Altijd bij Hem

En daarna zullen wij altijd bij Hem zijn
1 Thessalonicenzen 4:17

Toen de vrouw van een gelovige ziek werd en uiteindelijk aan haar ziekte overleed vroeg iemand aan haar man wat voor zin het had dat hij tot God bad. “Je gebeden hebben niets uitgehaald. Je vrouw is dood en begraven. De situatie is niet veranderd en God heeft je niet geantwoord.”

De man antwoordde en zei: “Ik bid niet altijd om antwoorden te verkrijgen en een verandering in mijn omstandigheid is niet het grootste doel in mijn gebeden. Ik bid omdat ik niet anders kan. De nood om te bidden vloeit uit me en door gebed zie ik het gezicht van Jezus. De omstandigheden veranderen niet altijd door gebed, maar het verandert mij ingrijpend.”

***

Als wij Gods aanwezigheid bespeuren en als het ware Zijn aangezicht zien, hoe kortstondig dat soms ook mag zijn, wordt ons hart vervuld van onuitsprekelijke vreugde en verheugen wij ons in de wetenschap dat wij veilig geborgen zijn in Zijn liefdevolle armen. Wat een rust en wat een zegen als wij God zo mogen beleven.

Maria in de Bijbel gaf ons het goede voorbeeld. In het Bijbelverhaal over Maria en Martha vinden wij onszelf terug. Iets van de beide zusjes leeft ook in ons, maar als wij leren om de Maria in ons de boventoon te laten voeren zal God ook ons Zijn wonderen openbaren.

En makkelijk is dat niet. Martha had ook best bij Jezus willen zitten, maar haar aardse plichten dreven haar voort en verleidden haar tenslotte tot haar bestraffende en eigengerechtigde woorden aan het adres van haar zusje.

Paulus moedigt ons aan met de woorden: “Blijf strijden voor God,” * en dat slaat voor een groot deel op de strijd die wij moeten leveren om onze communicatie met Jezus warm en levendig te houden.

Maar dat is de situatie vandaag. Morgen zal dat anders zijn. Vandaag lijkt het soms moeilijk om God te bespeuren en moeten wij strijden om de gemeenschap met Jezus te ervaren. Opnieuw spreken de woorden van Paulus tot ons: “Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan.”*

De vreugde als wij echt contact met Jezus hebben, het geluk dat ons overspoelt als onze gebeden beantwoord worden en wij niet alleen op geloof weten dat God voor ons zorgt, maar het ook met onze eigen ogen zien, is onbeschrijflijk, maar is nu nog tijdelijk.

De bergen en dalen in ons geestelijke leven wisselen elkaar voortdurend af. Maar dan, in de eeuwige toekomst die voor ons vaststaat, zijn dat geluk en die vreugde voortdurend bij ons.

C.H. Spurgeon schrijft daarover: “In de hemel zal onze vreugde niet langer verstoord worden door zorg, zonde of plicht; geen tranen zullen het zicht in onze ogen vertroebelen, en niets zal onze gemeenschap met Jezus verstoren.”

Als het nu al zo gezegend is om Zijn aanwezigheid te ervaren als wij op de toppen van onze geestelijke ervaring staan, hoeveel schoner en mooier zal het zijn als wij Zijn aangezicht voortdurend kunnen zien. “Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met Hem staan.” * Als de dagen soms zwaar zijn en de nachten zo lang lijken, vergeet dan nooit dat dit huidige leven voor ons slechts de oprijlaan is naar het eeuwige huis van God.

Hoe is het in de hemel? Dat ervaar je op ieder moment aan de voeten van Jezus en als je in Zijn ogen kijkt en Zijn stem hoort die tegen je zegt, “Ik ben bij je.”

* 1 Timotheüs 6:12
* Hebreeën 4:11
*1 Corinthiërs 13:12

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier