Geroepen om God te verblijden

 Uit uw met ivoor versierde paleiszalen klinkt prachtige muziek.
(Psalm 45:9)

Waar komt die muziek vandaan? Is dat wellicht het gezang van engelen of andere hemelse wezens? De Statenvertaling zegt het wellicht beter en licht een tipje van de sluier op. Daar staat geschreven: “Uit de elpenbenen paleizen, van waar zij U verblijden. Dochters van koningen zijn onder Uw kostelijke staatsdochteren.” Het gaat hier om ons, Gods kinderen die Gods hart verblijden.

Wij zijn geroepen om de Heer te verblijden. En hoe doen wij dat? Dat antwoord is niet moeilijk te vinden. Wij verblijden God zelf door onze oprechte, ongeveinsde liefde voor Hem, een liefde waarmee wij Hem eren.

Lees de Bijbel er maar op na. Het duidelijkst wordt dit beschreven in het Hooglied. Daar staan passages zoals: “Mijn bruid, jouw liefde is mij alles waard. Die smaakt mij beter dan de lekkerste wijn. De geur van jouw zalfolie is heerlijker dan die van specerijen.”

Als wij onze hoofden in vertrouwen neerleggen op Zijn borst ontvangen we niet alleen Zijn rust en warmte, maar geven we ook vreugde aan God zelf.

Het verblijdt Hem als je je tegen Hem aanvlijt en Hem liefhebt.

Als het geloof geen warme relatie betreft staat het nog in de kinderschoenen; belangrijk, hoopgevend, maar toch een geloof waar je vooralsnog niet goed op kunt leunen. Dat is makkelijk te begrijpen. Een relatie waarbij je alleen maar neemt is gedoemd te mislukken. En zo geeft dankbaarheid niet alleen vreugde aan ons eigen hart, maar schenkt het ook God vreugde.

Heeft God dan noden? Moet God blij gemaakt worden?

God is liefde, en liefde verlangt ernaar om zich te verenigen met het object van zijn liefde. Liefde die niet gedeeld kan worden en waar geen uitlaatklep voor is, verdroogt en verdort. Dus in die zin heeft God noden en in die zin kunnen wij als nietige, onvolmaakte mensen Gods hart verwarmen en verblijden met onze dankbaarheid en ons verlangen om Hem te behagen.

Door God te volgen maak je Hem blij. En God volg je door tijd met Hem te nemen, je vijanden te vergeven, je talenten en je gaven in Zijn dienst te stellen, je naaste lief te hebben en met een dankbaar hart door het leven te stappen. Je eert Hem door je dankbaarheid aan Hem die ons het leven heeft geschonken.

Net als de Maria in de Bijbel die het kostbare parfum uitgoot over de voeten van Jezus kunnen ook wij ons kostbare parfum van dankbaarheid uitstorten en zo het hart van God verblijden.

“Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.” *

*Lukas 2:14

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier