Maandag Januari 2024

Gebed

Uitgesproken door St. Clemens van Alexandrië, (ca. 150-215)

Wees toch goed voor ons, Uw kleine kinderen, Heer; dat is wat ik U vragen wil. U bent onze leermeester, de liefdevolle Vader, herder en gids. Helpt U ons om trouw te zijn aan Uw Geest zodat we mogen groeien en een gelijkenis gaan vertonen met het beeld dat U voor ogen heeft. U bent een goede God, de enige God, en een toegeeflijke Rechter.

Mogen wij allen leven en baden in de vrede die U voor ons heeft klaarstaan. Met U reizen we naar Uw gezegende stad en zeilen we te midden van de wateren van de zonde, onaangetast door de golven, rustig voortgedreven door Uw Heilige Geest. Uw Wijsheid gaat alle woorden te boven. Tot aan de laatste dag van dit aardse leven wil ik U dag en nacht danken en prijzen.

O Heer, wat een zegen dat U Uw armen om mij heeft heengeslagen. In U ben ik volledig veilig.

De ochtend kwam zo onverwacht en vroeg
Dat zelfs de zon verrast werd in haar gang.
De slaap werd mij ontnomen door de lasten die ik droeg
O, de nacht was donker en mijn hart zo bang.
Ik bracht die nacht door in ellende,
En zocht wanhopig rust in mijn gebeden.
O Heer, die warboel van mijn leven lijkt een bende
Door de dwaze keuzes uit een ver verleden
Dus Heer,
Laat het ochtendlicht de zorgen van de nacht vergoeden
Heer, wilt U mij vandaag behoeden,
Ik houd mij vast aan U.

In het eeuwenoude Boek staat zo mooi beschreven
Over een nacht daar in de tuin, waar U alleen en zonder lied,
Alle nachten van de eeuwen droeg en ruilde voor Uw leven
En zo de bittere beker dronk van al het menselijk verdriet.
Heer, U dronk die kelk tot op de laatste druppel leeg
En bracht mij zo verlossing tot de eeuwigheid.
U was het, die op Golgotha de slagen kreeg
En daarom weet ik het zeker Heer, U kent mijn strijd.
Dus Heer,
laat het ochtendlicht de zorgen van de nacht vergoeden
Heer, wilt U mij vandaag behoeden,
Ik houd mij vast aan U

 Vrije bewerking van het lied: “Make the Morning Worth the Midnight” door Bill Gaither

 Als je om een prachtige kerk met gebrandschilderde ramen heen loopt, zien de figuren op de ramen er niet geweldig uit. Ze zijn saai en duister, en het zijn haast vlekken met vage kleuren. Je kunt de artistieke pracht en de nobele voorstellingen niet goed zien. Maar als je het gebouw binnengaat, wordt de prachtige schoonheid van de ramen onthuld en wordt het beeld heel anders. De afbeeldingen vertellen een prachtig verhaal in al hun kleurige schoonheid en inspireren ons geloof. Van buiten is alles vaag en schimmig, van binnen is alles helder en stralend.

Dit illustreert de manier waarop veel mensen de christelijke waarheid ervaren. Als ze er vanaf de buitenkant aan denken en er geen ervaring mee hebben, lijkt het geloof vaag en saai. Ze kunnen het niet begrijpen en kunnen er geen schoonheid in zien. Maar als ze de tempel van het geloof zelf binnen gaan en hun hart aan Christus en de Heilige Geest geven, wordt alles anders. Dan verdwijnt alle vaagheid en zien ze de pracht van het geloof.  David schrijft in Psalm 34: “Probeer maar hoe goed de Heer is! Het is heerlijk voor je als je op Hem vertrouwt.”

Deze week nieuw op de site

We leven in een wereld waarin veel mensen op een verkeerd spoor worden gezet door “mooie praatjes en misleidende filosofie”. Menselijke ideeën en de gedachten van deze wereld worden op ons afgevuurd via het nieuws en de media en dat begint al op scholen en seculiere universiteiten.
Lees meer

De Heer strijdt voor ons. Als we daar eens wat vaker bij zouden stilstaan zou de strijd ons niet zo gemakkelijk ontmoedigen. Maar wat kunnen we dan doen?
Lees meer

Eens liep de bekende liedjesschrijver Ira Sankey door een vervallen achterbuurt en raakte in gesprek met een klein meisje dat op de stoep voor een bouwvallig huisje zat. “Woon je hier?” vroeg Ira aan het meisje. “Nog wel,” antwoordde het meisje, “maar mijn vader is een nieuw huis aan het bouwen aan de andere kant van de heuvel.” Het inspireerde Ira om de bekende hymne te schrijven: “Mijn huis aan de andere kant van de heuvel.”
Lees meer

Spreuk van de week

Geloof is geen gemakkelijke vaardigheid, maar in de wijde wereld van de totale reis van de mens door de tijd naar de eeuwigheid is geloof niet alleen een genadige metgezel, maar een essentiële gids.
Theodore M. Hesburgh

Er liggen betere dingen in het verschiet dan de dingen die we achterlaten.
CS. Lewis

Wanneer de droom die in ons hart groeit, een droom is die God daar heeft geplant, stroomt er een bijzonder gevoel van geluk in ons op. Op dat moment komen alle spirituele bronnen van het universum vrij om ons te helpen bij het vervullen van die droom.
Catherine Marshall

 Zoals in de natuur, zoals in de kunst, zo is het ook in Gods genade; het is de ruwe behandeling die zielen, net als stenen, hun prachtige glans geeft. Hoe meer de diamant geslepen wordt, des te helderder hij schittert. Wat soms ruw en hardhandig handelen lijkt, heeft voor God geen ander doel dan het vervolmaken van Zijn kinderen.
Thomas Guthrie

Om over na te denken
“Daar riep hij bedroefd naar Daniël: “Daniël, je hebt zó trouw de levende God gediend! Heeft jouw God je van de leeuwen kunnen redden?”
Daniël 6:20

Zo vaak vinden we dit soort prachtige en geloofsopbouwende uitspraken in de Schrift, en toch is het juist dit wat we zo gemakkelijk uit het oog verliezen.

We zijn zo bekend met de woorden “de levende God”; maar in ons dagelijks leven lezen we er gemakkelijk overheen want dan denken we er nauwelijks aan en maken die woorden maar weinig indruk. Maar laat die woorden eens goed tot je doordringen, Hij is een levende God. Hij is dezelfde God die Hij drie- of vierduizend jaar geleden ook was; Hij heeft dezelfde soevereine macht als Hij altijd al had, dezelfde reddende liefde jegens hen die Hem liefhebben en die Hem dienen. Hij kan voor ons dezelfde dingen doen die Hij twee-, drie-, vierduizend jaar geleden voor anderen deed, simpelweg omdat Hij de levende God is, de onveranderlijke.

O, hoezeer zouden we ons daarom op Hem moeten verlaten en Hem zoeken in onze donkerste momenten. We mogen nooit uit het oog verliezen dat Hij nog steeds de levende God is en dat ook altijd zal blijven!

Wees ervan verzekerd dat als je met Hem wandelt en naar Hem kijkt en hulp van Hem verwacht, Hij je nooit in de steek zal laten. Ik ken de Heer al vierenveertig jaar en nog nooit heeft Hij me in de steek gelaten. In de grootste moeilijkheden, de zwaarste beproevingen, de diepste armoede en nood die ik heb meegemaakt, heeft Hij mij nooit in de steek gelaten. Door Zijn genade ben ik in staat geweest op Hem te vertrouwen, Hij is altijd voor mij opgekomen en heeft mij altijd hulp gegeven op het moment dat het nodig was. O, wat is het heerlijk om zo over Zijn naam te spreken.
George Müller

Mijn grootste en kostbaarste geestelijke schat is het onveranderlijke bewustzijn dat Jezus daadwerkelijk aanwezig is. Er is niets dat me zoveel vertrouwen geeft en me staande houdt als het besef dat ongeacht mijn gevoelens, Jezus naast mij staat. Christus is het huis van mijn gedachten. Telkens als ik mijn gedachten niet op aardse plichten hoef te richten, keren zij terug naar Jezus en dan spreek ik met Hem. Alleen, op straat en waar dan ook. Voor mij is het spreken met Jezus net zo natuurlijk als het spreken met een menselijke vriend. O, dat wij allemaal zo met de dierbare vriend van onze ziel mogen omgaan. Hem te kennen is het eeuwige leven.

Dr. John Douglas Adam

***

Een politieagent vertelde eens over de tactiek van rondzwervende bendes dieven: “Ze komen de winkel binnen als een groep. Een of twee maken zich los van de groep en de anderen beginnen een luid tumult in een ander deel van de winkel. Dit trekt de aandacht van de winkelbedienden en de klanten. Terwijl alle ogen op de opschudding zijn gericht, vullen de andere dieven hun zakken met koopwaar en contant geld en vertrekken ze voordat iemand iets doorheeft. Pas veel later realiseert de gedupeerde winkelier zich dat er spullen weg zijn en belt de politie. Maar altijd te laat.

Hoe vaak wordt deze effectieve strategie niet gebruikt door onze grote vijand? Hij komt onze wereld binnen vol kabaal en verleidt ons om aandacht te schenken aan de afleidingen die er niet toe doen. Maar terwijl wij ons richten op de dingen die er niet toe doen, halen zijn kwade trawanten ons geestelijke leven ongezien overhoop. Het is niet voor niets dat de Bijbel ons maant om op ons hoede te zijn en altijd op wacht te staan om onze ziel te bewaken tegen de aanvallen van de Boze.
Tom McHaffie

Bijbelstudie

Korte Bijbelse overdenking met passages uit de Basis Bijbel
Lees meer

Uit het archief van Spurgeon
Houd niets achter van de kostbare waarheid die je gegeven is, maar spreek uit wat je weet en getuig van wat je hebt gezien en wat je zelf hebt ervaren. Laat het gezwoeg in deze wereld, de duisternis of het ongeloof van je vrienden of kennissen je geen moment verontrusten en laat al die verwarring niet meewegen in de weegschaal van je kostbare geloof en je warme gevoelens voor God. Sta op en marcheer naar de plaats van plicht als een trouwe soldaat van het kruis. Vertel daar welke grote dingen God aan jou heeft laten zien.

Uit de schatkist van het verleden
De bekende schrijver George Bernard Shaw (1856-1950) die onder meer het bekende toneelstuk ‘Pygmalion’ schreef, dat later als film beroemd werd onder de naam ‘My Fair Lady’, was een vriend van Stalin. Hij staat misschien wel het meest bekend als vrijdenker en liberaal filosoof. Maar het blijkt dat hij zo niet stierf. In zijn laatste geschriften lezen we: “De ideeën waar ik mijn geloof aan ontleende zijn failliet. Hun raadgevingen, die alles beter hadden moeten maken hebben geleid tot wat ik zie als de zelfmoord van Europa. Ik geloofde de filosofie van de vrijdenker. In die naam heb ik geprobeerd om het geloof van miljoenen aanbidders in de tempels van duizend geloofsovertuigingen te vernietigen. Maar nu blijkt dat alles toch anders is. Nu zijn diezelfde mensen getuige van de grote tragedie dat een overtuigd atheïst zijn geloof heeft verloren.”

Dat is grappig
De voorganger had de hele nacht niet geslapen, want hij kon zijn preek maar niet goed op papier krijgen. De preek ging over Petrus die Jezus verloochende en dat was een onderwerp dat heel goed en bijna perfect moest worden gebracht. Uiteindelijk krabbelde hij wat bij elkaar en vroeg hij aan de Heer om hem dan maar te helpen, maar hij was er niet gerust op.

En zo stond hij de volgende morgen slaperig en vermoeid op de kansel en begon hij met de preek. Dat viel mee. Alles ging goed. De mensen in de kerk luisterden geboeid en hij was bijna klaar. Hij verheugde zich er al op dat hij zich direct zou kunnen terugtrekken in zijn kantoortje en zich daar even zou kunnen uitstrekken op de bank want o, wat was hij moe. Nu kwam hij bij het belangrijke moment van Petrus die zich bij het vuur had teruggetrokken en herkend was door de mensen. Met kracht, om vooral veel indruk te maken schreeuwde de voorganger het uit: “En beste gemeenteleden … toen gebeurde het. Direct na die laffe, bange woorden van Petrus kraande de haai!”

Wat zei hij daar nou? O Heer, zo was het niet. Maar hoe was het dan wel? Hij kon het zich niet meer herinneren. “Beste gemeenteleden … ik bedoel natuurlijk dat de kraai haande … eh … nee niet de kraai, maar de kraan … het was de kraan die … eh … haaide.”

Het werd doodstil in de kerk. Iedereen keek met grote, verbaasde ogen naar de voorganger en het zweet stond op zijn voorhoofd. Uiteindelijk stamelde hij: “Hoe het ook zij, beste gemeenteleden, het beest deed zijn bek open.”

***

Een man zei eens tegen de voorganger: “Ik vind uw preken best wel mooi, maar de nabesprekingen vind ik niet leuk en als die gebedsbijeenkomst begint haak ik helemaal af. Dan ga ik altijd naar boven en kijk ik naar beneden naar dat biddende geharrewar. Eerlijk, mijnheer. Ik vind het maar een grote poppenkast en het doet pijn aan mijn ogen.”

“Dat begrijp ik,” zei de voorganger. “Als je op het dak van het huis van je buurman gaat staan en door zijn schoorsteen naar beneden kijkt om zijn vuur te onderzoeken, is het logisch dat je ogen gaan tranen van alle rook die je binnenkrijgt.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier