De kunst van het denken

Een van de argumenten die vaak worden gebruikt als een excuus om niet te geloven is dat je als Christen niet langer de vrijheid hebt om zelf na te denken. “Jullie Christenen slikken gewoon alles wat de Bijbel je voorkauwt. Jullie hebben er zelf geen eigen mening over…” Terwijl het waar is dat Jezus van ons vraagt Hem te vertrouwen, ook als we niet begrijpen wat er om ons heen gebeurt, vraagt Hij duidelijk van ons om zelf over alles na te denken.
Daar gaat de Oppepper van deze week over.

Jezus zelf leert ons dat geloof alles te maken heeft met het overdenken van de dingen om ons heen en het gebruiken van ons gezonde verstand. Hij vraagt van ons om Zijn Woord te bestuderen, er over na te denken en er uitgebreid de tijd voor te nemen. De Bijbel staat vol logica, en geloof is niet iets ongrijpbaars en mystieks dat je maar gewoon klakkeloos moet aannemen. Mensen die lui achterover in hun leunstoel zitten en verwachten dat God wonderen voor hen zal doen omdat ze de Bijbel in hun schoot hebben liggen, zullen bedrogen uitkomen. Zo’n houding heeft niets met geloof te maken. Levend geloof overdenkt alle dingen. Jezus zei in Mattheüs 6 dat wij op de vogels moeten letten, zodat we dan een logische conclusie kunnen trekken. Kijk naar het gras, kijk naar de lelies van het veld …

Misschien zou je geloof wel kunnen definiëren als de houding van een mens die volhardt in het overdenken van de woorden en beloften in de Bijbel juist op die momenten dat alles rondom hem uitschreeuwt dat hij ten onder gaat en dat hij het zinkende schip maar beter kan verlaten.

Een Christen behoort wel degelijk over alles na te denken. Het wordt echter een probleem als je je eigen gedachten niet goed observeert en de bron niet controleert. Zonder het in de gaten te hebben worden de gedachten van veel mensen niet door hen zelf bepaald maar door iets of iemand anders, met het gevolg dat ze in hun eigen denkwereld in een kringetje ronddraaien zonder ooit ergens te komen.

Dat is in essentie wat er gebeurt als we ons zorgen maken. Iets anders, een invloed van buitenaf duwt onze gedachten in een bepaalde richting en als we daar niet uit stappen door zuiver over de dingen na te denken groeien de zorgen vaak uit tot enorme bergen die ons grimmig toelachen dat alles voor ons verloren is. In wezen zijn angst en twijfel juist het resultaat van te weinig in de juiste richting denken. Als je weet wie God is en Zijn doel en beloften voor het leven begrijpt kan de angst niet anders dan wegsluipen door de achterdeur van je hart.

Geloof is dan ook geen psychologische zelfhypnose of zoals sommige mensen beweren een of ander kinderlijk wensdenken, maar een beredeneerde reactie op een geopenbaarde waarheid. Wanneer wij Christus omhelzen als onze Heer en Heiland, wordt onze geest getransformeerd. De Heilige Geest is in ons aan het werk, Hij vernieuwt ons, en wij ontvangen een nieuwe geest en een nieuwe  manier van denken die de wereld niet kent. Goddelijke en bovennatuurlijke gedachten worden geïnjecteerd in onze menselijke denkpatronen.

Maar omdat we nog steeds in een gevallen wereld leven, heeft onze vernieuwde geest voortdurende reiniging en verfrissing nodig. Jezus zei dat Gods belangrijkste middel om ons denken te zuiveren het lezen van Zijn Woord is. Neem er dus de tijd voor. Neem de tijd om het Woord van God te laten stralen en je hart schoon te wassen van iedere vorm van zorg en twijfel.

Naar een artikel van Martyn Lloyd-Jones

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier