Maandag 22 januari 2024

Blijf bidden, soms kun je kwade dingen niet voorkomen.
Het licht lijkt uitgedoofd, verdwenen is je kracht;
De hoop is door ‘t duister opgenomen
En de heldere dag is nu een zwarte nacht.

Blijf toch bidden, want God luistert naar je stem.
Je schreeuw om hulp valt niet op dove oren,
Maar loop ook in het duister met de Vriend
Want er is niets dat Zijn liefde voor jou kan verstoren.

Bewerkt naar een gedicht van Adam Baum

Gebed
Heer, Uw Geest is zo goed en zo zachtmoedig en U bent zo barmhartig dat niet alleen de goede dingen in mijn leven, maar ook de tegenslagen en de strijd die wij als Uw kinderen meemaken, deel uitmaken van Uw machtige plan om ons gelukkig te maken.

Heer, schenk mij de genade om niet op mijn problemen te reageren zoals de ongelovige wereld dat doet; met boosheid, geklaag en gemopper, maar schenk mij het vertrouwen dat ik U op elk moment en in welke toestand ik me ook bevind, als een waarachtig Christen mag volgen en erkennen als mijn Vader en God. U bent altijd dezelfde, onveranderlijk en goed. Alles wat U mij geeft komt tot mij met het grote doel dat ik U beter mag leren kennen, U beter mag leren dienen, en dat mijn geloof mag groeien zodat ik naast U mag staan op de berg van de overwinning. Amen.

Blaise Pascal (1623 – 1662) Franse wis- en natuurkundige en christelijk filosoof.

Er was eens een arme man op reis in de woestijn en hij kwam bij een prachtige bron met het zuiverste water dat hij ooit gezien of geproefd had. Hij dacht direct aan zijn geliefde koning en zei in zichzelf: “Dit water moet ik de koning laten proeven. Een beter geschenk kan ik hem niet geven.”

En dus vulde hij zijn leren waterzak met het water en ging op weg naar het paleis om daar zijn geschenk te brengen, waar hij na vele dagen aankwam.

De koning ontving het geschenk met plezier en goot wat van het water in zijn zilveren drinkbeker en dronk het met blije ogen op. “Heerlijk,” zei de koning toen hij de beker had leegedronken. “Je bent een goede dienstknecht en ik zal je ervoor belonen.”

De hovelingen rondom de troon drongen naar voren, gretig om ook wat van dat heerlijke water te mogen proeven, maar de koning schudde beslist zijn hoofd en verbood hen om van het water te drinken. Toen de arme man weer met een blij hart vertrokken was, riep de koning de hovelingen bij zich en legde hen uit waarom hij hen niet van het water had willen laten proeven. Tijdens de lange reis naar het paleis was het water in de leren waterzak onsmakelijk geworden en was nauwelijks geschikt om er ook maar iemands dorst mee te lessen. Maar het was een liefdesoffer geweest en als zodanig had de koning het met veel plezier ontvangen. Hij wist dat als iemand anders van het water zou proeven, hij luidkeels zijn afkeer zou tonen, en zo zouden de gevoelens van de arme man worden gekwetst.

Het is maar een verhaal, maar het illustreert heel goed de geest waarmee Christus de gaven en diensten ontvangt van hen die van Hem houden. Wat wij Jezus aanbieden is vergeleken met wat Hij al heeft bijna waardeloos en onze dienst is wellicht nietig in vergelijking tot wat er allemaal moet gebeuren om het Koninkrijk van God hier op Aarde te vestigen. Maar zo ziet Jezus dat niet. De gaven mogen waardeloos lijken en onze dienst heeft wellicht maar weinig om het lijf, maar omwille van de liefde waarmee wij onze gaven geven en Hem dienen, aanvaardt Jezus ze met echte blijdschap en beloont Hij ze rijkelijk.
J.R. Miller

Deze week nieuw op de site

De Bijbel vertelt ons dat de Heer aan Izaäk verscheen in dezelfde nacht waarin hij weggetrokken was van zijn oude huis op zoek naar een nieuwe woonplaats. Was het toevallig dat de Heer juist op deze nacht aan hem verscheen? Had het niet net zo goed op een andere nacht kunnen gebeuren? Ik denk het niet. De Heer verscheen juist op deze nacht omdat dit de nacht was waarin Izaäk eindelijk tot rust kwam. Een overdenking van George Matheson.
Lees meer

Iemand zei eens: “Vriendschap is het enige goed in de wereld waarover alle mensen het eens zijn als het gaat om het nut ervan.” Toch zit er ook een andere kant aan aardse vriendschap, want het kan ook de oorzaak zijn van groot verdriet.
Lees meer

Het zag er niet uit: een jonge man ineengedoken in de hoek van een vieze, met kakkerlakken vervuilde dodencel in een gevangenis in South Carolina. De man bewoog nauwelijks en leek zich niet bewust van de viezigheid en stank om hem heen. Zijn naam was Rusty en hij was ter dood veroordeeld voor de moord op een vrouw in Myrtle Beach tijdens een overval waarbij vier mensen om het leven waren gekomen. Een getuigenis.
Lees meer

Spreuk van de week
Overal waar zielen worden beproefd en gerijpt, op welke alledaagse manier ook, houwt God de pilaren van Zijn tempel uit.
Phillips Brooks

 Echt geloof weet dat het zwak en onzeker is en toch zal het, net als het riet aan de waterkant, de storm beter overleven dan de trotse, onbuigzame eik. Geloof weet dat het in deze wereld nooit alle mysteries van God zal kunnen doorgronden en toch, hoe klein het licht soms ook is dat het van Hem ontvangt, is dit het enige licht dat het werkelijk de weg kan wijzen.
Paul Tournier

Open handen zouden de houding van de ziel tegenover God moeten karakteriseren – open om te ontvangen wat Hij wil geven, en open om terug te geven wat Hij wil nemen.
Elisabeth Elliot

Om over na te denken
Wanneer je je overspoeld voelt met allerlei onmogelijkheden en onwaarschijnlijkheden, wat moet je dan doen? Hoe moet je verder? Hier is een eenvoudig advies: Neem het oude Boek; ga er tot diep in de nacht in lezen; bestudeer de beloften en de profetieën.

Lees opnieuw de hartverwarmende woorden van Daniël en denk er diep over na: “Er is een God in de hemel die geheimen openbaart.” Jouw nacht zal nieuwe sterren onthullen die overdag nooit eerder gezien zijn. Op de zwarte donderwolk zal de regenboog van Gods eeuwigdurend verbond verschijnen en je zult om middernacht de nieuwe zonsopgang reeds bespeuren. Dat is wat God je belooft.

Geloof je het niet? Handel je liever als een mens zonder geloof; zonder licht, zonder onderscheidingsvermogen? Je wilt toch niet leven als een ongelovige die gevangen zit in de draaikolk en die naar de diepte zinkt in de wateren van twijfel en wanhoop? Je bent geschapen als een pelgrim van de dag; een pelgrim van het licht, die geleid wordt door een gloed die net zo zacht en teder is als warm en helder. Dank God voor de zekerheid van Goddelijke leiding en bid dat je in de juiste verhouding tot alle moeilijkheden mag staan. Het is een waar woord dat vertrouwen in het donker een overwinning tijdens de dageraad brengt.

Streams in the desert

De christelijke schrijver en filosoof C.S. Lewis vertelt in een van zijn boeken het opmerkelijke verhaal over een kleine rode hagedis die op de schouder van een geestwezen zit. De hagedis is eigenlijk maar een vervelend beest dat voortdurend vermoeiende en onaangename dingen tegen de geest fluistert, die hem op zijn beurt de hele tijd aanspoort om stil te zijn. Maar daar heeft de hagedis geen boodschap aan en het beest gaat vrolijk verder met zijn irriterende geklets.

Maar dan verschijnt er een heldere en stralende Aanwezigheid die het geestwezen aanbiedt om hem van van zijn lastige “bagage” te ontdoen. Maar dat wil het geestwezen niet, want dat begrijpt maar al te goed dat om het beest stil te krijgen, het gedood moet worden. Het geestwezen komt op de proppen met allerlei alternatieven. Misschien hoeft de hagedis niet te sterven, maar kan hij worden getraind. Als dat niet kan zou hij toch zeker onder de duim kunnen worden gehouden met behulp van de prachtige verschijning, of kan hij wellicht in slaap worden gesust. Dat arme beest hoeft toch niet gedood te worden?

De stralende Aanwezigheid antwoordt echter dat de geleidelijke aanpak in de omgang met zulke beesten nutteloos is. Het moet alles of niets zijn. Uiteindelijk, met toestemming van het geestwezen, breekt de Aanwezigheid de rug van de hagedis en gooit hem op de grond. Dan gebeurt er iets verbazingwekkends. Het geestwezen verandert in een sterk, gezond mens en op hetzelfde moment wordt de hagedis een krachtige hengst vol schoonheid en kracht. Dan springt de man op het grote paard en rijden ze samen als één het morgenlicht in.

Lewis eindigt zijn verhaal met deze woorden: “Wat is een hagedis vergeleken met een hengst? Lust en onze aardse verlangens zijn maar arme, zwakke en irriterende fluisterende dingen vergeleken met die rijkdom en energie die ontstaan wanneer wij ons overgeven aan de waarheid en wij het toestaan dat Christus de lust en zonde in ons leven doodt en wij onze aardse lusten omzetten in hemelse verlangens.”

***

Er is veel, heel veel in het geloof dat ik niet kan begrijpen en ik pretendeer dan ook niet om alles te begrijpen, maar ik begrijp genoeg om te maken dat ik mij geliefd voel en vertrouwen krijg. Het enige mysterie waar ik soms nog mee worstel is wellicht het grootste van alle mysteries, namelijk het mysterie van het menselijk lijden. Maar zelfs dat laat ik graag aan God in vertrouwen over, want als ik naar God kijk zie ik dat Hijzelf een lijdende God is. En wie zich verdiept in het lijden van Jezus Christus (en welk lijden was ooit zo groot als het Zijne?) zal spoedig ontdekken dat het wrede kruis waaraan Hij hing de vlaggenstok is geworden die ons de weg naar de hemel wijst. Ik ben er zeker van dat de schreeuw die Jezus uitte in Zijn doodsangst toen hij in de Hof de kruisiging naderbij zag komen door God werd gehoord als het overwinningslied voor een verloste wereld.

Streams in the desert

Bijbelstudie

Licht in het duister. Een korte Bijbelse overdenking met Bijbelpassages uit de Basis Bijbel
Lees meer

 Uit het archief van Spurgeon
Als God zegt dat alles goed is kunnen tienduizend duivels wellicht zeggen dat het helemaal niet goed is maar ziek en slecht. Toch maakt het ons niet uit. Wij lachen die duivels allemaal uit. Gezegend is het geloof dat ons in staat stelt om God te geloven wanneer er schepselen zijn die Hem tegenspreken.”

Uit de schatkist van het verleden
De evangelist Dwight Moody zei eens: “Jezus is mijn vriend; mijn persoonlijke vriend en zo behandel ik Hem dan ook. Ik praat met Hem en leef met Hem. Iemand die zich van Hem afkeert gaat heel anders met Hem om. Als voorbeeld: Als ik van huis ga, neem ik afscheid van mijn vrouw en kinderen. Als ik op een lange reis ga, neem ik afscheid van mijn vrienden en kennissen. Volgens mij hoort het zo. Maar zo is het niet met de mens die zich van Jezus afkeert. Ik heb zo’n mens nog nooit horen zeggen: ‘Heer, ik ben nu tien jaar bij u in de buurt geweest; uw dienst is vervelend en eentonig geworden en ik ga nu naar een ander land en ben dus gekomen om afscheid van u te nemen. Vaarwel, Heer Jezus Christus.’ Nee, zoiets komt niet snel uit de mond van een mens die zich niet langer als vriend van Jezus wil opstellen. Hoe zo’n mens weggaat? Ik zal het je vertellen: zo iemand rent weg alsof de duivel hem op de hielen zit.

Niet zo grappig
Psalm 23 volgens de wereld

De Tv is mijn Herder, ik wil niets anders.

Hij maakt dat ik op de bank ga liggen. Hij leidt mij weg van de Bijbel en verontrust mijn ziel.

Hij leidt mij op de paden van seks en geweld omwille van de sponsors.

Ja, al loop ik door het dal van de schaduw des doods, ik zal genieten van al het kwaad, want bloed en vreemd gedrag winden me op.

Hij bereidt voor mij onzinnige reclames in het bijzijn van mijn kinderen en zalft mijn hoofd met ongeloof en humanisme. Mijn begeerte loopt over.

Luiheid en onwetendheid zullen mij en mijn gezin volgen al de dagen van ons leven,

En we zullen voor altijd in het huis Tv blijven kijken.

Reacties

  1. wow dit is heel rakend. voor de eerste keer lees ik met jullie mee. Ik herken zoveel en ik dank de Heer dat ik dit mocht lezen bij jullie. En het laatste over de psalm 23 van de wereld … jeetje die is zo waar, en zo rakend.

    Heel veel Dank, liefde en Godszegen voor jullie!!!

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier