Blijf bij die gifslang vandaan

daar verscheen de heerlijkheid van de HERE vanuit de wolk die hen leidde.
Exodus 16:10

Ontmoediging is een niet te onderschatten vijand, maar als je dit kwaadaardige geboefte direct aanpakt heeft zijn verziekende invloed weinig kans. Kweek bij jezelf daarom de gewoonte aan om bij iedere wolk die zich boven je samentrekt, naar het lichte randje te kijken en niet naar dat sombere grijze gedeelte.

Geef je niet over aan ontmoediging, hoe grauw en uitzichtloos alles ook mag lijken, of hoezeer je ook gebukt mag gaan onder zorgen. Een ontmoedigd mens ontbeert de kracht om ook maar iets te doen. Hij kan de aanvallen van de vijand niet weerstaan in zo’n depressieve staat, noch kan hij bidden voor anderen.

Ga ieder symptoom van deze aartsvijand uit de weg, zoals je ook bij een gifslang weg zou blijven.

Als je niet in het stof wilt bijten, moet je de ontmoediging resoluut de rug toekeren. God heeft heel wat te zeggen over Zijn kracht en heeft ons heel wat beloften gegeven.

Zoek ze op. Overdenk die beloften die jou aanspreken en zeg hardop als je ze gevonden hebt: “Deze belofte is voor mij.” Als je nog steeds gevoelens van twijfel en ontmoediging hebt, stort je hart dan uit bij God en vraag Hem om de vijand die je zo genadeloos treitert te bestraffen en weg te jagen.

Op het moment dat je je van ieder symptoom van twijfel en ontmoediging afkeert, zal de Heilige Geest je geloof aanwakkeren en je ziel goddelijke kracht inblazen. De Bijbel spreekt over ‘het gevecht van het geloof.” En om dat gevecht goed aan te kunnen moet je getraind zijn. Dat komt niet vanzelf, en aanvankelijk zul je misschien nog niet heel sterk zijn. Maar als je resoluut en zonder pardon iedere neiging tot mopperen en depressiviteit de kop indrukt, zul je al gauw merken dat de donkere machten minder vat op je hebben.

Als je met je eigen ogen toch eens kon zien hoe snel de machtige legers van Gods kracht in actie komen, iedere keer wanneer je je afwendt van de duistere bendes van negativiteit. Als je je ogen op God richt zal die vijand van depressie en ontmoediging weinig invloed op je hebben!

Alle geweldige hulpmiddelen van God staan de zwakste gelovige tot zijn beschikking als hij zich in de naam van Jezus vol eenvoudig, kinderlijk geloof aan God overgeeft en om Zijn hulp en leiding vraagt.

-Naar een artikel uit Streams in the Desert
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier