Geloof is …

Geloof is… …vol vertrouwen, zelfs wanneer het stormt. Geloof ziet datgene wat onzichtbaar is, is niet passief, maar onderneemt juist actie en zet stappen in de richting van het antwoord. Geloof vraagt om de dingen die nodig zijn. Geloof hoort dingen die anderen niet horen, het ziet wat voor velen verborgen blijft, het verwacht het ongelooflijke en ontvangt daarom de prachtigste wonderen. Geloof is bijna altijd tegengesteld aan de verwachtingen van de natuurlijke mens. Het volgt niet altijd de regels van de logica en is niet afhankelijk van menselijk inzicht of kracht zodat niet de mens, maar God alle eer voor het antwoord krijgt. Geloof schept een lege ruimte die alleen maar door God zelf echt gevuld kan worden, zodat het hart vervuld is van vrede en rust. Geloof hoopt niet alleen dat God iets kan doen, maar het weet diep van binnen dat God ook echt iets zal doen. Geloof is dan ook niet verbaasd als het antwoord gekomen is, maar schreeuwt het van de daken: “Zie je wel! God heeft het weer gedaan. Hoe machtig is Mijn Redder.”

Geloof is standvastig. Ook als anderen erom smalen of lachen. Geloof is bereid om bruggen te verbranden omdat het weet dat God toch voor een oplossing zal zorgen. Geloof is bereid een offer te maken en durft te doen wat God vandaag vraagt zodat het wonder morgen kan gebeuren.

Geloof heeft niets te maken met angst. Angst is het tegenovergestelde van geloof. Angst twijfelt en verlamt, maar geloof is positief, daadkrachtig en moedig. Geloof leunt niet op het eigen gevoel, maar houdt zich vast aan het Woord.

Geloof zegt: “God heeft het beloofd en Hij zal me niet laten vallen.” Het weet niet hoe God het doet, maar wel dat Hij het doet. Geloof verlaat God niet in het duister, maar is bereid alles te geven. Kan het groeien en sterker worden? Net als de spieren van ons lichaam wordt ook het geloof sterker en groeit het door oefening. En dat heeft alles te maken met de liefde voor het Woord. “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Romeinen 10:17)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier