Maandag 7 februari 2022

Het verhaal gaat dat een vader in India eens aan zijn zoon vroeg om een ongebruikte mat op te zoeken. Het ding moest nog ergens in een kamertje liggen en de vader wilde het graag hebben.

     “Natuurlijk vader,” sprak zijn zoon gewillig. “Wat gaat u er mee doen?”

     Zijn vader snoof zijn neus en antwoordde gefrustreerd: “Zoals je weet is je grootvader niet alleen doof, maar nu is hij ook nog eens stekeblind geworden. Hij kan niets meer en zit alleen maar in de weg. Het is voor ons allemaal beter als we hem op die mat bij de oever van de Ganges neerzetten zodat hij daar kan sterven.”

     “Maar… we moeten toch zeker voor grootvader zorgen?” stamelde de zoon.

     “Dit is gewoon het leven, zoon,” antwoordde de vader zonder enige emotie. “Grootvader komt wel weer terug in een ander lichaam en dan kan hij het nog eens proberen.”

     “In dat geval,” sprak de zoon zacht, “is het wellicht beter om die mat in twee stukken te snijden en grootvader maar een halve mat te geven.”

    “Een halve mat?” sprak vader geïrriteerd. “Hoezo?”

    “Omdat u over een paar jaar ook doof en blind zult zijn en ik u dan aan de Ganges zal moeten zetten. Als we deze mat in tweeën snijden kunt u er zeker van zijn dat ik tegen die tijd een goed matje voor u heb.”

         Houd jezelf niet voor de gek, want God laat Zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten. Dus als je slechte dingen zaait door alleen maar te doen wat je zelf wilt, zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait door te leven zoals de Geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten.
Galaten 6:7-8

     Deze week nieuw op de site:

     In de schaduw
De Blijmoedige Duitser
 Wat is gebed nu eigenlijk?

 Spreuk van de week
Er is geen bloem die opengaat, geen zaadje dat in de bodem verdwijnt, en geen korenaar die heen en weer knikt in de wind, die niet de grootheid en barmhartigheid van God predikt en verkondigt aan de hele wereld.
Thomas Merton

 Om over na te denken
Als ik wil weten of een vriend wel werkelijk een vriend is hoef ik alleen maar te kijken naar wat hij doet als mijn leven zich in de gure, kille dagen van de winter bevindt. En zo is dat ook met mijn vriendschap voor God. Het is niet zo moeilijk voor mij om God te prijzen in de zomerzon, wanneer de melodieën van het leven de lucht vervullen en de vruchten aan de boom van mijn levenswerk overdadig rijpen. Maar wat gebeurt er als de vogels niet langer zingen en de oogst van mijn boom bederft? Zal mijn hart Gods liefde nog steeds bezingen en versaag ik niet om mij iedere dag weer bij God terug te trekken in Zijn tempel?

En zal ik God liefhebben in Gods eigen nacht? Zal ik een uur met Hem waken in Zijn Gethsemane en ben ik bereid Hem te helpen door Zijn kruis te dragen op de Via Dolorosa? Mijn liefde moet tot Hem komen in Zijn vernedering. Dan weet ik dat ik niet Zijn goede gaven begeer, maar alleen de Gever. In het duister van de nacht, alleen met Hem ga ik Zijn ware vriendschap begrijpen.
-George Matheson.

Het archief van CH Spurgeon
Als je diep ontzag voor de Heer hebt, beschermt de Engel van de Heer je. Hij zal je redden.
Psalm 34:8

De engel van het verbond, de Here Jezus, staat aan het hoofd van alle hemelse legers en omringt met zijn soldaten de woningen van de heiligen. Als verschanste legerscharen liggen de dienende engelen rondom Gods kinderen om hen te dienen, bij te staan, te verdedigen en te troosten. Aan alle zijden wordt de wacht gehouden door die krijgers met ogen die nooit dichtvallen, en de aanvoerder van dat leger is de grote Koning, wiens moed, macht en dapperheid niemand kan weerstaan. Later in de hemel zullen we pas zien hoeveel wij te danken hebben aan die onzichtbare handen die ons ondersteunen, opdat wij onze voet niet stoten aan een steen.

Uit de schatkist van het verleden
In 1895 ontdekte de Duits-Nederlandse wetenschapper Röntgen de röntgenstralen. Een van de eerste röntgenfoto’s was die van de hand van de vrouw van Röntgen, Anna Bertha. Hij vroeg haar om haar hand tussen zijn nieuwe machine en de fotografische plaat te houden. Op de foto die hij zo ontwikkelde waren het skelet van haar hand en haar trouwring duidelijk te zien. Het schijnt dat Anna Bertha verschrikt uitgeroepen heeft: ‘Ik heb mijn eigen overlijden gezien!’

Dit bracht een andere wetenschapper uit die tijd op het idee om met deze straling te experimenteren en hij deed dat bij een groep rijke vrouwen, allemaal uitgedost met juwelen en stralende kettingen. “Het effect van deze straling op kostbare juwelen is opzienbarend,” sprak de man terwijl hij de dames aan de straling blootstelde. Er gebeurde iets wonderlijks, want niet alle dames droegen echte juwelen en er zaten nogal wat nepdiamanten tussen. De echte stenen lichtten op en begonnen te stralen, terwijl er van de namaakjuwelen nog geen straaltje licht kwam. God heeft ook röntgenogen. Zijn ogen onderzoeken onze harten, zoals het staat beschreven in het Bijbelboek Jeremia: “Ik, de Heer, weet wat er in het hart van een mens is. Ik ken ieders diepst verborgen gedachten. Daardoor kan Ik iedereen geven wat hij verdiend heeft. Ik beloon ieder mens naar wat hij heeft gedaan, goed of slecht.” (Jeremia 17:10)

Is ons geloof oprecht en echt? Als het dat is zal het flonkeren met ware liefde voor God en de waarheid als God naar ons kijkt, maar zo niet, dan blijft het donker als Gods licht op ons hart schijnt.

God, ik wil dat U alles van me weet.
Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.
Zeg het me als ik iets verkeerds doe
en help me om weer te leven zoals U het wilt.
Psalm 139:23,24

 Dat is grappig
Op een morgen opende de dominee zijn post. Er was een brief bij zonder afzender en de dominee opende de brief nieuwsgierig. Er zat een velletje papier in waarop slechts één woord stond geschreven: “Dwaas.” De volgende zondag vertelde hij er over tijdens de dienst: “Ik heb mensen gekend die brieven schreven en dan vergaten die te ondertekenen. Maar deze week kreeg ik een brief van iemand die zijn naam ondertekende maar vergeten was om de brief te schrijven.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier