Een stille aanwijzing

De aardbeving werd gevolgd door een vuur, maar ook daarin was de Here niet te bekennen. En na dat vuur volgde een zacht suizen van de wind. Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei: ‘Waarom bent u hier, Elia?’
1 Koningen 19:12-13

Een vrouw die er om bekend stond een warme band met God te hebben werd eens gevraagd naar het geheim van haar relatie met God en hoe het kwam dat haar leven zo harmonieus leek te zijn. Zij antwoordde kort en bondig: “Ik let op Zijn stem en Zijn zachte aanwijzingen.” Dit is de reden dat velen van ons Hem niet kennen en beter begrijpen. We slaan geen acht op Zijn stille, zachte aanwijzingen die telkens tot ons komen in kleine gebeurtenissen, obstakels en belemmeringen. God spreekt met een stille, zachte stem en die stem is gemakkelijk in de wind te slaan. Zijn stem moet gevoeld worden. Het is als een gestage, zachte druk op je hart en geest; als de aanraking van een verfrissende morgenwind op je gezicht. Het is slechts een kleine stem die bijna schuchter tot je hart wordt gesproken, maar een die geluidloos duidelijker wordt, naarmate je er meer naar luistert.

Het is uit liefde dat Hij spreekt, en alleen liefde voor God staat dan ook open voor het gefluister. Als er niet op gereageerd wordt, of als we er niet in geloven en die stem afdoen als onbelangrijke hersenspinsels, zal de stem uiteindelijk gaan zwijgen.

Als je Hem en Zijn stem wilt leren kennen, oefen je er dan in om voortdurend op Zijn zachte aanrakingen te letten. Luister naar Zijn stem tijdens een gesprek, wanneer je op het punt staat zelf iets te zeggen, of wanneer je je voelt aangespoord om niets te zeggen. Luister er altijd en overal naar.

Soms gebeurt het dat je op het punt staat een koers te volgen die helder en juist lijkt, maar dan opeens ontvang je stilletjes een ingeving in je geest, een soort overtuiging die een andere richting aangeeft. Geef er gehoor aan, zelfs al lijkt die nieuwe richting vanuit het standpunt van de menselijke wijsheid dwaas en onlogisch. Onderzoek alle dingen en behoud het goede.

Leer op God te wachten tot Zijn wil zich voor je ontvouwt. Laat God Zijn plannen, zelfs in de kleinste dingen, tonen. Geef Hem de ruimte om aan het werk te gaan. Het leunen op je eigen ervaring is als het wandelen op onbetrouwbare ijsschotsen. Onze eigen wijsheid is vaak tegenstrijdig met het plan dat Hij voor ogen heeft. Luister gewoon, gehoorzaam en vertrouw op God, ook al lijkt het nog zo dwaas. Hij zal uiteindelijk “alle dingen doen samenwerken voor het goede.”

Dus als je Zijn stem wilt leren kennen, denk dan niet na over de resultaten of mogelijke gevolgen als je die stille, zachte stem volgt. Gehoorzaam zelfs wanneer Hij je vraagt om schijnbaar donkere paden te betreden. Hijzelf zal een stralend licht voor je zijn en je pad stap voor stap verlichten. Diep van binnen, en onzichtbaar voor de wereld, ontspruit de warme gemeenschap met God die gestadig groeit en bezit neemt van de uiterste plaatsen van je hart. Zijn aanwezigheid houdt je vast, zelfs tijdens de zwaarste beproevingen en onder de grootste druk.

(Uit: ‘The Way of Faith”)
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier