antwoord. En het kan alleen gevonden worden door te leven op geloof en door het raadsel samen met de Herder aan te pakken.

God heeft natuurlijk de macht om al die raadsels in een oogwenk op te lossen. Maar meestal werkt Hij niet zo. Doorgaans kiest Hij ervoor om ons aan het werk te zetten en ons zo stapje voor stapje naar het antwoord te leiden.God houdt van een mysterie. Hij houdt van raadsels, want raadsels zijn de manier om ons te laten groeien.

Het zijn juist de raadsels die het leven met God zo mooi maken

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier