Maandag 6 februari 2023

Op een begraafplaats ergens in Engeland is een heel eenvoudig, goed onderhouden graf gelegen met een grijze grafsteen. Het is het graf van een klein jochie met de naam Freddie dat al op jonge leeftijd door een ongeval om het leven kwam. Eigenlijk niet buitengewoon, maar Freddie hield klaarblijkelijk van de Heer en dat maakt het graf zo bijzonder, want op de grafsteen staat een tekst gegraveerd die je niet snel tegenkomt op een grafsteen. Er staat:

Freddie?
Ja, lieve Vader
Ben je klaar?
Ja, lieve Vader

Wat een mooie boodschap. En wij? Noemen wij God ook ‘Lieve Vader?’

Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem vol vertrouwen: “Lieve Vader!”
Romeinen 8:15

Deze week de moeite waard

Lees over de wonderlijke reis van het gedrukte Woord. Het deinst nergens voor terug, is nooit laf of bang, en komt nooit in de verleiding om een compromis met de zonde te sluiten…
Lees er hier meer over

Als ik naar de wonderen van Gods schepping kijk, dan zingt mijn hart van vreugde; dan stroomt er nieuwe kracht door mijn oude, pezige lichaam, en verdwijnen mijn zorgen als sneeuw voor de zon. -Een overdenking van Old Humphrey.
Lees er hier meer over

De rust in een muziekstuk is heel belangrijk. Juist door de rust komt de muziek tot leven. Door de stilte in het midden van het concert wordt de muzikale kracht benadrukt en wordt de ervaring nog rijker en schoner…
Lees hier meer

Spreuk van de week
Bijna elke dag van mijn leven bid ik dat honger en verlangen naar God de kerk mag binnenstromen. Ik vraag God niet om ons een beter begrip van onze Christelijke doctrines te geven. Dat hebben we niet nodig. Wij zijn al net zo orthodox als de Farizeeërs van weleer. Maar dit verlangen naar God, om Hem persoonlijk te kennen en te zien, zodat de Geest de ware Godsvrucht in ons naar boven brengt, dat is bijna uit ons midden verdwenen.
W. Tozer

Om over na te denken
Als we ons houden aan de principes van de Bijbel, zal ons land blijven bloeien. Maar als wij en ons nageslacht de instructies uit het Woord van God en Zijn gezag verwaarlozen, lopen we op een uiterst gevaarlijke weg. Niemand kan voorspellen wanneer een catastrofe ons zal overvallen, maar dat die komt is absoluut zeker en al onze eer en macht zal dan begraven worden in diepe duisternis.
Daniel Webster (1782-1852, Amerikaans politicus en minister van Buitenlandse Zaken)

 

Overal waar ik kwam; in Australië, China, Japan of Korea, en waar mensen zich vasthielden aan de Heilige Schrift en in de integriteit van dat woord geloofden en het met elkaar deelden, bloeiden hun levens en werk op wonderbaarlijke wijze op. Maar, en dit vervult me met grote bezorgdheid, op die plaatsen waar de mensen de zuiverheid van het Evangelie in twijfel trokken en hun schouders ophaalden over het kruis en de opstanding, was er verdeeldheid, ging het werk niet goed en waren de mensen diep ongelukkig. Daar leek het alsof de zwarte hand van de dood op hun levens rustte.
Charles Alexander (Zendeling aan het einde van de 19e eeuw)

 Uit het archief van Spurgeon
Pijn en lijden? Het zijn moeilijke wegen om te bewandelen, maar denk er eens goed over na: Het is beter het verdriet van een christen te hebben dan het plezier van een ongelovige; beter om te lijden als een christen, dan te lachen met de vreugde van een wereldse spotter. Om met Paulus en Silas geketend te zijn in de gevangenis is beter dan te regeren in een paleis met een koning als Achab. Het is beter een kind van God te zijn in armoede dan een kind van Satan in rijkdom en weelde. Kop op, ontmoedigde geest, als je beproefd wordt. Bedenk dat vele heiligen vóór jou, dezelfde dingen hebben meegemaakt. Ook de beste en meest gelouterde gelovigen hebben duisternis gekend en Jezus zelf, als onze geheiligde Herder, nog wel het meest.

Uit de schatkist van het verleden
De medische zendeling Peter Parker (1804-1888) werd eens na een Bijbelstudie verbaal aangevallen door een tegenstander van het Evangelie. “Die preek van jou over Paulus is echt grote onzin, Parker. Het is inmiddels allang bewezen dat Paulus van zijn paard afviel omdat hij een epileptische aanval had. En dan maar blijven zeggen dat hij een ontmoeting met Jezus had. Het is gewoon ongehoord.”

“Toch wel bijzonder,” antwoordde Dr. Parker. “Vóór zijn epileptische aanval was Paulus een godslasteraar die er niet voor terugdeinsde om moord en doodslag te gebruiken om mensen te dwingen, net zo te zijn als hijzelf. Maar direct na zijn aanval van epilepsie veranderde hij in een zachtmoedige, biddende man vol afschuw over geweld en zonde en kwam er geen onvertogen woord meer over zijn lippen. Hij werd een machtige strijder voor de liefde van God.” De evangelist wachtte even en zei toen: “O, machtige epilepsie, kom tot ons allen en verander ook ons in een apostel zoals Paulus.”  

 Ik dank onze Heer Jezus Christus dat Hij mij voldoende vertrouwt om mij het goede nieuws te laten prediken. Hij heeft mij daarvoor ook de kracht gegeven. En dat terwijl ik vroeger God zwaar beledigd heb! Want ik heb zijn gemeente vervolgd en mishandeld. Maar God heeft mij dat vergeven. Want ik wist niet dat het verkeerd was wat ik deed, doordat ik nog niet in Jezus geloofde. Maar de liefde van de Heer was meer dan groot genoeg om mij dat te vergeven, en Hij gaf mij zijn geloof en zijn liefde.
1 Timotheüs 1:12-14

Dat is grappig
Twee jongetjes liepen van de kerk naar huis en een van hen zag er nerveus en bleekjes uit. Ze hadden zojuist een preek gehoord over de duivel, en de dominee had er geen doekjes om gewonden. Het nerveuze kereltje zei tegen het andere: “Wat denk je van al dat Satan-gedoe? Ik voel me niet zo goed meer.”

De andere jongen schudde vastberaden zijn hoofd en antwoordde: “Welnee. Het is net als met Sinterklaas en al die poeha die ze daar over maakten. Net als bij de goedheiligman is de duivel gewoon je vader.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier