Gebed is doeltreffend…

 Bewerkt uit het boek ‘Purpose in Prayer’ van E.M.Bounds (1835-1915)

 Ik ben ervan overtuigd dat bidden uitermate effectief is; dat God de wereld vormt door onze gebeden en we niet zouden mogen versagen in dit soms zo moeilijke werk. Het tegendeel is ook waar: door een gebrek aan gebed heeft de kracht van het duister meer houvast en wordt de opkomst van het Koninkrijk van God daadwerkelijk gehinderd.

Waarom is gebed moeilijk?

Een van de grootste obstakels voor vruchtbaar gebed is wellicht het gevoel dat gebed toch niets uithaalt. We zien niet altijd direct resultaten en zo lijkt het erop dat wanneer een mens bidt, hij niets doet, niets bereikt en zijn tijd maar beter op een andere manier kan gebruiken. Een verleiding waardoor we veel te veel belang gaan hechten aan het werk dat direct voor ons ligt. Door het vervullen van onze verplichtingen en andere beslommeringen zien we tenslotte vooruitgang en dus lijkt het alsof we iets bereiken. Maar dat is een ernstige misvatting, want het Koninkrijk werkt ongezien op de achtergrond. Door niet of nauwelijks te bidden verwaarlozen we onze relatie met de bron van het leven. De Bijbel noemt dit ‘het leunen op de arm van het vlees.’

Het gevolg van te veel aandacht aan ons aardse bestaan is dat ons geestelijk leven er ongezien bij komt te liggen als een onvruchtbare akker, terwijl die juist zou moeten stralen met het wuivende koren van Gods genade.

Jezus vraagt nooit van ons om onze wereldse verplichtingen te verzaken; we leven tenslotte op deze aarde en hebben daarbij te maken met dingen waar we onze ogen niet voor kunnen sluiten. Maar de juiste balans is vaak ver te zoeken.

De ogen van God gaan nog steeds heen en weer over de hele aarde om Zich sterk te tonen voor hen die hun vertrouwen op Hem stellen.

Begrijpen we niet dat hoe meer er in de wereld gebeden wordt, hoe beter de wereld zal zijn, en hoe machtiger de krachten die opstaan tegen het kwaad? Gebed is een ontsmettend en een preventief middel. Het zuivert de lucht; het vernietigt de besmetting van het kwaad. Gebed is geen vluchtig, kortstondig iets. Het is geen stem die ongehoord en onopgemerkt in stilte huilt. Het is een stem die tot God komt en waar God graag naar luistert en die Hij gebruikt om Zijn plannen mee uit te voeren.

God vormt de wereld door gebed. Gebeden sterven nooit. De lippen die ze eens uitspraken kunnen in de dood gesloten zijn, het hart dat ze voelde kan opgehouden zijn te kloppen, maar gebeden sterven niet. Die leven voor God, die werken door tot in de eeuwigheid.

Gods helden, Gods heiligen, Gods dienaren zijn de mensen die leven met de Geest; die leven in Gods aanwezigheid en die geen stap durven te zetten zonder de hulp van de Meester. De gebeden van Gods kinderen versterken niet alleen de huidige wereld, maar versterken ook de nog ongeboren generatie tegen de verwoestende golven van zonde en kwaad. Wee de generatie van mensen met lege wierookvaten van gebed; wiens vaders te druk of te ongelovig zijn geweest om te bidden. Wat voor erfenis laten wij onze kinderen na? Goud of zilver hebben geen kracht meer buiten dit aardse bestaan, maar geloof en gebed reiken tot in de hoogste hemel. Gelukkig zijn zij wier vaders en moeders hen een rijk patrimonium van gebed hebben nagelaten.

De gebeden van Gods heiligen zijn de munteenheid van de hemel waarmee Christus Zijn grote werk op aarde bekostigt en uitwerkt. De aarde verandert door gebed; de engelen bewegen zich op krachtiger, snellere vleugels en Gods beleid wordt erdoor gevormd. Wanneer Gods huis op aarde een huis van gebed wordt, dan straalt Gods huis in de hemel met kracht en bekleedt de hemel Zijn aardse legers met de triomf en buit van de overwinning omdat Gods vijanden aan alle kanten het onderspit delven.

De mensen moeten dus geloven in gebed en bidden; bidden voor de vooruitgang van Gods zaak, want dat is de manier die God bepaald heeft om Zijn volle kracht te realiseren op aarde.

“Vraagt en gij zult ontvangen; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal opengedaan worden.” De sterkste mensen in het Koninkrijk van Christus zijn zij die het beste kloppen. Het geheim van succes in het koninkrijk van Christus is het vermogen om te bidden.

“Heer, leert U ons alstublieft hoe we zinvol kunnen bidden.”

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier