De vreugde van de Heer is mijn kracht

Papa was binnenkort jarig en het knulletje wilde hem verrassen door iets moois voor hem te maken. Maar dat kostte tijd. Misschien kon hij de tijd die hij iedere avond met papa doorbracht, eigenlijk het hoogtepunt van hun dag, een paar weken maar beter overslaan. Dan kon hij aan zijn project werken.

Papa begreep er niets van en was verdrietig toen zijn zoon zei dat hij het te druk had om te komen, maar besloot zijn zoontje maar gewoon zijn gang te laten gaan.

Totdat de dag van de verjaardag was aangebroken en zijn zoon hem het kunstwerk overhandigde. “Ik had geen tijd voor je, papa,” zei het kereltje, “want ik moest dit voor je maken. Mooi hè.” Mooi was het zeker, maar papa had toch heel wat liever die tijd met zijn zoontje gehad.

***

Ik vroeg Google laatst om me te vertellen hoe ik niet alleen vreugde van God kon ervaren, maar hoe ik God ook vreugde kon schenken. Veel resultaten kreeg ik niet, want bijna direct werd ik verwezen naar duizenden Sites die mij niet vertelden hoe ik God blij kon maken, maar hoe ik zelf gelukkiger in God kon zijn. Niet dat er iets mis is met het ontvangen van Gods vreugde en blijdschap. Daar staat de Bijbel vol van. Wij zijn tenslotte gebrekkige mensen met een heel grote nood, die God maar wat graag vervult. In het Oude Testament staat: “Overal heerste grote vreugde, want de mensen hadden Gods woorden gehoord en begrepen.” 1 Als wij het Woord binnenlaten, ons er niet tegen verzetten, en het over de akkers van ons hart laten stromen zoals de weldadige regen na een tijd van grote droogte, kan het niet anders dan dat er vreugde in ons hart opwelt. Ondanks het feit dat het Woord zelfs de duisterste hoekjes van ons hart verlicht en openbaart, is er vreugde en vrede, want wij ervaren de liefdevolle aanwezigheid van God, die ons sterkt, onze wonden geneest en ons vult met nieuwe visie en hoop.

Maar misschien kunnen we die passage ook nog op een andere manier bekijken. Als we de bovengenoemde Bijbelvertaling omdraaien, lezen we: “Bij God heerste grote vreugde, want de mensen hadden Zijn woorden gehoord en begrepen.”

De Statenvertaling beschrijft deze passage als volgt: “De blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.”

Kent God blijdschap? God heeft ons geschapen in Zijn evenbeeld, en daar horen emoties zoals verdriet en vreugde dus ook bij. De Bijbel staat vol met passages waaruit dit blijkt. Zoals het kortste vers in de Bijbel bijvoorbeeld, waar staat: “Jezus huilde.” 2 En wat te denken van Psalm 2 waar staat geschreven: “Dien de Heer met diep ontzag. Wees vol eerbied blij over Hem. Buig je voor de zoon, zodat hij niet boos op je wordt.” 3 En zo kunnen wij nog wel even doorgaan.

De diepere gedachte is hier niet alleen dat wij blij en vreugdevol worden van het woord van God, maar dat wij zo moeten leven dat wij God zelf ook vreugde schenken. De blijdschap die Hij over ons voelt resulteert dan in zegeningen in ons dagelijks leven waaruit wij nieuwe kracht kunnen putten.

Helaas zijn wij nogal eens verstrengeld aan deze aardse wereld met al die noden en problemen en zien we niet veel meer dan onze eigen beslommeringen. Maar geloven is veel meer dan het vervullen van onze eigen noden en wensen. God wil een relatie, want Hij is geen onpersoonlijke kracht die ergens hoog boven ons in de hemelse gewesten rondzweeft en die door de juiste gebeden en handelingen tevreden moet worden gesteld. Zo’n geloof weerspiegelt niet de intieme, diepe liefdesrelatie die God zoekt, maar is in wezen niet veel anders dan een zelfzuchtig geloof dat God voor het eigen karretje spant en het liefste zegt: “Mijn wil geschiede.”

Laten wij God toe dat Hij zijn geheimen ook met ons deelt, ons vertelt wat Hem blij maakt en wat Hij fijn vindt?

Wat een prachtige passage in het boek van Nehemia. Gods vreugde en onze vreugde. Dat is een blijdschap die zijn weerga niet kent. Als die vreugde door ons heen stroomt kan het niet anders dan dat wij als een verfrissende regenbui de barre wereld om ons heen verkwikken in een tijd van grote droogte.

1:Nehemia 8:11
2: Johannes 11:35
3: Psalm 2

 

Reacties

  1. Juist het besef dat het niet alleen of in de eerste plaats om mijn of onze vreugde gaat heeft mij, na het lezen van deze woorden, de bemoediging gegeven die ik zocht. Dankjewel!

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier