Maandag 30 mei-2022

Een leraar was eens met zijn klas in een discussie verwikkeld over het kwaad en de noodzaak om er resoluut tegen op te treden. Hij gebruikte de gevaren van drugs als voorbeeld en had voor de gelegenheid een stoere bink die van slangen hield gevraagd om bij hem in de klas te komen. De man stormde op een afgesproken moment de klas binnen met een grote zak die hij leeggooide op de grond. Er zat een grote ratelslang in. De leerlingen bestierven het van angst en renden in paniek naar achter in de klas. De man stopte zijn ratelslang snel weer in de zak en zei met een grijns dat de ratelslang door hem ongevaarlijk was gemaakt. Toen vertrok hij weer; tot grote opluchting van de kinderen. De leraar sprak: “Luister goed, jongelui. Als jullie geconfronteerd worden met slechte dingen, zoals drugs, geweld of criminaliteit kijken jullie geïnteresseerd toe, maar bij die slang rennen jullie allemaal als angsthazen weg. Wat is het verschil? Normaal gesproken zijn ze allemaal dodelijk, maar voor de een hebben jullie een bepaalde fascinatie en voor de andere zijn jullie als de dood. Vergeet het niet: ‘Wie met pek omgaat wordt er mee besmeurd.’

 Diep ontzag voor de Heer hebben, betekent: ver weg blijven van het kwaad, van trots en van misdaad. Ik haat ook alle leugens.
Spreuken 8:13

Deze week nieuw op de site:

Heimweeberg
De gouden jaren 3
Vertrouwen op Uw Woord

 Spreuk van de week
Elk probleem in ons leven is eigenlijk een door God aangewezen onderwijzer. Luister goed naar de les en leer ervan.

 Om over na te denken
Want ik weet dat in mijzelf (en daarmee bedoel ik in mijn oude ‘ik’ niets goeds woont. Want ik wíl het goede wel doen, maar het lukt me niet. En zo gaat het altijd: als ik het goede wil doen, zorgt het kwaad in mij ervoor dat ik het slechte doe. Want met mijn geest en mijn verstand wil ik graag doen wat de wet van God vraagt. Maar mijn ‘ik’ strijdt tegen mijn verstand en wil andere dingen doen. Zo word ik een gevangene van het kwaad dat in mij zit. Wat een vreselijke toestand! Wie kan mij bevrijden van dit ‘ik’ waar het kwaad in woont dat mij doodt? Prijs God: Jezus Christus!
Romeinen 7:21-25

Ik had moeite met het Bijbelse principe: “Haat de zonde, maar heb de zondaar lief.” Hoe kan dat nou? Als iemand iets verschrikkelijks deed had ik niets op met de desbetreffende persoon en wilde ik niets met hem te maken hebben. Totdat ik me realiseerde dat er één persoon was die voortdurend slechte dingen deed, van wie ik echter zielsveel hield.

Wie was dat dan? Dat was ik zelf. En dat was een verbazingwekkende openbaring. Omdat ik van mijzelf hield vond ik het verschrikkelijk dat ik iemand was die slechte dingen deed en zocht ik met Jezus naar manieren om te genezen. En er is een geneesmiddel. Genade, heet het. Er is een Redder die van mij houdt ondanks mijn eigen kwaad en die me nu dag na dag wil omvormen naar het beeld dat Hij voor ogen heeft.

Begrijp me goed, Jezus wil niet dat we het kwaad in deze wereld minimaliseren. Hij vraagt ons om het echte kwaad te haten op dezelfde manier waarop wij het in onszelf haten. We voelen pijn als we over slechte dingen horen, maar we mogen ons altijd op Gods genade werpen met de verzekering dat God oplossingen biedt, zodat iedereen kan genezen en kan stralen met de liefde van God.
-C.S. Lewis

Twee vrienden stonden eens op het perron van het station en keken gefascineerd toe hoe de sneltrein voorbij denderde. “Wat een prachtig gezicht,” zei de ene. “Heb je die locomotief gezien? Wat een kracht en wat een vermogen. Daar kan niets tegenop.”
“Je hebt gelijk,” antwoordde zijn vriend, die Christen was. “Inderdaad een machtig gezicht zolang die trein maar op de rails blijft. Als je die locomotief van de rails haalt heb je er helemaal niets aan. Eigenlijk is het met Christenen hetzelfde.”

De ander keek hem verwonderd aan. “Wat bedoel je?”

“De trein heeft de rails nodig om op het juiste spoor voort te snellen. Zonder het spoor is er niets. Een Christen op de rails is een machtig gezicht, zoals Jezus zei, een licht in het duister. Maar een Christen die het spoor niet volgt brengt niets. Het spoor is onze gemeenschap met God zelf. Een Christen die het spoor van persoonlijk contact met Jezus verlaat is een van de zwakste mensen op aarde.”
Onbekend

Het archief van C.H. Spurgeon

“De mensen zullen God toestaan overal te zijn behalve op zijn troon. Zij zullen toestaan dat Hij in zijn werkplaats is om werelden te vormen en sterren te maken. Zij zullen Hem toestaan in Zijn schatkamer te zijn om Zijn aalmoezen uit te delen en Zijn giften te geven. Zij zullen Hem toestaan de aarde te ondersteunen en haar pilaren te dragen, of de lampen van de hemel te ontsteken, of de golven van de altijd bewegende oceaan te regeren; maar wanneer God Zijn troon bestijgt, dan knersen Zijn schepselen met hun tanden. En verkondigen wij dat God op de troon zit en dat Hij het recht heeft met de Zijnen te doen wat Hij wil, over Zijn schepselen te beschikken zoals Hem goeddunkt, zonder hen daarover te raadplegen; dan worden wij verguisd en dan zijn de mensen doof voor ons, want God op Zijn troon is niet de God die zij liefhebben. Maar het is God op de troon die wij graag prediken. Het is God op Zijn troon die wij vertrouwen.”

 Uit de schatkist van het verleden
Het verhaal van de bekering van de bekende zendeling David Livingstone is zeker de moeite waard om te vermelden. Toen David nog een jong kereltje was had hij de opdracht om klusjes in de kerk op te knappen. Gelovig was hij nog niet echt, maar zo kon hij wat bijverdienen.

Op zekere dag zou er een zendeling komen spreken over het werk in Afrika, maar juist die dag stormde het vreselijk. Het was noodweer en er zat vrijwel niemand in de kerk. De zendeling had er geen zin meer in. Waarom zou hij zich gaan uitsloven voor een tweetal oude vrouwtjes en een grijs mannetje achter in de kerk? Maar God sprak heel duidelijk tot hem. “Het maakt niet uit wat jij denkt en dat er maar een paar mensen in de kerk zitten. Ik wil dat je vanavond je best doet en alles vertelt wat er op je hart ligt over Afrika.” De zendeling gehoorzaamde en preekte alsof de zaal vol zat. David Livingstone was er ook. Die zat ergens verscholen in een uithoek van de kerk om daar zijn klusjes uit te voeren, maar veel deed hij die avond niet. Hij luisterde geboeid naar de zendeling en was diep onder de indruk. Opeens wist hij wat hij met zijn leven wilde gaan doen. Soms denk je wellicht dat je niet veel te bieden hebt. Maar vergis je niet… Eén mens, twee mensen…Of tienduizend? Met God maakt het niet uit. Als God er iets mee te maken heeft, wordt het altijd een succes.

Dat is grappig
Toen vroeg de Heer aan Kaïn: “Waar is je broer Abel?” Hij zei: “Dat weet ik niet. Moet ik soms op mijn broer passen?”
Genesis 4:9

 Een man gaat naar een dierentuin en ziet daar een gorilla zitten met twee boeken. De gorilla kijkt verward. Een van de boeken is de Bijbel, het andere het boek van Charles Darwin over de evolutie. “Waarom kijk je zo verward,” vraagt de man aan de gorilla.

De gorilla kijkt de man peinzend aan en zegt: “Het is toch zo verwarrend. Ik kom er maar niet uit. Ben ik nu de oppasser van mijn broer, of ben ik de broer van mijn oppasser!”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier