Maandag 31 juli 2023

Een gebed van John Wesley

Lieve Heer, ik begin langzamerhand te beseffen wat een grote vijand onze menselijke trots wel is en hoe belangrijk goddelijke overgave voor U is. Uw Woord vertelt ons dat er voor de val altijd een moment van hoogmoed komt, en dat U Uw ogen afkeert van een hooghartig mens. De geest van trots en opstandigheid houdt ons weg bij Uw warme liefde en is in wezen vernietigend en dodelijk, maar bedriegt ons zo gemakkelijk.

Bewaart U mij voor de vele verleidingen die Trots over mijn pad probeert uit te strooien, waardoor ik de aandacht op mijzelf ga richten en de eer die U toekomt zelf probeer op te strijken.

Uw paden leiden mij naar waarachtige vrede en eenvoud en op Uw weg kleed ik mij met het gewaad van de nederigheid. Dank U dat Uw Woord mij te hulp kan schieten en mij helpt om de juiste koers aan te houden.

Amen.

Het verhaal gaat dat een kerk ergens op het platteland een nieuwe predikant kreeg, en het nieuws verspreidde zich al snel dat hij zo goed preekte. De gemeenteleden vertelden dat hij een verademing was ten opzichte van hun vorige predikant en dat ze nu veel meer aan zijn preken hadden dan voorheen. Toen iemand die zelf niet naar de kerk ging, vroeg wat deze nieuwe voorganger zoveel beter maakte dan de oude, werd hem verteld: “De oude dominee vertelde ons dat we allemaal zondaars zijn en dat we, als we ons niet bekeren, geen eeuwig leven zullen hebben maar voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn.”

“En wat zegt de nieuwe dan?”

“De nieuwe dominee vertelt ons dat we allemaal zondaars zijn en dat we, als we ons niet bekeren, geen eeuwig leven zullen hebben maar voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn.”

De man keek verbaasd. “Maar dat is toch precies hetzelfde?”

“Toch niet,” antwoordde men hem. “Deze nieuwe prediker zegt het met tranen in zijn ogen.”
Tony Campolo

Deze week nieuw op de site
Het beloofde land? Mij niet gezien. Heb je die reuzen wel gezien die daar wonen? Dat wordt een gevecht op leven en dood en daar heb ik geen zin in. Zo denken we allemaal wel eens, maar laat de reuzen van het ongeloof niet bij je binnen, want daar schiet je helemaal niets mee op.
Lees meer

Dit jaar had ik geen zin meer in mijn verjaardag. Ik was ontmoedigd en gedeprimeerd. Vader was er niet meer. Hij had zich aangesloten bij de engelenschare in de hemel en met hem waren ook de zin en het plezier van een verjaardag verdwenen…
Lees meer

A.B. Simpson schrijft: “Ik had altijd gehoord dat God diep in mijn innerlijk op mij wachtte en dat ik gewoon stil moest worden om Zijn stem te horen. Dat was makkelijk. Dat dacht ik tenminste…
Lees meer

Spreuk van de week
Het leven is te kort, de wereld is te groot en Gods liefde is te overvloedig om een middelmatig leven te leiden.
Christine Caine

Meet Gods liefde en genade niet af aan je eigen gevoelens. De zon schijnt even stralend op een donkere dag als op de meest heldere dag. Het verschil zit hem niet in de zon, maar in de wolken die verhinderen dat we de zon zien.
Richard Sibbes

 De wereld is geen speeltuin, maar een klaslokaal. Het leven is geen vakantie maar een studie. En de belangrijkste les die Gods school ons wil bijbrengen is hoe we beter kunnen liefhebben.
Henry Drummond

 Om over na te denken
Je bent als een afgesloten tuin, mijn bruid, waar alleen ik mag komen. Je bent als een afgesloten bron, waar alleen ik water mag halen.
Hooglied 4:12-16

De Kerk van Christus wordt passend vergeleken met een tuin. Het is een stuk grondgebied dat afgescheiden is van de rest van de drukke wereld, afgesloten van de gebaande weg en het rumoer van de stad. Het onderscheidende kenmerk van een levende kerk is afscheiding. Ik heb het over de afscheiding van het kwaad, afscheiding als gereedschap voor het brengen van zegen. Zoals een koning in een tuin vreugde en troost vindt, zo heeft ook Jezus Christus in deze heilige tuin een bijzondere vreugde. Hij noemt het “mijn tuin”. We horen Hem niet zeggen: “Mijn ster; mijn besneeuwde bergen of mijn diepe woud; maar wel: “Mijn tuin; mijn volk; mijn zuster; mijn echtgenoot.” Zulke taal is niet alleen de taal van het eigendomsrecht; het is een tedere taal waaruit grote liefde blijkt. Elke plant en boom in deze tuin is door Hemzelf geplant en gesnoeid. Het ontvouwen van elke bloesem aan de fruitbomen heeft Hij met verrukking gadegeslagen en wanneer de bloesem tot vrucht is gerijpt, is zijn blijdschap onovertroffen. Het is Zijn grote wens dat Zijn tuin veel vrucht mag dragen en zo het koninkrijk mag vergroten en de wil van de vader op aarde wordt uitgevoerd zoals dat nu al in de hemel gebeurt.
J.D. Davis

 Uit de schatkist van het verleden
Toen Napoleon Bonaparte op het punt stond Rusland binnen te vallen waren niet al zijn raadsmannen het met hem eens. Een van hen had zo zijn twijfels of dat wel goed zou gaan en sprak eerbiedig: “Pas op, o machtige Heer.”

“Wat bedoel je,” bitste Napoleon geïrriteerd, waarop de raadsman hem het spreekwoord De mens wikt, maar God beschikt citeerde.

Dat zat de keizer niet lekker en hij antwoordde verontwaardigd: “Ik wik en ik weeg en doe dat net zo goed als dat ik beschik.”

Helaas voor Napoleon, met al zijn aardse macht en rijkdom, was ook hij maar een nietig mens. Een Christen die hoorde wat de keizer gezegd had, zei na het horen van deze onheilige grootspraak: “Ik schrijf deze woorden direct op, want ik denk dat deze uitspraak het keerpunt zal worden in Napoleons voorspoed en lot. God zal niet toestaan dat een schepsel ongestraft Zijn plaats inneemt.” Het gebeurde met Bonaparte precies zoals de Christen voorspelde. De invasie van Rusland was het begin van zijn einde.

 Schepping
Haat veroorzaakt ruzies, maar liefde vergeeft alles.
Spreuken 10:12

 In de tropische wouden leeft de orchidee. Deze plant steekt zijn lange uitdijende wortels in de lucht en haalt zijn voeding uit de onzuivere dampen van het rottende junglegewas rondom. De orchidee leeft vooral op stammen van reusachtige afgestorven bomen die, omdat de ontbinding daar heel snel gaat, de lucht zouden vullen met giftige gassen als er niets aan gedaan zou worden. Maar door de orchidee wordt dit proces tot een minimum beperkt.

Deze weelderige plant slingert zich in rijke bloemenkransen over de rottende takken, bedekt de misvorming van de afgestorven boom met haar eigen lieflijkheid, absorbeert alle onreine lucht die het verrottingsproces veroorzaakt en verandert dit in het parfum van haar eigen zoete bloemen. Daar waar de orchidee leeft is de lucht zuiver en puur met een lieflijke geur.

Deze prachtige orchidee vertegenwoordigt de vrucht van de Geest en de liefde van God, die de menselijke zwakheid en goddeloze invloed bedekt en omvormt tot een hemels parfum. Dit is onze taak als Christenen. Als de Geest door ons heen leeft kunnen we haat veranderen in liefde en ademen we medeleven, hoop en kracht uit waardoor de mensen die het willen, gezond kunnen worden.
James Neil

 Over geloof en wetenschap
Naar een artikel van John Lennox

De wetenschap is een groot goed en heeft de mensheid heel wat gebracht. Maar wetenschap alleen is niet genoeg. Wetenschap haalt de dingen uit elkaar om ze te onderzoeken en uit te vinden hoe het werkt, maar religie smelt alles samen en toont ons wat alles betekent. Zo kan de wetenschap de meest elementaire vragen van een klein kind niet naar behoren beantwoorden: “Waar kom ik vandaan mama, waar ga ik naar toe en waarom ben ik hier?”

Ik vertel de mensen graag het fictieve verhaal van tante Truus. Op zekere dag maakte tante Truus een heerlijke chocoladetaart en zette die neer voor de neus van een gezelschap wetenschappers die allemaal een Nobelprijs hadden gewonnen op hun vakgebied.

“Onderzoek mijn chocoladetaart,” zei tante Truus. “Ik wil alles weten wat er over deze taart te weten valt, maar dan ook werkelijk alles. Dan mogen jullie een stuk van de taart hebben.”

Dat vonden die wetenschappers een goed idee en terwijl het water hen al in de mond liep begonnen ze met hun onderzoek. Na verloop van tijd legden ze hun bevindingen op grote papieren, grafieken en berekeningen bij tante Truus op tafel en zeiden: “Tante Truus, hier is het resultaat. We weten nu alles van deze taart. Over de atoomstructuur, over de opbouw van de ingrediënten, de houdbaarheid en nog veel meer. Mogen wij nu van de taart eten?”

“Nee,” zei tante Truus beslist. “De belangrijkste vraag hebben jullie nog niet beantwoord.”

“Welke vraag dan?” vroeg een van de geleerden.

“Waarom heb ik deze taart gemaakt?” antwoordde tante Truus. De geleerden keken elkaar stomverbaasd aan, want dat konden ze niet met zekerheid zeggen.

Het is maar een simpel verhaaltje, maar toont ons wel een belangrijk gegeven. Niemand van de geleerden kon zeggen waarom tante Truus de taart gemaakt had. Dat kon alleen tante Truus zelf. Zo is dat ook met God. Alleen God kan ons vertellen waarom Hij ons gemaakt heeft. Als je dan niet gelooft in God en Hem niet kent wordt het een moeilijk verhaal om het leven goed te begrijpen.

 P.S.: We denken dat tante Truus misschien haar hand over haar hart heeft gehaald en de geleerden toch maar een stukje taart heeft gegeven.

***

Voor degenen die leven met een atheïstisch wereldbeeld moet al het geluk in dit huidige leven en in deze wereld gevonden worden. Maar dat is zo eenvoudig nog niet, want een mens kan de meeste bronnen van zijn ongelukkig-zijn niet elimineren.
John Simmons

Uit het archief van Spurgeon
Als je zelf de kracht en de rijkdom van Gods beloften wilt ervaren en daadwerkelijk wilt genieten van Gods persoonlijke aanwezigheid, moet je de tijd nemen om die beloften zelf te overdenken en hun kracht door te laten dringen in je eigen hart. Zo zijn de beloften van God als druiven die in de hemelse wijnpers in ons hart gelegd moeten worden. Als je ze uitperst zal het leven gevende sap eruit vloeien en je verkwikken, verrijken en sterk maken. Het overdenken van het Woord van God is doorgaans de eerste stap om die beloften vervuld te zien worden.

Ontvang die beloften dan ook met eerbied als het ware Woord van God. God is niet zomaar iemand. Hij is geen koning die in een emotionele bui van alles belooft. God, de volmaakte Schepper van hemel en aarde kan niet liegen, want in Hem is geen spatje duisternis te bekennen.

God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd.
Numeri 23:19

 Getuigenis
Ik ben psychiater, maar ik kan getuigen dat alle waarheid – ook de psychologische waarheid – al in de Bijbel geschreven staat. Alle “bevindingen” van de sociale wetenschappers en de psychologen hebben hun basis allereerst in de Bijbel. Iemand kan drie verschillende psychiaters bezoeken en drie verschillende benaderingen en mogelijke oplossingen voor zijn probleem krijgen. Als hij dan diezelfde psychiaters een paar jaar later weer bezoekt zal hij vermoedelijk ontdekken dat ze hun visie nog verder hebben bijgesteld. Degenen onder ons die in de Bijbel geloven hebben een onveranderlijk fundament waarop we kunnen bouwen. Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde en heeft voor elk probleem een oplossing. “Kom tot Mij als je belast en vermoeid bent, want Ik geef je rust.”
Anoniem

Dat is grappig
Toen de voorganger klaar was met zijn preek vroeg een dametje hem na afloop: “U houdt ervan om voor de mensen te preken, nietwaar?”

“Ja, zeer zeker,” antwoordde de man. “Ik vind het geweldig.”

Toen vroeg het oude vrouwtje: “Maar eh, houdt u ook van de mensen tot wie u preekt?”

***

Elke zondag waggelen de eenden hun huisjes in het riet uit en gaan door de hoofdstraat naar hun kerk.  Ze slingeren daar het heiligdom binnen en zakken neer op de kerkbanken.

Dan stommelt het eendenkoor naar binnen en neemt plaats, waarna de eendenpredikant naar voren komt en de eendenbijbel opent. Hij leest voor: “Eenden! God heeft jullie vleugels gegeven!  Met vleugels kun je vliegen!  Met vleugels kunnen jullie opstijgen en zweven als arenden. Geen muur kan jullie opsluiten!  Geen hekken kunnen jullie tegenhouden!  Jullie hebben vleugels. Alle eenden roepen: “Amen!”  En daarna waggelen ze allemaal weer naar huis.
Sören Kierkegaard

***

Geen vrucht van de Geest te bekennen
Op een dag reed een dame in een gloednieuwe Volvo op een drukke parkeerplaats rond. Ze had eindelijk een plekje gevonden en wilde er net achteruit inrijden toen een jonge kerel met vet haar en een Toyota de plek opreed. Toen hij nonchalant uitstapte en wegliep, riep de dame in de Volvo: “Dat was ook niet aardig. Je zag toch dat ik bezig was om te parkeren? Waarom deed je dat?” De jongeman lachte en zei “Omdat ik jong ben en erg snel.” En toen liep hij verder. Plotseling hoorde hij het afschuwelijke geluid van een auto die een flinke klap kreeg. Hij draaide zich om en zag tot zijn ontsteltenis dat de dame in de Volvo haar auto tegen de zijne aan had geramd.

“Waarom doet u dat?!” schreeuwde hij boos.

Ze keek hem met venijnige oogjes aan en zei: “Omdat ik oud ben en erg rijk.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier