Gevoel, Geloof en Feit

Door het geloof en niet door het zien, weten wij dat dit waar is (2 Korinthe 5:7)

Er waren eens drie mannetjes, die liepen zingend op de muur.
Drie vrienden waren het, Gevoel, Geloof en Feit.
Gevoel viel naar beneden en Geloof was direct volledig overstuur,
maar Feit zag het geduldig aan, die was bekend met elke strijd.

Feit sprak Geloof ernstig toe, want paniek daar heb je niet veel aan.
Dat hielp, want Geloof trok toen zijn vriend weer uit de brokken,
en al snel kwam Gevoel weer veilig naast de anderen te staan.
Toen kon je ze weer horen zingen terwijl ze blij en moedig verder trokken.

Het is altijd op geloof en nooit door wat wij zien. Gevoelens zijn uiterst kostbaar, maar als het er op aan komt wil God niet dat wij ons laten leiden door onze gevoelens. Wij kunnen ons er niet aan vasthouden. Dat willen we soms wel en ook onze geestelijke vijand doet zijn uiterste best om ons vast te ketenen aan onze gevoelens, maar in wezen zijn onze gevoelens net zo onstabiel als een zandkasteel. God wil dat wij ons vastbijten in de feiten. En het grootste feit is dat Jezus leeft en dat Hij het werk reeds volbracht heeft. Onze toekomst staat vast.

Als wij naar deze feiten kijken en ze geloven omdat God zegt dat het feiten zijn, ongeacht wat de wereld, Satan of ons eigen ongeloof ons toefluistert, zorgt God ook voor onze gevoelens. Maar geloof komt eerst en dan pas komen de gevoelens.

Gevoelens zijn niet weg te cijferen uit ons leven, maar als een graadmeter voor ons geloof zijn ze waardeloos. Standvastig geloof rust nooit op emoties. God gebruikt geen gevoelens als betrouwbare bouwstenen om ons geloof mee op te bouwen.

Geloof werkt vanuit een hele andere hoek.
De Bijbel spreekt over de vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is een hemelse vrede, een vrede die met geen aardse pen te beschrijven valt. Zo’n vrede is ook een gevoel, maar het kan onze harten alleen binnen stromen omdat wij God vertrouwen; omdat wij weten dat God voor ons zorgt.

Hoe weten wij dat? Omdat God het gezegd heeft. De omstandigheden zijn zwaar, maar het feit dat God beloofd heeft dat alles in Zijn handen ligt is genoeg. Die geweldige vrede komt ons hart niet binnen langs de weg van verbeterde omstandigheden, maar langs de weg van de feiten. En wat zijn de feiten?

Hier is zo’n feit:
“God heeft gezegd: ‘Ik zal altijd voor u zorgen, Ik zal u nooit in de steek laten.’ Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen: ‘De Here helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen.”*

En wat dacht je van dit feit: “Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”*

Elke keer weer worden wij geconfronteerd met de keuze of we op onze eigen gevoelens afgaan en ons laten meesleuren door de veranderende omstandigheden, of dat wij ons vasthouden aan de feiten van Zijn Woord. Onze gevoelens komen en gaan. Soms leiden onze gevoelens ons schijnbaar naar de hoogste bergtoppen van het geluk, om ons een dag later verslagen achter te laten in een diepe put van duistere eenzaamheid. Maar Gods feiten staan vast. Jezus is de onveranderlijke Rots der Eeuwen. Hier is nog een feit: Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde.*

*Hebreeën 13:5
*Johannes 16:33
*Hebreeën 13:8
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier