Over wetenschap en geloof

Vaak hoor je iemand zeggen: “Geloof in God? Als je daar behoefte aan hebt dan moet het maar, maar de wetenschap weet wel beter. God heeft met de echte wetenschap en het ontstaan van de wereld niets te maken. Waarom zou je je kop in de wind gooien en twijfelen aan de wetenschap?”

Maar is dat ook zo? Een Christen twijfelt helemaal niet aan de ‘echte’ wetenschap, maar plaatst wel vraagtekens bij een aantal zogenaamde ‘wetenschappelijk bewezen’ theorieën die aan alle kanten blijken te rammelen.

Zo is bijvoorbeeld de vraag waarom alles in het universum logische wetten volgt als er geen Wetgever bestaat, nog steeds niet naar behoren beantwoord. Alles in het universum volgt heel nauwkeurig bepaalde natuurwetten. Waar komen die wetten toch vandaan? En waarom bestaan ze eigenlijk?

Als alles ontstaan is uit een toevallige oerknal en God de wereld niet heeft geschapen, waarom volgen die wetten dan zulke nauwkeurige, wiskundige en geordende patronen? Alles in ons universum, elke plant, elk levend wezen, elk stuk steen en elke molecule of lichtgolf is aan natuurwetten gebonden en heeft geen andere keuze dan deze te gehoorzamen. Jeremia 33:25 leert ons iets over die natuurwetten: “Maar dit zegt de HEER: Ik heb een verbond met de dag en de nacht gesloten en de hemel en de aarde aan vaste wetten onderworpen.”

Deze wetten vertellen ons hoe God normaal gesproken in het universum tewerk gaat en hoe alles werkt en draait. Als God de Schepper is kan Hij daar natuurlijk wel van afwijken. Als Schepper staat Hijzelf ver boven Zijn eigen wetten en is er dus niet aan gebonden. Het is voor Hem dan ook niet moeilijk om soms dingen te doen die wij als “bovennatuurlijk” ervaren, en ons als een wonder voorkomen. Voor Hem is dat helemaal niet bovennatuurlijk, want op zulke momenten wijkt Hij eenvoudig af van de weg die Hij normaal bewandelt en gebruikt Hij hele andere wetten waarvan wij het bestaan niet eens kennen.

Net als een schilder voortdurend veranderingen kan aanbrengen in het schilderij waar hij mee bezig is, kan ook God soms besluiten om het roer om te gooien en een andere koers te varen als de situatie daar volgens Hem om vraagt.

Maar in een normale situatie volgt God echter altijd de ons bekende natuurwetten waar alles in onze wereld ondergeschikt aan is. Er is dan ook niets in het universum dat er zomaar zonder reden bij zweeft. Overal is logica en samenhang te ontdekken. Alles gehoorzaamt de wetten van de chemie, die weer zijn afgeleid van natuurkundige wetten en alles volgt de ons bekende wiskundige wetten. Voor een niet gelovig mens is het daarom erg moeilijk om een logische en sluitende verklaring te vinden voor de overweldigende orde in het universum.

Een van die wetten is bijvoorbeeld de fundamentele wet van de biologie, de wet van de biogenesis (Eenvoudig, de wet van het leven) die werd ontdekt en geformuleerd door Louis Pasteur. Simplistisch gesteld kan leven alleen voortkomen uit leven.

Dit is ook precies wat de wetenschap ons vertelt. Organismen kunnen alleen soortgelijke organismen produceren. Sinds de tijd van Louis Pasteur hebben wij gezien dat deze wet universeel is. Dat wil zeggen dat er geen enkele uitzondering is en deze wet altijd en eeuwig werkt.

Toch is het de gangbare filosofie dat het leven zelf deze wet tenminste één keer onder het vloerkleed heeft geschoven. Dat was in de tijd dat alles begon.

De evolutietheorie probeert ons te vertellen dat het leven is ontstaan uit een toevallige samenloop van omstandigheden waarbij allerlei onbekende chemische reacties in de oersoep na vele miljoenen jaren toch leven veroorzaakten. En dat terwijl er eerst alleen maar dode materie was, en de wet van biogenesis ons vertelt dat dit nu juist nooit mogelijk is?

Ieder mens moet uiteindelijk tot zijn eigen conclusies komen, maar wat ons betreft is een oprecht geloof in God zo gek nog niet en klinkt het heel wat logischer dan de voortdurend veranderende ideeën van de mens die uit alle macht probeert te bewijzen dat God niets met de Schepping te maken had.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier