Gedachten over geloof

 De apostel Petrus heeft het in de Bijbel over “het dierbare geloof.”

Iets dat dierbaar is moet zorgvuldig gekoesterd en beschermd worden. Een diamanten ring of een parelsnoer wordt niet zomaar achteloos bij iemand op de keukentafel geslingerd omdat iemand zijn handen even vrij moet hebben. Zo is dat ook met het geloof, waarvan de Bijbel zegt dat het kostbaarder is dan goud en zilver. Ons geloof moet gekoesterd en beschermd worden, want geloof is het materiaal dat onze relatie met God en onze zegeningen bepaalt.

Gebed zonder geloof werkt niet. Geloof is de hemelse boodschapper tussen de menselijke ziel en God zelf. Als die boodschapper wordt weggenomen is het onmogelijk echte gebeden naar God te sturen die een antwoord verkrijgen. Geloof is de verbinding tussen hemel en aarde; een weg waarlangs Gods boodschappen van liefde zó snel naar ons toegestuurd worden dat zij vaak al beantwoord worden voordat ze zijn uitgesproken.

Maar wat gebeurt er als die weg is opgebroken of onbegaanbaar is geworden? Hoe zouden Gods boodschappers ons de rijkdommen van Zijn liefde dan kunnen toestoppen?

Is het leven donker en zwart? Door het geloof kunnen wij hulp verkrijgen. Zijn de vijanden ons te sterk en dreigen wij te bezwijken onder het zwaard van de depressie? Er is een veilige haven waar wij kunnen schuilen en het geloof leidt ons er naartoe. Maar als de weg naar God onbegaanbaar is geworden en het geloof is weggenomen, zijn onze gebeden niet meer dan krachteloze kreten in het duister.

    

In het hart van de winter is geloof een pad waarlangs de paarden van het gebed voortsnellen. De bijtende winterkoude kan ons niet deren, want het licht van de hemel wordt over ons uitgestort als God ons zegent met Zijn liefde en kracht. Maar als wij ons geloof achteloos door onze vingers hebben laten glippen, het niet gevoed hebben en onze relatie met God hebben verwaarloosd, hoe kunnen we dan verwachten dat wij gehoord zullen worden door de Koning van het leven?

Geloof is de kracht die ons verbindt met de eeuwigheid. Geloof kleedt ons met de hemelse pracht.

Geloof geeft ons het recht om Gods zegeningen op te nemen zoals wij dat doen bij onze aardse bank.

Door het geloof kunnen wij samen met Koning David zeggen: “God is mijn rots en mijn burcht.”

Alleen door het geloof groeien wij ver boven het duister uit en kunnen wij de volgelingen van de onderwereld niet alleen weerstaan, maar ook ontmaskeren als de arrogante leugenaars die ze zijn.

Door het geloof zijn wij meer dan overwinnaars en triomferen wij voor God.

Geloof is dus dierbaar, want door het geloof bezitten wij alles. Zonder geloof is het leven een eenzame tocht door de barre wildernis van een leven zonder bestemming waarin het duister verward wordt met het licht en men wat goed is, slecht noemt en wat slecht is, wordt gezien als iets goeds.

Jakobus 1:6-7 “Maar als u God om iets vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven.”

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier