Geloof gaat door

Geloven in een ongelovige wereld. Dit is niet altijd even makkelijk en daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Op Madison Square, New York, is een plaats waar mensen in het openbaar mogen spreken. Ooit stond daar een man op een kist zijn atheïstische ideeën te spuien en er stond al een grote groep mensen naar hem te luisteren.

“God? Wat een onzin. Er bestaat helemaal geen God!” brulde de man. “Ik daag iedereen uit om hier op mijn kist te komen staan en het tegendeel te bewijzen!” Maar niemand verroerde zich.

“Ik zie het al,” lachte de man met een boosaardige grijns. “God heeft hier niet één vriend!”

“Dat heeft Hij wel!” klonk opeens de woedende stem van een jongen die zich een weg door de groep baande naar het kistje toe. Nadat de jongen op de kist was geklommen keek hij naar de schare en sprak: “Deze meneer hier beweert dat er geen God is. Dat is niet waar! Hij beweert dat God hier geen enkele vriend heeft. Ook dat is niet waar, want ik ben Zijn vriend. Die man zegt dat niemand kan bewijzen dat God bestaat. Hij heeft het alweer mis. Ik kan bewijzen dat God er wel is.’ Terwijl hij dit zei legde hij zijn hand op zijn hart en ging verder: “God leeft. Hij leeft in mij en ik hoor Hem op dit moment tegen me zeggen: ‘Laat niet toe dat die ongelovige kwibus al die leugens over Mij verspreidt!’ De mensen die het lef niet hadden gehad om het voor God op te nemen keken beschaamd naar de grond en de man ging stilletjes weg.

***

Als je niet leeft volgens je overtuiging doe je jezelf ernstig tekort. Waar geloof je in? Waar sta je voor? Geloof je echt dat je het bij het rechte eind hebt? Als je daar wat jezelf betreft een bevredigend antwoord op hebt kunnen geven moet je bereid zijn om voor die overtuiging op te staan en er voor te vechten.

Iemand die niet leeft volgens zijn eigen principes en overtuiging kan zichzelf nauwelijks in de ogen kijken. En dat geldt zeker voor ons als kinderen van God.

God houdt niet van een halfslachtige, lauwe houding. Hij gelooft in moed en wil graag dat we ons met ons hele hart voor Zijn zaak inzetten. We zouden God moeten dienen omdat wij er van overtuigd zijn dat dit de juiste weg is, de enige weg. Het maakt niet uit wat andere mensen te zeggen hebben en wat anderen wel of niet doen. Ook al gaan al je kennissen en vrienden een andere weg op en ook al lacht de hele wereld je uit en verklaart iedereen je voor gek, hou je vast aan je overtuiging dat God leeft, van je houdt en je overal doorheen zal slepen. Sta op voor het geloof, net zoals Maarten Luther dat deed toen de gevestigde orde uit zijn tijd hem probeerde te dwingen om zijn geloof op te geven en mee te gaan met hun bloedeloze en lamlendige houding om hun eigen zelfzuchtige levensstijl te beschermen. Luther keek de machthebbers onbevreesd in de ogen en zei: “Ik geloof in het Woord van God. Wat er staat is waar. Ik kan niet anders dan er trouw aan zijn!”

Iemand die echt gelooft kun je niet zomaar ompraten of verleiden met mooie praatjes. De mens die overtuigd is van de liefde van God gaat altijd verder. Die beklimt elke berg, doorkruist elke vallei en zeilt over de diepste oceanen om het doel te bereiken. Alleen of met anderen, het maakt hem niet uit.

Echt geloof is niet bang voor de strijd, maar put kracht uit de wetenschap dat God achter ons staat. Omdat het de waarheid heeft gevonden. Omdat het verbonden is met God en door God gesterkt en gevoed wordt. Daarom gaat iemand met echt geloof altijd verder en verder, tot het doel bereikt is en is hij zelfs bereid om ervoor te sterven.

***

Heer, helpt U ons om waarachtig te zijn in onze geloofsovertuiging. Laat ons strijders zijn voor Uw Koninkrijk en de degens kruisen met de leugens van de duisternis. Laat ons als trouwe soldaten strijden om Uw licht overal op deze aarde te verspreiden uit liefde en dankbaarheid voor wat U voor ons gedaan heeft.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier