Een afhankelijk leven

Een zelfingenomen politicus pochte eens luid tegen een groep journalisten. “Ik beste heren… Ik ben wat je noemt een geslaagde man. Ik dank mijn succes aan mijzelf!” Een van de journalisten keek hem eens aan en antwoordde droogjes: “Dan hoeft de Almachtige God in ieder geval niet voor u te zorgen en die verantwoordelijkheid gelukkig niet te dragen.”

***

Wat betekent het om van iemand afhankelijk te zijn?
Dat je niet zonder hem kunt. Je hebt hem absoluut nodig. En omdat je niet zonder hem kunt, doe je er alles aan om die relatie in stand te houden. Een bepaalde vorm van onafhankelijkheid is gezond en belangrijk. Kinderen moeten tenslotte opgroeien en onafhankelijk van hun ouders een leven opbouwen. Mensen die gebonden zijn aan een verslaving moeten die ketenen verbreken en onafhankelijk leren leven van datgene dat hen in hun greep houdt. Maar vaak impliceert het woord onafhankelijkheid een bepaalde vorm van menselijke overmoed die niet direct goed te noemen is.

Daar staat de trotse mens. “Niets of niemand kan me wat! Ik ben de kapitein van mijn eigen leven en ik bepaal wat goed en slecht is. Ik ben niemand iets verschuldigd.” Jezus leerde het ons anders. Jezus was volledig afhankelijk.

Hij zei: “Zonder de Vader kan ik niets. Alles wat Hij me vraagt dat doe Ik.” Een gezonde vorm van afhankelijkheid wordt in de bijbel ‘nederigheid’ genoemd. Nederigheid wordt in onze huidige maatschappij makkelijk gezien als slapheid, maar de ware betekenis van nederigheid heeft juist iets met kracht te maken. Nederigheid in christelijke zin is een gezonde karaktereigenschap. Wat God betreft betekent het dat je Hem voorop stelt. Je schuift Hem en Zijn plan voor jouw leven niet onder het vloerkleed. Je bent bereid om te luisteren naar Zijn stem in je hart.

Nederigheid geeft je de kracht om op te staan tegen de vloek van het duister ook al druist dat in tegen wat anderen er over te zeggen hebben.

Als er iets in het leven van Jezus uitspringt is het wel de totale afwezigheid van Zijn eigen wil. Jezus was niet zelfvoldaan en aanmatigend. Hij zocht zijn steun niet in een gezonde portie zelfvertrouwen, maar was volledig afhankelijk van de Vader.

Afhankelijk zijn van God leidt tot een diep besef van Zijn machtige, liefdevolle aanwezigheid. Jezus was zich voortdurend bewust van de aanwezigheid van God. Zelfs temidden van Zijn wonderbare genezingen of Zijn preken en wanneer de mensen vochten om Zijn aandacht, steeds weer wist Hij de Vader naast zich.

Afhankelijk zijn van God leidt tot het verlangen om Gods stem te horen. Het maakt dat je het fijn vindt om te bidden. Dat je gesterkt wordt in de momenten van stilte. Je durft er andere dingen voor opzij te zetten omdat je liever bij de Vader wilt zijn.

En afhankelijkheid leidt uiteindelijk tot kracht. Iemand die door de koning op een zakenreis wordt gestuurd naar een ander land stapt vol vertrouwen op het vliegtuig. Hij weet wat zijn opdracht is. De rekeningen worden door de koning zelf betaald en hij onderhandelt niet in zijn eigen naam, maar in naam van de koning. Zo brengt afhankelijkheid ons de moed en de kracht om in naam van de koning bergen werk te verzetten en als ambassadeurs het Koninkrijk te vertegenwoordigen.

Jezus zegt tot ons: “Volg Mij.” Dat gaat verder dan enkel geïnspireerd worden om Zijn voorbeeld te volgen. Natuurlijk doen we dat graag, maar het betekent dat wij Hem volledig binnen laten. Wij houden niets voor Hem achter en laten Zijn wind door alle plaatsen in ons hart waaien. Onze eigen wil ligt als een brandoffer aan Zijn voeten. “Heer, hier ben ik. Een gebroken mens. In Uw handen beveel Ik Mijn geest.”

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier