Een duivels complot

Als we het nieuws lezen lijkt het er op dat de wereld volledig aan het doorslaan is. Niet alleen staan de kranten vol alarmerende berichten over ziekten en gewelddaden, maar ook de overtuiging van onze huidige maatschappij dat seksuele vrijheid en “authenticiteit” essentieel zijn voor persoonlijke en sociale bloei zijn verontrustend. In dit gedachtegoed past het Bijbelse wereldbeeld zeker niet en het wordt met de dag duidelijker dat het ‘ouderwetse’ Bijbelse wereldbeeld volgens vele wereldse stemmen niet alleen betuttelend is voor een goed functionerende samenleving, maar zelfs gevaarlijk. De Bijbelse invloed moet vervangen worden door een seculiere visie op de toekomst.

Hoe kunnen wij als Christenen reageren op deze bedreiging waarbij de Bijbelse moraal steeds meer wordt weggedrukt en wordt vervangen door vaak onbegrijpelijke ideeën die niet rusten op het Woord van God, maar de pijlers van menselijk denken? Het antwoord is kort maar krachtig: Het is voor gelovigen van vitaal belang om de Bijbelse moraal in liefde en overtuiging te blijven tonen, niet alleen in woord, maar vooral in daad.

De ethicus Russell Moore schreef: “Het probleem is niet dat mensen denken dat de manier van leven die de kerk ons voorschrijft te veeleisend is of te rigoureus op moreel gebied, maar dat mensen er van overtuigd raken dat de kerk haar eigen morele leringen niet eens gelooft en naleeft. Veel Christenen doen maar wat en leven er op los terwijl ze angstvallig proberen de schijn op te houden dat ze integere mensen zijn.”

Dat klinkt niet goed. Zoals veel mensen zeggen: “God? Zal best goed zijn daarboven, maar hier beneden is het niet veel. Het is dat grondpersoneel van God waar ik zo’n enorme moeite mee heb.”
De enige manier om die houding te veranderen en er daadwerkelijk iets tegen te doen is te strijden voor een intieme, dagelijkse relatie met onze opgestane Heer. Alleen door dicht bij Jezus te leven kan Zijn liefde door ons heen stralen en kunnen andere mensen zich verwarmen aan Zijn vuur.

Dat geeft ons ook inzicht in de geestelijke strijd waar wij mee te maken hebben.

Satan heeft het op je gemunt

Verplaats je gemakshalve eens in de schoenen van Satan. Wie zou jij als Satan zijnde, het liefst dwarsbomen, belachelijk maken en omver werpen? Gods kinderen natuurlijk. Satan begrijpt heel goed dat het verstoren van de relatie tussen Gods kinderen en Jezus zelf, zijn absolute prioriteit moet hebben. Hij zal er dan ook alles aan doen om ons dwars te zitten en af te schilderen als kortzichtig, slap en huichelachtig.

 

 

Op Witte Donderdag waarschuwde Jezus Simon Petrus: “Simon, Simon, let op. Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als tarwe in een zeef. (Lukas 22:31). De oorspronkelijke tekst verwijst naar alle discipelen. Satan wilde hen “ziften”, wat zoveel wil zeggen als hen zo hevig door elkaar schudden dat zij zouden vallen en falen. Jezus vervolgde: “Maar Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou falen.”

Jezus wist natuurlijk allang dat Petrus er tijdelijk een potje van zou gaan maken, maar ook dat het uiteindelijk toch goed zou komen. Petrus beweerde eerst nog koppig dat hij bereid was om voor de Heer te sterven, maar het tegenovergestelde gebeurde en hij verloochende Jezus drie keer alvorens de haan kraaide.

De sleutel: Leef dicht bij Jezus
Als we willen dat de wereld ook werkelijk iets in ons ziet van Gods heiligheid moeten we bereid zijn om te strijden. Wij moeten dus tegenstand verwachten en onze ogen niet in wanhoop ten hemel slaan als we verleiding op onze weg tegenkomen. Als Satan er niet voor terugdeinsde om Jezus aan te vallen en hij ook de discipelen door elkaar probeerde te schudden, moeten we toch zeker niet verbaasd staan als hij ons dwars zit.

Meegaan met de wereldse tendens is wellicht de makkelijkste manier om, in ieder geval tijdelijk, van de problemen af te komen, maar een goddelijke oplossing biedt het geenszins.

Een van de gebieden waar wij nogal eens struikelen is onze aangeboren trots dat wij meer denken te zijn en te weten dan werkelijk het geval is. De houding van Petrus toen hij uitschreeuwde dat hij trouw zou blijven, ook al zouden anderen (lees: zijn vrienden, de andere discipelen) Jezus laten vallen, kan alleen maar uitgelegd worden als een opgeblazen gevoel van zijn eigen kracht. Als Petrus wat nederiger geweest was, zou hij wellicht ook wat ‘heiliger’ en standvastiger zijn geweest.

De Here heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Micha 6:8

Als we net zoals Jezus willen zijn kunnen we het beste dicht bij Jezus blijven. Oswald Chambers schreef: “Teveel werkers voor God zijn ingenomen met hun eigen werkjes. Het enige waar wij echt mee bezig zouden moeten zijn is onze relatie met God en hoe we Hem beter kunnen liefhebben. De enige echte verantwoordelijkheid die je hebt als Christen is om in levend en voortdurend contact met God te staan en ervoor te zorgen dat niets je samenwerking met Hem in de weg staat.”

Om dat voor elkaar te krijgen, zou eigenlijk alles in ons leven daar voor moeten wijken.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier