Precies volgens plan

Er bestaat een anekdote van lang geleden die de moeite waard is om te vertellen. Hij gaat over de ingenieur die de bekende Brooklyn Bridge in Amerika bouwde. Nadat de man het bouwproject begonnen was en hij ter plaatse ieder detail van zijn plan nauwkeurig uitgewerkt en gecontroleerd had, kreeg hij een ongeval op de bouw en kon hij niet langer persoonlijk aanwezig zijn. Hij moest noodgedwongen naar huis en werkte daar als een gehandicapt man vanuit zijn studeerkamer de nog te nemen stappen uit, die zijn vrouw dan naar de bouwplaats bracht zodat iedereen door kon werken. En toen, op een goede dag, was het werk klaar. De brug was gereed voor inspectie en men droeg de ingenieur op een draagbaar naar de brug vanwaar hij het indrukwekkende bouwwerk zelf kon bekijken.

Daar lag hij dan te kijken naar het werk van zijn dromen. Hij zag de prachtige kabels, de massieve pijlers, de ankerplaatsen waar de brug veilig aan de grond was bevestigd en hij bekeek met het oog van de vakman ieder onderdeel van de constructie. Niets ontging hem en tenslotte zei hij met vreugde in zijn stem: “Alles is precies volgens het plan.”

En zo is het ook met onze levens. Alles gaat precies volgens het plan. Eens zullen wij in de hemelse glorie bij God staan en kijken we terug naar de weg die we hier op aarde hebben afgelegd.

Dan roepen we in vreugde tot onze God uit en zeggen we: ‘Dank U Vader. Nu zie ik het. Ik begreep het vaak niet, maar echt alles is precies gegaan volgens het plan. Niet ons plan, maar dat van U. Dank U Vader, dat U mij heeft weggeleid van mijn eigen zelfzuchtige wegen en mij heeft geholpen om uw volmaakte, liefdevolle paden te volgen. Dank U dat U mij heeft geholpen om mijn leven aan U over te dragen, U te dienen op wat voor kleine manier dan ook. Elke dag heb ik U stap voor stap gevolgd, vaak zonder te begrijpen wat het plan precies was, maar nu zie ik dat iedere dag zijn plaats had in het kleurrijke weefsel dat U van mijn leven gemaakt heeft.

Ik dank U dat mijn levenspad zich als een klein pad langs een machtige berghelling omhoog gekronkeld heeft, dwars door dagen van licht en dagen van duisternis. Ik heb storm en schaduw gekend, zwakte en tranen en er waren dagen waarop mislukking me in het gezicht staarde en ik vreesde de eeuwigheid in te gaan als een mislukkeling. Maar U heeft me toch naar de juiste haven geleid en naar het gewenste einde. En nu ik mag terugkijken op mijn voltooide leven, niet langer door het vertroebelde glas waar de Apostel Paulus het over had, maar in de persoonlijke pracht en praal van Uw aanwezigheid, kan ik alleen maar in diepe dankbaarheid fluisteren: “Ik dank U, Heer, want alles is precies volgens het plan.”’

Naar een artikel van James McConkey

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier