Maandag 6 juni 2022

Lang voordat het internet bestond, toen de eerste telecommunicatiemiddelen nog werden uitgevonden, stond een ongelovige man eens pochend bij het telegraafkantoor en zei smalend tegen een jochie dat in God geloofde: “De wetenschap is toch wel heel ver gevorderd, knul. En jij maar zeggen dat alles van God komt.”

“Dat doet het ook,” antwoordde het kereltje fel.

De man zuchtte gefrustreerd en zei: “Wat zeur je nou? Neem nu die nieuwe uitvinding van de telegrafie. Als mijn vrienden die 200 km verderop wonen een antwoord van mij nodig hebben, hoef ik alleen dit kantoor maar binnen te gaan om een boodschap te versturen en stel je eens voor… Binnen een paar minuten hebben ze mijn antwoord. Daar kan zelfs God niet tegenop.”

Het kereltje haalde zijn schouders op en zei smalend: “Dat is niets. Ik weet een manier om een antwoord te krijgen voordat er een vraag is gesteld.”

Het gezicht van de man verstrakte en hij zei scherp: “Onzin. Dat kan helemaal niet.”

“God kan alles,” antwoordde het jochie. “De profeet Jesaja heeft gezegd: ‘Ik zal antwoorden, nog vóórdat ze Mij om hulp hebben geroepen. Ik zal hun al antwoorden terwijl ze nog tegen Mij spreken.’*

Het is heel mooi wat God de mensen laat uitvinden, maar er gaat toch niets boven God zelf.”
*Jesaja 65:24

Deze week nieuw op de site:

Een loflied in mijn tuin
De gouden jaren 4
Zwarte verf

 Spreuk van de week
Hoe kun je verwachten dat God tot je spreekt met die zachte, innerlijke stem die de ziel doet smelten, als je zelf zoveel lawaai maakt en voortdurend in beweging bent? Wees stil, dan zal God echt weer tot je spreken.
François Fénelon

 Om over na te denken
Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht.
Jakobus 1:17

Als Jezus, de machtige Zoon van God, het belangrijk vond om iedere dag weer te beginnen met gebed in warme gemeenschap met de Vader, waarom denken wij dan dat we het zo nu en dan best wel zonder die tijd kunnen stellen? Dat kunnen we niet en we zouden erop moeten toezien dat we ons hart iedere dag weer persoonlijk bij God uitstorten, dat we ons door Hem naar de wateren van rust laten voeren, Wat God ons geeft is altijd goed en volmaakt en Hij heeft beloofd dat alles wat ons overkomt meewerkt aan de vervolmaking van ons geluk.

Wat Jezus van de Vader ontving in Zijn uren van gebed zullen we nooit weten, maar wat we wel zeker weten is dat een leven zonder gebed een krachteloos, oppervlakkig leven wordt. Een leven zonder gebed kan nog altijd veel kabaal maken en het hoogste woord hebben, maar het wordt een leven dat ver verwijderd blijft van de noodzakelijke hemelse vrede en dat niet straalt met het eeuwige licht in een duistere wereld.
Onbekend

Het archief van C.H. Spurgeon
Hoe komt het toch dat er christenen zijn die, ofschoon zij talloze preken horen en hun boekenkast volgepropt hebben met boeken over geestelijke vooruitgang, toch nauwelijks enige vordering lijken te maken in het goddelijke leven?

Dat antwoord is niet moeilijk te raden. Dat komt doordat zij hun gebedshuis verwaarlozen en niet samen met de Heilige Geest nadenken en mediteren over Gods Woord. Zij hebben het koren wel lief, maar vermalen het niet; zij willen het graan wel hebben om hun dagelijks brood mee te maken, maar willen niet zelf naar de velden gaan om het daar te oogsten. De vruchten hangen aan de boom, maar worden niet geplukt; het water stroomt aan hun voeten, maar zij bukken zich niet om het te drinken. Als je er goed over nadenkt zul je moeten concluderen dat dit grote dwaasheid is. O Heer, verlos ons van zulke domheid.
– Charles H. Spurgeon

Uit de schatkist van het verleden
Oliver Cromwell, een Engels staatsman uit de zeventiende eeuw zei eens tegen zijn soldaten voordat een belangrijke veldslag werd gehouden: “Mannen, houdt moed. Vecht door, want God komt altijd te hulp. Heel vaak komt zijn hulp pas op het allerlaatst en net op het nippertje, maar komen doet hij. Zo krijgt God de eer en niet wij.”

Het was een waar woord. God hoort ons altijd als wij Hem oprecht zoeken en Hij vergeet ons nooit. Zijn stilte wil helemaal niet zeggen dat Hij ons niet gehoord heeft. Als wij niet direct antwoord krijgen, wil dat wellicht alleen maar zeggen dat de juiste tijd voor bevrijding nog niet gekomen is en dat God geduldig wacht op het juiste moment om ons te hulp te komen. Zo overtuigt Hij ons van Zijn ongekende liefde en wordt ons geloof als Zijn onzekere en zwakke kinderen gesterkt.

Dat is grappig
Op een avond ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog stond een soldaat eens met zijn medesoldaten in het kamp luid te praten over de gebeurtenissen van die dag. Hij wilde een sigaretje opsteken maar geen van zijn vrienden had een vuurtje. Gelukkig zag hij vanuit zijn ooghoek de schaduw van een andere soldaat voorbijglijden. Hij draaide zich om en schreeuwde met luide stem: “Hé joh, heppie een vuurtje voor me?”

De ander stopte en antwoordde zacht: “Tuurlijk. Kom maar hier.”

De soldaat liep enthousiast naar de soldaat toe maar verstijfde van schrik toen hij hem goed kon zien. Het was de generaal.

“Ik… eh…,” stamelde hij angstig, “… h-het spijt me mijnheer, ik had geen idee dat u de generaal was.”

“Geeft niet,” antwoordde de generaal met lichtjes in zijn ogen terwijl hij de soldaat een vuurtje gaf. “Wees maar blij dat ik de sergeant niet was…”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier