Stille ingevingen

Er was eens een gelovige vrouw die altijd leek te stralen met een warme, innerlijke gloed. Iemand vroeg haar naar het geheim van haar geluk. “Mijn geheim?” antwoordde de vrouw. “Als ik al een geheim zou hebben, zou ik zeggen dat het iets te maken heeft met het luisteren naar die kleine, haast onmerkbare stem van de Heilige Geest. De stille ingevingen die God ons allemaal geeft.”

Dat is ongetwijfeld een waar woord. Misschien is het feit dat wij niet geleerd hebben hoe we moeten luisteren naar die stille, zachte stem wel de oorzaak van het soms zo onnodig worstelen met onze omstandigheden en ons geloof. Door op Gods zachte, stille stem te wachten en er naar te luisteren leren we God beter kennen en kan die verfrissende hemelse rust die ons verstand ver te boven gaat bij ons naar binnen stromen. Een stille stem gaat snel verloren in het geweld van andere geluiden. Het is dan ook niet altijd zo makkelijk om die zachte, stille stem van God te horen, vooral niet als wij ons laten meesleuren in de stroom van dagelijkse beslommeringen en ons richten op de schreeuwerige activiteiten van de wereld om ons heen. Dat vraagt een wilskrachtig besluit en als wij ons dan terugtrekken in de stilte, realiseren we ons dat het meer is dan alleen luisteren. Eigenlijk moet Gods stille stem gevoeld worden. Het is alsof er een duif op ons hart landt met zijn tedere vogelpootjes. Heel stil, haast onmerkbaar, maar toch voelbaar als een verfrissend zuchtje wind.

En dan spreekt de Geest en herkennen we het hemelse gefluister. Dan wordt de boodschap duidelijk. God geeft ons een ingeving. Misschien toont Hij ons andere wegen, paden die wij nooit eerder gezien hadden. Of misschien neemt Hij onze zorg weg, en worden we met onverwachte vreugde vervuld. Zomaar opeens waait er een frisse wind door ons hart en verandert onze visie.

Maar het gaat nog veel verder. God spreekt niet alleen tot ons op die momenten dat wij ons bij Hem hebben teruggetrokken, maar de hele dag door. Op het werk, in een gesprek of tijdens een bezoek. De Heilige Geest spreekt voortdurend, maar als wij de zachte ingevingen niet herkennen en niet hebben geleerd hoe Gods stem klinkt, missen wij veel van de zegeningen die God ons eigenlijk zou willen geven. Soms gaat de stille, zachte stem dwars in tegen wat wij eigenlijk denken dat we zouden moeten doen. Maar God is niet gebonden aan onze plannetjes en onze overtuiging hoe we deze dag tot een goed einde moeten brengen. God weet het altijd beter. Dat is de essentie van de woorden van Paulus toen hij schreef: “Door het geloof en niet door het zien, weten wij dat dit waar is.” *

Als kinderen van God moeten wij leren wachten op de stem van de Vader, zodat Hij Zijn plan en wil aan ons kan openbaren. Onze menselijke wijsheid is maar heel gelimiteerd. Hoeveel beter om God te volgen en op zoek te gaan naar Zijn stem.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier