Heimwee naar de hemel

De hemel…

Wie verlangt er niet naar die eeuwige plaats waar we onze dorst zullen lessen met het levende water en voortdurend omringd zullen zijn door het licht van God. Waar pijn en verdriet niet welkom zijn en Satan geen kans meer heeft. Toch is het nauwelijks mogelijk om je er een goede voorstelling van te maken. Zei Paulus niet:  “Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.”

Wij kijken nu, vanaf onze aardse positie met een aardse voorstelling naar het hemelse leven en beoordelen het met aardse maatstaven. Dus de afwezigheid van stress, wanhoop en ellende zijn vaak de eerste dingen waar we aan denken, want dat zijn de dingen waar we nu in ons huidige leven, zoveel last mee hebben.

Nu zien we nog door troebel matglas, maar als wij aan het einde van onze aardse reis bij God komen zullen wij de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. De grootste zegen van het hemelse leven is ongetwijfeld niet de afwezigheid van zonde en pijn, maar de voortdurende aanwezigheid van Jezus zelf.

Natuurlijk is Jezus ook nu voortdurend bij ons, maar voorlopig ervaren we Zijn liefde vooral ‘door het geloof’. Hier op aarde leren we hoe het is om Jezus te kennen op geloof en ons zo door dik en dun aan Hem vast te houden.

In de hemel zullen wij Hem met onze eigen ogen zien en niet alleen met de ogen van het geloof.

Dat verlangen naar die volmaakte wereld van God is belangrijk. Het betekent niet dat je het huidige leven minder serieus neemt, maar juist dat je alles in het werk stelt om Hem in dit huidige leven zo goed mogelijk te dienen.

God heeft in ieder menselijk hart een zendertje geplaatst waarmee de hemelse muziek tot ons doorkomt. Ieder mens, zelfs de ongelovigste mens die er rondloopt, hoort die muziek en kent dat verlangen naar volmaakte schoonheid, rechtvaardigheid en geluk. Ieder mens heeft heimwee naar de plaats van het geluk. Als we meer afstemmen op Gods zender, wordt het geluid duidelijker en het verlangen groter.

Niet ieder mens stemt er op af. Een mens is vrij om te kiezen naar welk station hij wil luisteren, maar er is geen mens die het verlangen niet kent.

En zoals CS Lewis heel terecht opmerkt: “Als er een verlangen naar iets bestaat, is er ook iets dat dit verlangen volledig kan vervullen.” Een mens verlangt naar schoonheid omdat de volmaakte schoonheid bestaat. Een mens verlangt naar voedsel omdat er iets bestaat om de honger te stillen. Zo verlangt een mens ook naar de hemel, omdat de hemel bestaat.”

Heimwee naar de hemel is een prachtig heimwee. Hemels heimwee heeft vleugels. Als wij dat verlangen uitspreken in gebed, aanbidding en dankzegging, slaat het zijn vleugels uit en voert het ons mee naar die prachtige wereld van vrede en rust. Dat is de wereld waar wij thuishoren. Dat is ons huis.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier