De dorst gelest

Wie dorst heeft, zal Ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets.
Openbaring 21:6

Wat dorst precies betekent weet je pas echt als je door de droge, hete woestijn zeult en de laatste druppel water uit je veldfles reeds uren geleden in je uitgedroogde keel is verdwenen. Op dat moment bestaat er geen geschenk dat waardevoller is dan een glas koel, helder water. In Egypte worden bronnen die in de woestijn ontspruiten en zoet water voortbrengen dan ook wel ‘Een geschenk van God’ genoemd.
Op zo’n moment wordt het duidelijk wat de ware rijkdom van het leven is. Geld heeft in die droge woestijn zijn belang verloren en menig verloren mens zou zijn volle geldkist zonder aarzelen aanbieden aan de man die hem een kruik water kon geven.
Dorst moet nu eenmaal gelest worden en wel zo snel mogelijk.
Maar er zijn ook andere vormen van dorst. Geen dorst die ons het leven beneemt als die niet snel gestild wordt, maar evengoed een wurgende dorst die een leven kan beheersen en die schreeuwt om verzadiging.
Zo zijn er mensen die dorsten naar goud en rijkdom. Anderen smachten naar eer of macht. Weer anderen begeren kennis en genot. En daarom zijn ze voortdurend op zoek naar een bron om zich aan te laven. Maar telkens als ze van die bron gedronken hebben en rijkelijk verzadigd zijn, gebeurt er iets vreemds. Die zucht naar hun verlangens keert de volgende dag weer terug. Telkens weer, hoeveel ze ook gedronken hebben, moeten ze terug en zich opnieuw bevredigen met het water uit hun specifieke bron. En dan, als ze die cyclus niet doorbreken gaan ze uiteindelijk smachtend en dorstend de eeuwigheid binnen.

 

Maar dat is nergens voor nodig, want er bestaat een bron die onze dorst voor eeuwig kan lessen. Er bestaat levend water dat nooit ophoudt te stromen en dat zijn kracht niet verliezen kan. We hoeven er niet eens voor te betalen; het wordt ons vrijelijk aangeboden. Het water uit die bron maakt ons niet opgeblazen, schreeuwerig of eigenzinnig, maar maakt ons schoon en laat onze gezichten stralen met een hemels licht.
In de Bijbel wordt ons op veel verschillende plaatsen verteld waar we dat water kunnen  vinden, zoals bijvoorbeeld in Johannes 4 toen Jezus de Samaritaanse vrouw over dat water vertelde. “Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt.”
En wat te denken van de uitspraak van Jesaja die profeteerde: “Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis! Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel dat u geen kracht geeft? Waarom zou u betalen voor etenswaren die niets waard zijn? Luister, dan zal Ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel!”
Jezus is de grote Gift en de grote Gever. Als je je leeg voelt en verlaten, ongeïnspireerd en moe van alles wat de wereld je opdringt, neem dan gratis van dat levende water en laat je er door schoonwassen.

Zalig zij die dorstend smachten,
die hongeren naar gerechtigheid,
die op beter voedsel wachten,
dan de wereld hen bereidt.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier