God is trouw

Naar een artikel van C.H. Spurgeon

De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.
1 Corinthiërs 10:13

“God is trouw.” O, wat hou ik van die woorden! Ze klinken mij in de oren als hemelse muziek. “God is trouw.” De mens kan falen en is niet altijd trouw. Wij zijn niet altijd vol geloof en betrouwbaarheid en lopen niet altijd over van moed, maar bij God is dat anders.
God is altijd en op ieder moment trouw.
Paulus zegt daarover:  “Zelfs als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw.” Wat een liefde en wat een troost voor ons als zwakke mensen. God is altijd trouw aan elke belofte die Hij heeft gedaan. Hij is  altijd genadig voor ieder kind dat Hij in Zijn hemelse gezin heeft opgenomen.
Hij die niet liegen kan heeft het zelf gezegd. Wat te denken van die prachtige woorden uit de Schrift: “Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Daarom kennen wij ook geen angst, al nam de aarde een andere positie in en al scheurden de bergen die op de zeebodem staan.”
God behoedt ons er keer op keer weer voor dat wij ten onder gaan in de zee van onze aardse moeilijkheden. Niet altijd op het moment dat wij dat wensen, maar telkens weer op tijd en in Zijn wijsheid, zodat Zijn plan voor ons leven wordt bewerkstelligd.
En dat is altijd al zo geweest. Voor ons begon Zijn trouw op die prachtige dag dat wij ons hart openden en ons aan Jezus overgaven. Dat was het moment waarop Jezus ons voor het eerst duidelijk toefluisterde: “Ik zal altijd voor je zorgen en je nooit in de steek laten.”

Herinneren wij ons die dag nog? Denk daar eens goed over na. Is de Heer niet altijd trouw geweest, ondanks de stormen van het leven? Kun jij met je vinger naar ook maar één bladzijde van je levensboek wijzen en hoofdschuddend zeggen: “Op die dag was God ontrouw.

Toen heeft Hij me verlaten.”
Natuurlijk zijn er mensen geweest die ons bedrogen hebben. Vrienden met wie we lief en leed hebben gedeeld maar die ons opeens de rug hebben toegekeerd. En met kinderen is het soms al even erg. Er zijn familieleden die onvriendelijk en onredelijk zijn geweest, of die zich nooit meer laten zien.
Maar God niet.
God is getrouw. De Heer heeft ons nooit slecht behandeld of ons alleen achtergelaten in een woestenij van verdriet en onrecht. Laat de mensen maar liegen en bedriegen. Laat de wereld maar razen. Het maakt niet uit, want wij hebben een bron van eeuwig leven en een Herder die Zijn leven voor ons heeft neergelegd en die telkens weer zegt: “Mijn kind, Ik ben trouw.”
“Maar,” zo zeg je misschien, “Niet al mijn problemen hebben direct met mijn medemens te maken. Ik sta namelijk oog in oog met een gevreesde ziekte. Ik moet een operatie ondergaan waar ik bang voor ben, of ik sta er zakelijk gezien belabberd voor.” Zou God dan toch Zijn Woord met je breken?
Natuurlijk niet. Jij bent Gods kind, een parel in Zijn ogen.
Hou die gezegende waarheid van Gods trouw vast. Laat de kracht van die woorden je hart verlichten met die hemelse troost. De hele wereld kan op zijn grondvesten heen en weer schudden als een dronken man, maar de Rots der eeuwen staat vast. De sterren van tijdelijke voorspoed kunnen uit de hemel vallen, de zon van het aardse geluk kan verduisterd worden waardoor je leven in duisternis wordt gehuld, maar dan staat daar opeens het ware Licht stralend voor je, het licht dat ver boven alle wereldse machten verheven is. En dat Licht strekt Zijn handen naar je uit en blijft dezelfde woorden maar zeggen: “Kind, Ik ben trouw.”
De apostel Jakobus schrijft: “Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.”
Wat je toekomstige beproevingen ook mogen zijn, jubel van vreugde en zing Gods lof, want Hij heeft het gezegd. Hij laat je niet vallen, want Hij is trouw.

Hebreeën 13:5
Psalm 46:1
Jakobus 1:17

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier