Bescherm je hart boven alles

Schuldgevoel, ook in het leven van een oprechte Christen, kan soms een haast onoverkomelijk obstakel zijn. Fouten uit een grijs verleden steken maar al te graag hun kop op en het is niet altijd even makkelijk om de emoties die daarmee gepaard gaan de deur te wijzen.

Je weet dat Jezus je vergeven heeft, maar dat wil niet zeggen dat je je altijd vergeven voelt. Op een onbewaakt ogenblik worden er regelmatig van die giftige pijlen op ons afgestuurd om ons door zulke negatieve gevoelens te ontmoedigen. Je bidt en vraagt God om hulp, maar toch ben je niet altijd zomaar van die gevoelens af.

Corrie Ten Boom beschrijft deze gevoelens accuraat in een van haar boeken en benoemt ze als het ‘ding-dong’ principe. Als de koster aan het touw van de kerkklokken trekt klinkt het oorverdovende gedreun van de kerkklok, maar al snel hoeft hij niets meer te doen, want als de klepel eenmaal in beweging is, blijft de klok nog lange tijd vanzelf naluiden en stopt het geluid pas na verloop van tijd.

Het is een goede illustratie van onze gevechten met schuldgevoelens. Onze vijand trekt aan de bel van een probleem in ons leven, terwijl wij er allang mee afgerekend hadden. Maar het lawaai en de negatieve gevoelens blijven ons nog lang achtervolgen, ook al zijn we vergeven en schoongewassen door Jezus zelf.

Als je je door dat geluid van die niet zo mooie kerkklokken zo van streek laat maken en niet durft te vertrouwen dat Jezus echt om je geeft, geef je de vijand de vrije hand om nog eens goed aan de klok te hangen en hoor je in plaats van Gods rustgevende Woorden alleen het kabaal van verwarring en twijfel.

Vul je leven met geloof, zodat er geen ruimte is voor twijfel en onzekerheid. Als geloof op de voordeur klopt gaat de vijand er door de achterdeur direct en resoluut vandoor. De oplossing is dus om je vast te houden aan het woord van de Meester en niet aan wat je gevoelens je vertellen.

In het boek Spreuken staat: “Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.” (Spreuken 4:23) Dit gaat niet om ons fysieke hart, maar om ons wezen en denken en als wij ons niet bewust zijn van de geestelijke strijd kunnen wij makkelijk verstrikt raken in een web van duivelse twijfels. Je kunt erop rekenen dat de vijand niets liever doet dan onze zwakheden en fouten goed bij ons in te peperen, en helaas is hij er behoorlijk goed in.

Maar Gods stem is altijd liefdevol, zelfs in tijden van een correctie en is altijd aanmoedigend.

“Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” (2 Timotheüs 1:7)

Herken welke stem van God is en welke niet. Er is een groot verschil tussen de spottende, wanhopige visie van de vijand en de krachtige overtuiging van God. De een leidt naar de afgrond, de andere naar de hemelpoort. Het is de moeite waard om ze te leren onderscheiden.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier